poniedziałek, 28 października 2019

Odpust św Kaspra w Oleśnicy

26 października Wspólnota Krwi Chrystusa z Oleśnicy z animatorem podregionu Zofią Staś zaprosiła członków wrocławskiej Wspólnoty na Odpust św Kaspra. Spotkaliśmy się w kościele Św Trójcy, aby wspólnie przeżywać tę uroczystość.

Jechał z nami ks Andrzej Wójciak - opiekun duchowy naszej Wspólnoty. Życzeniem księdza było spotkać się z założycielką Wspólnoty w Oleśnicy Panią Marią Gronowską  Pani Maria ma  92 lata, odwiedziliśmy ją w domu.  Nie bierze już czynnego udziału w spotkaniach, ale przybyła na naszą uroczystość.
Rozpoczęliśmy Eucharystią celebrowaną przez ks Daniela Mokwę - Misjonarza Krwi Chrystusa CPPS. Współcelebransami byli ks proboszcz tutejszej parafii, ks opiekun Wspólnoty Krwi Chrystusa z Oleśnicy i ks Andrzej opiekun duchowy wspólnoty z Wrocławia.Homilię głosił ks Daniel. Mówił o wielkiej mocy głoszonych misji ludowych przez św Kaspra, przytaczał też mało znane fakty z życia tego świętego, mówił o jego trudach i słabościach jakie musiał pokonywać aby z wielką żarliwością iść i igłosić Dobrą Nowinę.
Oprawa Eucharystii była bardzo uroczysta, ze sztandarami Wspólnoty Krwi Chrystusa.


Komunia pod dwoma postaciami Chleba i Wina. Czuliśmy, że tworzymy jedną rodzinę, cząstkę Kościoła Świętego który czci w szczególny sposób Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa.


Na zakończenie mszy szczególny wydźwięk miały słowa księdza opiekuna który powiedział ...
" my kapłani codziennie trzymamy Krew w dłonich w Kielichu Pańskim więc pragniemy wam podziękować, że jesteście z nami w tym towarzyszeniu".


W Eucharysti uczestniczyła również nestorka i założycielka Wspólnoty Krwi Chrystusa w Oleśnicy Pani Maria Gronowska.


Na zakończenie mszy otrzymaliśmy błogosławieństwo Relikwiami św  Kaspra i św Marii de Mattias


Prezentem od Misjonarzy Krwi Chrystusa był Mszał z bktórego korzysta nasze zgromadzenie.
Prezentuje go nasza siostra a zarazem animatorka podregionu Zofia Staś

Po Eucharystii zostaliśmy zaproszeni na wspólną Agapę. Spotkanie odbyło się w salce przykościelnej. Siostry ze Wspólnoty oleśnickiej przygotowałay poczęstunek.


Były kolorowe kanapki , ciasta owoce, kawa, herbata i mimo remontu, obaw że będzie ciasno i niekomfortowo, wszyscy zmieściliśmy się i czuliśmy się jak u siebie w domu w dobrym ciepłym miejscu. gdzie nad wszystkim czuwa nasza Mama Maryja i Jezus nasz Pan i Brat.
Po Agapie ks Daniel CPPS przedstawił temat dotyczący pokory. Temat który będziemy zgłębiac przez cały rok, który mobilizuje aby wejść w głąb swojego serca i zadać sobie pytanie co z moją pokorą?
Potem były świadectwa, które wszystkich nas umacniają i słowa założycielki Wspólnoty pani Marii..."Kochajcie Krew Chrystusa"
Dziękujemy kapłanom: ks Danielowi, ks opiekunowi Wspólnoty Krwi Chrystusa w Oleśnicy,
ks proboszczowi tutejszej parafii i ks Andrzejowi naszemu opiekunowi duchowemu, który zechaciał nam towarzyszyć. Dziękujemy siostrze Zosi Staś animatorce podregionu ii wspólnocie oleśnickiej, że tak pięknie przygotowała Odpust.
Wspólne zdjęcie
Przede wszystkim dziękujemy Jezusowi, bo to Jego Krew zgromadziła nas w tym dniu i dziekujemy naszej Mamie - Matce i Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa prosząc aby nas błogosławiła swoim macierzyńskim błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Amen
                                                                                                              Rozalia


poniedziałek, 21 października 2019

Adoracja Najświętszego Sakramentu - w III niedziela września


Kościół Najświętszej maryi Panny na Piasku w którym odbywają się nasze Adorację w III niedzielę miesiąca
Jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca zgromadziliśmy się w kościele NMP na Piaskach aby Adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Czekaliśmy na naszego opiekuna ks Andrzeja Wóciaka, ale nie przyszedł. Wiemy że ma problemy zdrowotne, więc rozpoczęliśmy Adorację Jezusa ukrytego w Tabernakulum.
Pomni słów  Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Wiedzieliśmy że Jezus jest pośród nas, więc z taką samą gorliwością jak prze Jezusem Eucharystycznym zaczęliśmy Adorować naszego Pana. Myślą przewodnią były słowa "Panie przymnóż nam wiary" słowa wypowiedziane przez Apostołów do Jezusa. 
Co usłyszeli Apostołowie "gdyby wasza wiara była jak ziarnko gorczycy...." wszyscy znamy cd. 
A więc jaka jest nasza wiara? 
Czy znajdzie się ktoś kto może powiedzieć, że jego wiara jest silna ? 
Ja z pokora spuszczam głowę....... 

Adorując mówiliśmy:
Panie przymnóż nam wiary,
bo nie rozumiemy dobrze Twojej miłości
Panie przymnóż nam wiary,
ponieważ nie radzimy sobie z własnym życiem
Panie przymnóż nam wiary,
ponieważ nie potrafimy budować harmonijnych więźi z bliźnimi
Panie przymnóż nam wiary,
ponieważ jesteśmy bezradni wobec doznanych krzywd, ran, niesprawiedliwośco
Panie przymnóż nam wiary,
ponieważ odruchowo buntujemy się przeciwko każdemu cierpieniu
Panie przymnóż nam wiary,
ponieważ czujemy się osaczeni przez grzech, zło i niesprawiedliwość świata
Panie przymnóż nam wiary,
ponieważ wiemy, że my sami jestesmy zdolni do zła
Panie przymnóż nam wiary,
bo, bo, bo.......
Tak wiele mamy w sobie "bo"

Możemy liczyc tylko na łaskę Bożą
Panie przymnóż nam wiary
i daj nam głęboką swiadomość, że codziennie o nią musimy prosić, gdyż tylko w ten sposób możemy ją w sobie rozwijać
Panie Boże, Synu Boga żywego, przymnóż nam wiary
w Twoje Słowo w którym ukryta jest prawda i w którym Ty sam jesteś obecny
Panie przymnóz nam wiary 
w twoją obecnośc w nas samych i innych ludziach
i nie pozwól nam zapominać o Twoich słowach
"Cokolwiek uczyniliście jednemu z braci, Mnieście uczynili"

Po Adoracji odmówiliśmy różaniec

Panie przymnóż nam wiary
                                                                                   
                                                                                                                Rozalia


Tabernaculum z Panem Jezusem
Nasza Wspólnota przed Adoracją
                                                     Nasza Najstarsza siostra ze Wspólnoty siostra Kazimiera

Rozchodzimy się ...z pragnieniem ....Panie przymnóż nam wiary

czwartek, 10 października 2019

Odpust Św. Kaspra w parafii Św. Karola Boromeusza

Nasz odpust w parafii Św. Karola Boromeusza, miał miejsce wyjątkowo wcześniej aniżeli przewiduje kalendarz. Ponieważ drugi czwartek miesiąca przypadał właśnie 10 X 2019 r., kiedy to mamy miesięczną adorację, po adoracji zawsze mamy Mszę św. w intencji Wspólnoty, dlatego pytaliśmy wcześniej ojca Proboszcza, czy możemy w tym dniu mieć Mszę św. odpustową o św. Kasprze.
O. Proboszcz wyraził zgodę, za co serdecznie dziękujemy ojcu Proboszczowi.
Oprawę Mszy św. tj. dwa czytania. Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 52, 7-10 czytał br. Tadeusz. Drugie czytanie z listu do Hebrajczyków Hbr 13, 12-15. 20-21, czytała s. Rozalia, modlitwę wiernych s. Maria.
Mszy św. przewodniczył nasz Opiekun o. Józef i głosił Słowo Boże, nawiązał m.in do życiorysu św. Kaspra i jego działalności misyjnej.
Po Mszy św. udaliśmy się do salki katechetycznej na agapę. Zaprosiliśmy na agapę także o. Józefa, który na początek pobłogosławił to co było na stole, tzn ciasta, które spożywaliśmy.
Opiekun pobłogosławił także tajemniczki, które następnie otrzymał każdy do modlitwy na miesiąc październik daną Tajemnicą Koronki do Krwi Chrystusa. Intencje na październik to; 1. O nowe osoby i rozwój WKC w naszej parafii. 2. O nowe i święte powołania do Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa w naszej Ojczyźnie. 3. O błogosławieństwo Boże, opiekę MB Łaskawej, o łaskę zdrowia i siły dla ojca Józefa na dalsze lata posługi kapłańskiej z okazji 50-tej rocznicy ślubów zakonnych.