niedziela, 11 września 2022

Nowy rok formacyjny 2022/2023 pt. „Aby byli jedno”

 Od września zaczynamy nowy rok formacyjny w tym comiesięczne spotkania diecezjalne  i cotygodniowe spotkania grup WKC oraz rekolekcje weekendowe/skupienia w Domach Rekolekcyjnych

CzęstochowaOżarów MazowieckiSwarzewo, Łabuńki koło Zamościa — Zapraszamy!

Temat formacyjny na rok 2022/23 — „Aby byli jedno” (J.17,22). 

Zeszyt formacyjny nr 8 2022/2023

Tematy na każdy miesiąc:
1. Modlitwa o jedność testament Jezusa — wrzesień    
2. Jedność z Jezusem Ukrzyżowanym — październik
3. Posłuszeństwo w Kościele — listopad
4. Pokora w służbie jedności — grudzień
5. Służba bliźniemu na wzór Chrystusa — styczeń
6. Zasady tworzenia jedności - luty
7. Jedność we wspólnocie — marzec
8. Jedność w modlitwie i liturgii — kwiecień
9. Być człowiekiem pojednania — maj
10. Krew Chrystusa — miłość Boga przezwycięża podziały — czerwiec

Modlitwa o jedność – testament Jezusa

»Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich». (J 17, 20–26)

Modlitwa Jezusa zawarta w 17 rozdziale Ewangelii Jana uczy nas, że jedność chrześcijan jest co do zasady darem Boga. Tworzenie jedności wśród nas musi zatem być dogłębnie kształtowane przez ducha skruchy, pokory, miłości i modlitwy, one bowiem uzdalniają nas do przyjęcia działania Bożego w nas. Dlatego ważne jest, aby Arcykapłańska Modlitwa Jezusa nieustannie wspierała nas w naszym chrześcijańskim powołaniu. Jezus pragnie, by wszyscy zostali wprowadzeni w objęcia Ojca i Syna. Dobrze oddaje to ikona Trójcy Świętej Andrzeja Rublowa. Jest w niej również puste miejsce – miejsce dla każdego z nas. Każdy jest zaproszony na ucztę Ojca, Syna i Ducha Świętego. Modląc się modlitwą prośby czasami zastanawiamy się, czy Bóg nas słyszy, czy słyszy nasze modlitwy, jeżeli nie spełnia się to, o co prosimy. Nasuwa się ważne pytanie: nie — czy Bóg słyszy nas, ale czy my słyszymy modlitwę Boga? Czy słyszymy jak Jezus modli się za nas? Chcemy, by Jezus wysłuchał naszych próśb, ale czy my również słuchamy Jego? Czy prawdziwie słyszymy Jego modlitwę? Jezus modli się byśmy byli jedno. Czy działamy i podejmujemy nasze decyzje tak, by modlitwa Jezusa stała się rzeczywistością pośród nas, w naszych wspólnotach? Dziś w świecie Kościół, społeczeństwa, wspólnoty cierpią podziały. Ciało Chrystusa jest zranione. Uzdrawiać podziały i popękane więzi, pracować dla pojednania dla poszczególnych osób i wspólnot — oznacza słuchanie. Prawdziwe słuchanie arcykapłańskiej modlitwy Jezusa.

I. Temat formacyjny Czesława Nowak

sobota, 10 września 2022

Matka Boża upomniała się o obraz św Kaspra

10 września w Kościele NMP na Piasku odbyło się spotkanie diecezjalne animatorów, które poprzedzone było uroczystym zakończeniem peregrynacji obrazu Matki i Królowej Przajdroższej Krwi w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu.  Obraz miał być przekazany wspólnocie Krwi Chrystusa w Brzegu. Zanim jednak został przewieziony, postanowiliśmy zabrać wizerunek Mamy na nasze spotkanie.  Już drugi raz Matka Boża Przenajdroższej Krwi gościła w tym kościele. Pierwszy raz 16 maja 2021 r podczas adoracji diecezjalnej, kiedy to w majowy dień pragnęliśmy w sposób szczególny uczcić naszą Mamę przez modlitwę i adorację.  


Drugi raz po upływie ponad roku gościliśmy wizerunek naszej Mamy w salce w której odbywają sie nasze spotkania.

Obraz ustawiliśmy na stole tak aby Maryja "widziała" nas wszystkich i mogła "przysłuchiwać się" naszym modlitwom i rozmowom.

W kościele NMP na Piasku spotykamy się od 25 lat, kiedy to ks Winfrydem CPPS razem ze śp ks. Stanisławem Pawlaczkiem zainicjowali powstanie WKC we Wrocławiu. . 

Podczas spotkania modliliśmy sie za naszą Rodzine Krwi Chrystusa, za kapłanów, świeckich członków wspólnoty, za nasze rodziny, w tym za chorych, cierpiących i we wszystkich trudnych sprawach. Omawialiśmy bieżące sprawy w naszej diecezji. 

Ktoś wspomniał, że na ścianie naszej salki wisiał obraz św Kaspra del Buffalo, a który przed wielu laty zniknął. W trakcie tej rozmowy, do naszej sali weszła młoda kobieta. Przeprosiła nas, mówiąc, że chce zabrać swoje rzeczy. Jej zachowanie wskazywało. że dobrze zna pomieszczenie, dlatego zadaliśmy pytanie czy nie wie co sie stało z obrazem św Kaspra który od poczatku istnienia wspólnoty wisiał na scianie, a potem zniknął.

Kobieta bez namysłu wyjęła ze składziku różnych rzeczy obraz św Kaspra, podała nam i szybko wyszła. Na ścianie był gwóźdź na którym kiedyś wisiał obraz. 

Ucieszyliśmy sie wszyscy, że po wielu latch św Kasper znowu powrócił do naszej salki. Ktoś powiedział, że to nasza Matka i Królowa Przenajdroższej Krwi upomniała się o naszego patrona   


Peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w Diecezji Wrocławskiej


10 września w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu w parafi Ojców Oblatów odbyła się uroczysta msza wieńcząca peregrynację obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. 

 W mszy uczestniczyli parafianie i członkowie Wspólnoty Krwi Chrystusa z tutejszej i sąsiednich prafii.Mszę celebrował ojciec Wiesław Przyjemski - opiekun wspólnoty w tutejszej parafii. Jak powiedział "zgromadziła nas wszystkich Matka Boża." i prosił "abyśmy wszyscy zwrócili ku Niej swoje serca". Wskazał na otwartą dłoń Maryi która gestem "mówi" przyjdźcie do mnie wszyscy, nie bójcie się. Maryja jest Matką słuchającą. Ona wysłuchuje i przekazuje swojemu Synowi nasze prośby i dziękczynienia. O. Wiesław zachęcał, aby tak jak Ona, być słuchajacymi i wrażliwymi na to co dzieje się wokół nas, żeby w drugim człowieku zobaczyć Jej Syna, kochać i nieść dobre słowo. Ojciec Blażej Mielcarek
Na zakończenie mszy św głos zabrał ojciec Błażej Mielcarek - proboszcz parafii. Podziękował za czas peregrynacji, który zbiegł sie z czasem jego rozpoczynającej sie posługi w kościele NMP Królowej Pokoju.  
s.Halina - animatorka Wspólnoty Krwi Chrystusa przy parafii NMP Królowej Pokoju
Obraz Matki Bożej w asyscie kapłanów został przekazany przez  animatorów parafii (s. Halina i br. Zygmunt) w ręce animatorów diecezjalnych dla kontynuacji peregrynacji w Brzegu

Obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi nazwaliśmy "Matką Bożą wędrującą". Wędruje nie tylko z parafii do parafii, ale z miasta do miasta w naszej Diecezji Wrocławskiej
Czas peregrynacji w parafii księży oblatów trwał niespełna 2 miesiące. W tym czasie Matkę Bożą gościły u siebie 32 rodziny.    W zeszycie dołączonym do obrazu zostały spisane liczne świadectwa osób, które chciały podzielić się swoimi doświadczeniami i przeżyciami z peregrynacji Matki Bożej w ich domach. 

Po uroczystościach w kościele s.Halina zaprosiła nas do swojego domu. Cały czas towarzyszył nam obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Śpiewaliśmy i modliliśmy się dziękując za łaski i  prosząc we wszystkich potrzebach wspólnoty i rodzin dla całej diecezji wrocławskiej. 


Dziekujemy za ten czas przy Matce Bożej ufając w Jej opiekę i prosząc aby ubogcała naszą Wspólnotę i wszystkich tych których domy nawiedzała i których nosimy w naszych sercach. 

Matko Boża wstawiaj się za tymi którzy się pogubili, odszukaj ich dla Boga - prosimy

 
Matka Boża rusza w dalszą drogę


czwartek, 21 lipca 2022

Peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

WROCLAW.GOSC.PL  WIADOMOŚCI Z ARCHIDIECEZJI WROCŁAWSKIEJ  

U oblatów rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

U oblatów rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Do 10 września maryjny obraz będzie odwiedzał domy wiernych z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju we Wrocławiu. To okazja do odnowy duchowej Popowic.

 Za zgodą abp. Józefa Kupnego i za przyzwoleniem proboszcza o. Błażeja Mielcarka OMI parafia przeżywa od 21 lipca peregrynację obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Wprowadzenie wizerunku do kościoła nastąpiło w czwartek na wieczornej Mszy świętej.

Osoby zainteresowane przyjęciem obrazu mogą zgłaszać ten fakt w zakrystii i wpisywać się na listę. Obraz można zatrzymać w domu maksymalnie na 2-3 dni.

- Na drodze nabierania mądrości dzisiaj rozpoczyna się szczególny czas w naszej parafii - peregrynacja obrazu, w której nie chodzi o sam obraz, lecz o Maryję. Ona otrzymała wskazówki od samego Boga, jak stawać się świętą, jak prowadzić swoje życie, by spotkać się z Bogiem. Nie tylko tak ostatecznie, ale by spotykać Boga każdego dnia - mówił w homilii o. Błażej Mielcarek, proboszcz.

Doświadczenie Maryi na wielu płaszczyznach sprawia, że staje się ona dla ludzi wyśmienitym wzorem. - Nasze przyglądanie się Maryi, która ma nas prowadzić do Chrystusa, jest niezawodną drogą, by osiągnąć świętość. Na pewno znajdziemy w Jej życiu doświadczenia, z którymi możemy się identyfikować. Można przełożyć jej doświadczenia na nasze życie - zachęcał oblat.

Podkreślał, że cała mądrość polega na tym, by człowiek, idąc przez życie, czerpał z dobrych wzorów. By ludzie się nie zatracili, a wygrali to, co najcenniejsze - swoją osobistą świętość i spotkanie z Bogiem.

- Peregrynacja obrazu zaprasza nas, byśmy stawali się naśladowcami i wypełniającymi naukę Chrystusa. A wcale nie jest łatwo, bo świat nam pokazuje, że trzeba iść na skróty, że człowiek powinien odstawiać na bok trudne doświadczenia, że ma się ich wyrzekać. Po co się męczyć, po co wchodzić w cierpienie? - analizował o. Mielcarek.

Radził, by peregrynacja była czasem przyglądania się Maryi. Ci, którzy zabiorą wizerunek do swojego domu, niech oddadzą się modlitwie w ciszy, zatrzymaniu w ciszy, by zapytać Boga, którędy wiedzie do Niego droga? Dla każdego będzie to inna droga, ale cel jest ten sam.

- Jak dobrze przeżyć wizytę obrazu w naszym domu? Tak od strony praktycznej mam propozycję. Pierwszego dnia przywitajmy Maryję pieśnią, później przeczytajmy fragment Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety. Następnie odmówmy wyznanie wiary i jedną część Różańca. Potem, wieczorem modlitwa pacierzem: Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa, modlitwą "Pod Twoją Obronę" i Apelem Jasnogórskim - opisywał proboszcz oblackiej parafii we Wrocławiu.

Drugi dzień zatytułował "obecność", żeby trwać przy Maryi m.in. pacierzem, medytacją Ewangelii, odśpiewaniem Godzinek, jedną częścią Różańca, Koronką do Bożego Miłosierdzia i wieczornym spotkaniem z rodziną na pacierzu.

- Trzeci dzień nazwałem "uświęcenie", żeby napełnić się świętością. Rano śpiew, odczytanie Ewangelii, pacierz poranny, Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa, jedna część Różańca świętego i przekazanie obrazu. Ten czas jest po to, żeby nasz dom uświęcić. Aby to, co nieświęte, obecnością Maryi przemienić - mówił o. Mielcarek.

Opowiadał także, że misjonarze Krwi Chrystusa posyłali ten obraz do parafii przed misjami świętymi, by przygotowywać ludzi do nawrócenia.

- My już niejako przygotowujemy właśnie misje parafialne. Niech się dzieje, a my tak po ludzku będziemy się szykować - spuentował proboszcz.

Peregrynację parafialną zorganizowała Wspólnota Krwi Chrystusa.

U oblatów rozpoczęła się peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwipiątek, 15 lipca 2022

Miesiąc Krwi Chrystusa z portalem niedziela.pl

niedziela.pl - #KrwidawstwoŻycia


Miesiąc Krwi Chrystusa z portalem niedziela.pl #KrwiodawstwoŻycia
— codzienne rozważania na lipiec 

Ks. Daniel Rafał Mokwa CPPS
 
<<kliknij w obrazek lub

do posłuchania KLIKNIJ TU

niedziela, 10 lipca 2022

Rekolekcje wakacyjne w Częstochowie

 W dniach 26-30.08.2022 odbędą się rekolekcje wakacyjne w Domu Misyjnym św. Kaspra
przy ul. Mąkoszy 1

ZAPRASZAMY!

W programie:

  • Eucharystia
  • Adoracja Najświętszego Sakramentu
  • Konferencje
  • Godzina pytań
  • Spotkanie w grupach na rozważaniu Słowa Bożego
  • Wymiana doświadczeń ze Słowa Życia
  • Misteria