środa, 13 listopada 2019

Skupienie formacyjne u Misjonarzy Krwi Chrystusa - Częstochowa 8 -10 listopada 2019Kaplica w domu rekolekcyjnym św Kaspra - tu uczestniczymy w Eucharystii - to nasz Wieczernik
Od 8 -10 listopada odbywało się w Częstochowie skupienie formacyjne dla Wspólnoty Krwi Chrystusa z podregionu częstochowskiego. Nie zawsze łatwo jest wyjechać z domu, ale zawsze czas formacji jest owocny, bo wnosi coś nowego w nasze życie duchowe, daje nowe umocnienie i nowe perspektywy. Skupienie rozpoczął oficjalnie
ks Daniel Mokwa CPPS - Moderator Podregionu Częstochowskiego witając Radę Krajową, ks Bogusława Witkowskiego CPPS - Moderatora Krajowego, Teresę Świderską i Jarosława Wołodkiewicza - Krajowych Animatorów.

Czas tuż przed Eucharystią 
Jesteśmy razem w naszym Wieczerniku


Moderator Krajowy ks Bogusław Witkowski CPPS i Moderator podregionu częstochowskiego ks Daniel Mokwa CPPSKomunia Święta pod postacią Chleba i WinaBłogosławieni którzy zostali wezwani na ucztę Pańską                                                                                    
   Czytanie Ewangelii i rozważania  w grupach   

Spotkania w grupach
Co Jezus mówi do mnie...., wybieramy Słowo Życia
Dzielenie się Słowem Życia

Podczas spotkań rozważamy Słowo Boże. Po to są sa nasze spotkania, abyśmy stawali się mocniejsi w wierze
i coraz bardziej łączyli nasze życie z Bożym życiem.
Opieka duchowa jaką jesteśmy otoczeni jest dla nas wielkim umocnieniem, daje też poczucie wielkiej wartości przynależności do Wspólnoty, przynależności do Krwi Baranka ....a to zobowiązuje.

Listopad, to czas zdumy, czas modlitwy za zmarłych i czas też odejścia dwóch naszych sióstr ze Wspólnoty Krwi Chrystusa, siostry Ireny z Wrocławia i siostry Zosi z Oleśnicy.
W sobotę modliliśmy sie za naszą siostre Zosię, o łaskę zdrowia, w poniedziałek odeszła do Pana. Taka była Wola Boża.
"Wszyscy bowiem żyją dla Niego" (Łk 20) Słowa te towarzyszyły nam przez całe spotkanie - widniały na ambonce
Przewodnie Słowa naszego spotkania

Czytając Je nabieraliśmy ufności, że nasze siostry żyjąc dla Pana cieszą się jego nieskończoną miłością.
My też uczymy się żyć dla Pana w naszej ziemskiej codzienności.
Nasze ciała to gliniane naczynia, ale dusze nieśmiertelne, "żyjące dla Niego".
Panie opłucz nasze szaty w Twojej Krwi aby wybielały kiedy będziemy podążac do Ciebie.

Homilia o. Daniela " Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewń " (Fip 2, 14-15)
Słowa trudne, bo często nie zgadzamy się z opinią innych, poddajemy wątliwości różne działania, nie tak rzadko zdarza nam się szemrać. Jeżeli chcemy być prawdziwymi uczniami Jezusa to powinniśmy przyjąc rolę sług nieużytecznych i wykonywać to co do nas należy.
A co do nas należy? Żyć tak abyśmy swoim przykładem i swoim codziennym życiem głosili Ewangelię. Nie tylko będzie to cenne dla naszego otoczenia, ale przede wszystkim dla nas samych bo staniemy sie dziećmi Bożymi żyjącymi w wolności Bożej
Dołączyła do nas młodzierz
Jak dobrze, że są młodzi między nami
Ania śpiewa Psalm
 Temat formacyjny przedstawiony przez Animatorką Krajową siostrę Teresę brzmiał "Od fałszywej skromności do pokory". Skromność i pokora to piękne cnoty. Nie jest łatwo je posiąść. Nie wystarczy tylko pragnienie,
ale potrzeba pracy, nie raz bardzo ciężkiej. Każdy z nas powinien przeprowadzić właściwą i rzetelną ocenę samego siebie opartą na Dekalogu i 8 błogosławieństwach.
Bardzo ważny jest codzienny rachunek sumienia, stawanie w całkowitej prawdzie o swojej ułomności. Nie bójmy się jej, bo to co słabe Jezus może napełniac swoją mocą. Mamy skąd czerpać "Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego" "Oto ja służebnica Pana mojego, niech mi się stanie według Słowa Twego". Te słowa powinny gościć cały czas w naszym sercu. Czy umiemy pełnić Wolę Boga Ojca. Codziennie wszak mówimy "bądż Wola Twoja" Czy prawdziwie tak chcemy, a może bardziej chcemy żyć swoją wolą i to ona staje sie celem naszego życia. Mamy się ciągle nawracać a nawracanie jest ciągłym wspinaniem się w górę. Nie wolno nam się zatrzymać. Kiedy zatrzymamy się w naszym rozwoju duchowym, to zaczniemy spadać, tak jak piłka ołożona na równi pochyłej. W naszym podążaniu za Bogiem ma nam przyświecac mądrość.  Prośmy więc Boga o Dar Mądrości.
Aby stać się prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, trzeba iść pod krzyż, popatrzeć na ukrzyżowaną miłość
i prosić Jezusa aby wzniecił w nas taką miłość jaką On sam nas pokochał.
 Moderator Krajowy siostra Teresa Świderska prowadzi warsztaty z tematu pokora
Ugniatanie plasteliny zamrożonej i ocieplonej jako przykład podatności  naszej duszy na działanie Boga
Notujemy, bo dobrze prowadzone warszyaty przydadzą się w przedstawianiu tematu w naszych wspólnotach parafialnych
Siedzimy w kręgu i każdy może podzielić się świadectwem -  to nasze umocnienie
Jest zaduma ale też i radość


Adoracja Jezusa Eucharystycznego
Nasz Pan ukryty w Białym Opłatku Eucharystycznym

Całonocną Adorację rozpoczęliśmy wspólnie modlitwą - Koronką do 7 przelań Krwi Chrystusa. Jezus był obecny całą noc na ołtarzu, czekał na każdego z nas, na osobiste spotkanie, osobistą rozmowę, na przebywanie
w ciszy w Jego obecności. W tej ciszy kiedy nic nas nie rozprasza, można usłyszeć uderzenie własnego serca
i poczuć Serce Jezusa. Stojąc twarzą w twarz, można Go uwielbić, usmiechać się, rozpłakać, przepraszać, dziękować i prosić, opowiedzieć o wszystkim co nas gnębi i jakie są nasze radości, albo po prostu sycić się Jego obecnością. Ale nade wszystko można powiedzieć "oto jestem ...słucham Cię mój Panie" Jezus odpowiada na nasze pytania, gdy nasze serce otwiera się w najgłębszej szczerości pokazując najskrytsze zakamarki. On potrafi rozświetlić każdy mrok naszego serca. Można prosić Jezusa aby przeszedł razem z nami przez nasze życie
i pokazał co było w nim piękne a co złe. On otwiera nie tylko nasze serce ale nasz umysł i pokazuje z wieką delikatnością prawdę o nas samych. Można poprosić Go aby pokazał nam swoją droge krzyżową i tak jak On idzie z nami przez życie towarzysząc nam w każdym doświadczeniu, tak my modląc się przy każdej stacji możemy towarzyszyć w Jego drodze na Golgotę, aby zrozumieć czym jest prawdziwa Miłość a jaka jest nasza względem Boga i bliźniego. 
 
Wspólna Adoracja i  uwielbienie Pana śpiewem i moodlitwą
Czas na indywidualną rozmowę z Jezusem

Niedzielna Homilia i konferencja ks Bogusława 
Homilia i Konferncja ks Bogusława CPPS

Rozważania Homili i konferencji prowadzone były w oaprciu o Psalm 46 "Przeto nie będziecie się bali, choćby zatrzęsła się ziemia" oraz czytania EZ 47, 1 -2, 8-9,12 i Ewangelię J 13-22
Ks Bogusław mówił o Kościele który przeżywa próbę wiary. W KKK pkt 675 jest napisane
"Przed przyjściem Chrystusa Kościół ma przejść przez końcową próbe, która zachwieje wiarą wierzących".
Jesteśmy bombardowani nowymi trendami, LGBT, New Age które lansuje idę, że człowiek jest zbawicielem samego siebie a Jezus mówi  "Nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia" "Beze mnie nic nie umiecie uczynic"
My jako Wspólnota jesteśmy częścią kościoła. Co mamy czynić jako Wspólnota?
Konsekracja na istocie Ewangelii to cel naszego działania. Istotnym przesłaniem  Ewangelii jest miłość wzajemna. Miłość ma być wewnątrz Kościoła, wewnątrz wspólnoty kościelnej, wewnątrz Wspólnoty Krwi Chrystusa a względem tych którzy nie są we Wspólnocie kościoła, Ci co są innej wiary lub niewierzący, Ci którzy są naszymi nieprzyjaciółmi, mamy otoczyć ich miłością bliźniego
"Miłujcie się wzajemnie tak jak ja was umiłowałem" czyli na miarę krzyża, na miarę oddania życia. To jest miłość Chrystusowa. Siedmiu synów Mahabejczyków (EZ 47,1-2, 8-9) było gotowych oddać życie za prawdę. Pozostali wierni Bogu. My również mamy być wierni Ewangelii, wierni Bogu. Czy nie zdradzamy Słowa Ewangelii, czy prawdziwie potarfimy życ jako Wspólnota Krwi Chrystusa Słowem Życia ? Każdy z nas powinien zadać sobie to pytanie i odpowiedzieć w prawdzie własnego sumienia. Mamy zacząć od siebie a potem przypominać ochrzczonym co to znaczy być katolikiem, prawdziwym Chrześcijaninem. Mahabejczycy mają być dla nas wzorem. Bóg ma być w moim zyciu na pierwszym miejscu. Ks Bogusław przytoczył słowa Ghandiego który powiedział, że stałby się Chrześcijaninem gdyby widział, że chrześcijanie żyją zgodnie z przykazaniami. Jakim jestem Chrześcijaninem, czy troszczę się o rozwój wiary, czy potrafię rozmawiać o wierze, o Bogu z ludźmi?
Ateiści, osoby innej wiary przyjdą do nas kiedy zobaczą między nami miłość, znajdą Boże ogniska i poczują Zmartwychwstałego Chrystusa. Bądźmy przykładem. To piękne pouczenie i zadanie dla nas członków wspólnoty .

Błogosławieństwo kapłańskie dla nowych animatorów
Na zakończenie niedzielnej Eucharysti odbyła sie uroczystość powołania nowych animatorów Wspólnoty dla grupy parafialnej z Zakrzowa we Wrocławiu. Siostra Felicja i jej mąż zostali pobłogosławieni przez ks Bogusława i posłani do służby.
Nowi animatorzy w parafi na Zakrzowie we Wrocławiu Feliksa i Tadeusz


Błogosławieństwo i modlitwa z nałożeniem rąk nad Feliksą 


Nałożenie rąk z modlitwą i błogosławieństwem dla Tadeusza

Zakończenie skupienia 
Skupienie dobiegło końca, jest czas rozesłania i powrotu do naszych domów. Jeszcze uroczystość imieninowa sióstr ze Wspólnoty...kwiaty śpiew, radość, życzenia i słowa ..."do zobaczenia 14/15 grudnia u naszej Jasnogórskiej Mamy 
Przyjedziemy znowu na nocne czuwanie aby podziękować Maryi za cały rok i prosić o błogosławieństwo na kolejny 2020. W Jej opiece czujemy sie bezpieczni 

Świętowanie z siostrą Józefą
Nie ma to jak uroczystości i usciski
Do zobaczenia na nocnym czuwaniu u Jasnogórskiej Mamy w dn 14/15 2019 r.

Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus który nas Krwią swoją odkupił !                         poniedziałek, 11 listopada 2019

Zosia odeszła do Pana

11.11.2019 r odeszła do Domu Ojca zaopatrzona Sakramentami Zosia Staś . Pełniła rolę Animatora Podregionu Częstochowskiego Wspólnoty Krwi Chrystusa i była naszą siostrą w Panu.
Panie Jezu dziękujemy za Zosię, za jej życie, za pracę i każdy wkład jaki wnosiła do Wspólnoty.
Tuż przed śmiercią, kiedy jej organizm był już bardzo osłabiony, zorganizowła jeszcze Odpust św Kaspra zapraszając nas wszystkich do Oleśnicy.
Panie Jezu pragniemy uwielbić Twoją Przenajdroższą Krew w całym ziemskim życiu naszej siostry Zosi i prosimy o łaskę Nieba dla Niej

Prosimy o modlitwę za naszą siostrę Zosię
więcej na stronie:  odkupieni.pl

Ostatnie wspólne spotkanie Wspólnotowe w Oleśnicy. Zosia trzyma mszał wg rytu Krwi Chrystusa

Wspomnienie o śp  Zosi Staś Animatorce Podregionu Częstochowskiego

Ks Sebastian Kruk opiekun Wspólnoty Krwi Chrystusa w Parafii pw. św Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy zamieścił w gazetce parafialnej wspomnienie o śp Zosi animatorce Podregionu Częstochowskiego
Słowa ks Bogusława Witkowskiego podczas ceremonii pożegnania śp Zofii Staś

wtorek, 5 listopada 2019

Za Zosię

Panie Jezu zanurzamy w Twojej Przenajdroższej Krwi Zosię naszą siostrę ze Wspólnoty Krwi Chrystusa i przez Twoją Krew prosimy abyś w tym trudzie choroby i operacji obdarzył ją łaskami których tak bardzo potrzebuje. Zawierzamy ją Tobie i Matce Bożej w całości i bez zastrzeżeń i ufamy Tobie