niedziela, 5 maja 2019

Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na pielgrzymkę do Częstochowy


Wspólnota Krwi Chrystusa serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w duchowym spotkaniu z Matką Bożą Królową Przenajdroższej Krwi Jezusa Chrystusa.

Wyjazd z Wrocławia 19 maja 2019

- 5.00 odjazd z miejsca zbiórki róg Jantarowej i Kruczej (przy klasztorze Franciszkanów)

- ok 5.15 odjazd z przystanku na ul Rysiej (naprzeciwko kościoła pw. NMP Królowej Pokoju)

- ok 5.20 odjazd z przystanku autobusu 136 (słupek nr 12708) przy skrzyżowaniu ul Górniczej z Pilczycką

- ok 5.45 odjazd z pętli autobusu D (Wrocław Zakrzów)

Maryjo Twojemu Sercu zawierzamy pielgrzymów i czas spotkania z Tobą

sobota, 4 maja 2019

Temat majowy: MARYJA OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO

3.9. MARYJA OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO
Termin oblubienica, według Słownika j. polskiego, oznacza narzeczoną lub pannę młodą. W Starym Testamencie to sformułowanie pojawia się wielokrotnie np. w Pieśni nad Pieśniami, ukazując piękną, miłosną relację między Oblubienicą, a Oblubieńcem. Słowo Oblubienica zawiera głęboką treść ukazującą relację do drugiej osoby. Może to być narzeczona w kontekście bliskiego zamążpójścia lub zaślubin:

„Rzuć okiem dokoła i zobacz: Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie. Na moje

piątek, 5 kwietnia 2019

Skupienie w Domu Świętego Wawrzyńca - Częstochowa

Skupienie z wizytacją Rady Krajowej WKC dla animatorów i wszystkich chętny odbyło się w dniach 5-7 IV 2019 w Domu Świętego Wawrzyńca (DŚW).                                                                      Droga Krzyżowa
 

Spotkanie w grupie na rozważaniu Słowa Bożego i wymianie doświadczeń
Błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa

Niedzielna Eucharystia i wstąpienie Marii z Brzegu z Diecezji Wrocławskiej do Wspólnoty Krwi Chrystusa 


 Czas na radość wstąpienia do WKC, na wspólną kawkę i pożegnanie przed rozjazdem do domów


Więcej zdjęć >>>KLIKNIJ TU<<<  oraz zobacz też na >>>stronie krajowej WKC<<<

Refleksje ze skupienia:
Pan Bóg, podarował dla mnie i myślę, że także tym wszystkim osobom, które uczestniczyły (52 osoby, w tym z diecezji wrocławskiej 14 osób) w tym skupieniu, czas na wspólne spędzenie go, aby wykorzystać ten czas Wielkiego Postu na głębsze, wspólne przeżywanie w jedności i we wspólnocie Słowa Bożego, na osobiste nawrócenie się.
Każde skupienie w Domu Misyjnym jest w zasadzie inne. Bo i tematy formacyjne są różne. To dobrze, że tak jest, bo każdy z nas potrzebuje wiele informacji, by uświadamiać sobie swoją przynależność do dzieci Bożych.
Każda Eucharystia, każda Ewangelia i każde słowo głoszone podczas kazania, lub konferencji, przybliża mi i uświadamia wiele spraw, które do tej pory były może gdzieś w pamięci uśpione jak gdyby w ,,zapomnieniu”.   
Uważam, że to skupienie było tak jak ,,dla mnie” wyjątkowe, chociażby z tego względu, że nie tylko w grupie przeżywałem głęboką miłość ze wszystkimi z grupy, ale w sposób szczególny przeżywałem Drogę Krzyżową prowadzoną (rozważania) przez Ks. Bogusława CPPS – Moderatora Krajowego.  
Krzyż wykonany z brzozy niesiony przez braci z WKC i pochodnie niesione na zmianę przez siostry z WKC, w ciemnościach nocnych bardzo pięknie komponowało się wszystko w jedną całość. Szliśmy skupieni i w zamyśleniu, każdy wg swojego osobistego przeżywania tego czasu.
I chociaż była to noc, to dużą pomocą była latarka, a także latarki z telefonów komórkowych.   
Jestem bardzo wdzięczny za to skupienie, najpierw Panu Bogu, naszym kapłanom Ks. Bogusławowi i Ks. Danielowi za całe skupienie oraz dziękuję siostrom i braciom, z którymi dane mi było modlić się.
 Antoni

wtorek, 19 marca 2019

Wielki Post

Teraz właśnie jest czas łaskawości, teraz właśnie jest dzień zbawienia! /1 Kor 6, 2/ Przeczytaj jeszcze raz to zdanie powyżej… … i szczerze powiedz, czy w taki sposób postrzegasz Wielki Post, który rozpoczęliśmy jako dzieci Kościoła, założonego przez ukrzyżowanego Zbawiciela. Czy myśląc o Poście, myślałeś o nim jako czasie upragnionym, wyczekiwanym? Bo, doprawdy, takim właśnie jest! Pan daje Ci post, WIELKI POST, aby z powrotem uczynić Cię wolnym dzieckiem i dziedzicem swojego Królestwa. Daje Ci post, aby rozerwać krępujące Cię kajdany zła i grzechu. On chce wyzwolić to, co w Tobie jest uciemiężone. Chce połamać wszelkie jarzmo, które Cię krępuje, nawet jeśli sama je sobie nałożyłaś. Wreszcie, chce swoim Ciałem nakarmić Cię jak głodnego chlebem /por. Iż 58, 6-8/ i zakryć Twoją nagość szatą swej hojnej łaski. Czy nie jest to czas łaski i nadziei? Czy nie jest to czas powrotu i radości? Oto Twój Bóg za Ciebie stał się grzechem, abyś Ty stała się w Nim wolna od grzechu! Wróć do Niego całym swym sercem i chodź w światłości… Rozważania Sióstr Karelitanek

poniedziałek, 18 marca 2019

Adoracje Najświętszego Sakramentu prowadzone przez WKCParafie Diecezji Wrocławskiej, w których istnieją grupy Wspólnoty Krwi Chrystusa


Terminy adoracji Najświętszego Sakramentu oraz godzina Mszy św. wspólnotowej.


1. Parafia NM Panny Królowej Pokoju ul. Oblatów 1 - Popowice
trzeci czwartek m-ca godz. 17.00, Msza św. godz. 18.00
 
2. Macierzyństwa NM Panny ul. Pilczycka – Pilczyce
pierwszy czwartek m-ca godz. 8.30, Msza św. godz. 9.00

3. Parafia Św. Jana Apostoła ul. Zatorska 23a – Zakrzów
pierwsza niedziela m-ca godz. 16.00, Msza św. 18.30
i pierwszy czwartek m-ca godz. 18.30

4. Parafia Św. Karola Boromeusza ul. Krucza 58 – Krzyki
drugi czwartek m-ca godz. 17.00, Msza św. godz. 18.00

5. Parafia Św. Antoniego ul. Kasprowicza 26 – Karłowice 
pierwszy czwartek m-ca godz. 17.30, Msza św. godz. 9.00

 
6. Parafia Św. Jana Apostoła - w kościele Św. Trójcy - Oleśnica
drugi czwartek m-ca godz. 16.00, Msza św. trzeci czwartek m-ca godz. 16. 00

7. Parafia Matki Bożej Miłosierdzia ul. Lwowska – Oleśnica
trzecia niedziela m-ca godz. 1530, Msza św. godz.16.00

8. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego pl. Zamkowy – Brzeg n/Odrą pierwsza niedziela m-ca godz.14.00
9. Parafia Św. Józefa ul. Oleśnicka – Bierutów,
druga sobota m-ca godz.10.00

         Jeżeli poszukujesz możliwości przebywania na modlitwie i  pragniesz czytać i rozważać Pismo Święte, skorzystaj z tych adresów w podanych godzinach lub dołącz do grupy WKC w którejś parafii najlepiej najbliżej adresu swego zamieszkania.

 Serdeczne zapraszamy! 

sobota, 16 marca 2019

Parafia Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu

  Parafia Św. Karola Boromeusza ul. Krucza 58 – Krzyki

Adoracja Najświętszego Sakramentu II czwartek miesiąca godz. 17.00
Msza św. w intencji wspólnoty o godz. 18.00

Spotkania w grupach;
W poniedziałki po Mszy św. o godz. 18.00
W czwartki po Mszy św. o godz. 18.00

poniedziałek, 11 marca 2019

Pustynia

Nie wypatruj źdźbła trawy
Nie znajdziesz nawet uschniętej
Nie czekaj na krople wody
Deszcz nie spadnie z nieba
Nie podnoś wzroku do góry
Nie znajdziesz rozpostartych skrzydeł


Piach wszędzie piach, bezkresna pustynia
Piach i wiatr okrutny uprawiają taniec
Szarpią suknią chcą przeniknąć wnętrze
Usta oczy szukają ochrony
bezskutecznej

Kim jesteś Panie? Ty też na pustyni?
Podajesz rękę?
Przenikasz nadzieją
Dokąd chcesz prowadzić?
Widzisz że zamieram, ja już nie mam siły
Naprawdę wierzysz że jej starczy?
Dojdziemy do oazy?

Mocno trzymasz moją rękę
Nogi grzęzną w piachu
Twoja siła przenika moje słabe ciało
Znowu czuję serce
Konało przed chwilą
Wyciągam wolną rękę, bo ktoś idzie za mną
Panie
skąd tylu na pustyni?