sobota, 14 maja 2022

Rekolekcje rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą 5-10 lipca 2022 w Częstochowie

Rekolekcje Rodzin wraz z dziećmi i młodzieżą    05-10.07. 2022 r.
Temat rekolekcji:  Budowa więzi w małżeństwie
Prowadzą ks. Bogusław Witkowski CPPS i Pary małżeńskie z Gdańska i Poznania: PP. Pulikowscy i PP Tlaga, Wspólnota Sychar
Słowo Życia: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; ”. (J 13,34)
 

Gdzie: Częstochowa, Sanktuarium Krwi Chrystusa ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18

Termin zgłoszeń: do 01.07.2022 z przedpłatą 225 zł. od osoby Jeżeli po zgłoszeniu rezygnujesz zadzwoń!! Zgłoszenia przez telefon: 694451259 lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl; Ofiara: 450 zł. od osoby, w tym nocleg i wyżywienie; dzieci wiek 0-5 promocja gratis, dzieci od 6-11 roku życia 225 zł. dzieci wiek 12 i więcej lat jak dorośli 450 zł.(Uwaga ! Ofiary uległy zmianie ze względy na podwyżki cen żywności, prądu, gazu, paliwa, rekolekcje trwają 5 pełnych dni ). Drodzy ! Te rekolekcje w naszych Domach Misyjnych to szczególny czas, których celem jest nawrócenie się ich uczestników, jak i pogłębienie więzi małżeńskich i rodzinnych. Do tego zapraszam i w tym roku w Częstochowie. Jak Państwo zauważyli już z minionych lat do prowadzenia takich rekolekcji zostały zaangażowane także osoby świeckie z konferencjami i swoimi świadectwami. Konferencje , homilie, sakrament spowiedzi rezerwuję sobie i zaproszonym kapłanom. A więc będzie możliwość wysłuchać osób świeckich z którymi współpracuję już od lat, a które mają bardzo duże doświadczenie w poradnictwie rodzinnym. Uwagi Organizacyjne ! Zapewniamy opiekę nad dziećmi przedszkolnymi i nad dziećmi ze szkoły podstawowej i gimnazjum, jeśli obostrzenia sanitarne nie będą mówiły coś innego ! Uwagi  dotyczące opieki nad dziećmi: 1.Dzieci i młodzież mają swój oddzielny program rekolekcyjny ze swoimi opiekunami: 2. Podczas rekolekcji opieka nad dziećmi od 3-go roku życia.  Żłobek nie funkcjonuje. Dzieci poniżej 3-go roku życia korzystają z opieki rodziców.  3. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą nie są prowadzone w sposób ciągły, lecz tylko w godzinach konferencji i spotkań rodziców. Podczas Mszy św. jest zapewniona opieka nad dziećmi jeśli sami rodzice nie będą mogli tego uczynić. Opieka nad dziećmi i młodzieżą :
  1. czyli w godzinach: 9.30-13.15
  2. 19.00-19.30-22.00
  3. Grupa najstarsza (młodzieży) uczestniczy w Nabożeństwie Pokutnym
Zapraszamy wszystkich przyjaciół naszego domu, szczególnie rodziny ! W imieniu Wspólnoty Domu św. Wawrzyńca w Częstochowie. ks. Bogusław cpps Konto Domu:Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa ul. Św. Kaspra del Bufalo 2/18 42-221Częstochowa 16 1240 1213 1111 0010 0793 1421 z dopiskiem“ Rekolekcje dla rodzin”  http://www. sanktuarium.cpps.pl/ Z modlitwą i błogosławieństwem. ks. Bogusław cpps    

niedziela, 1 maja 2022

Maj - miesiącem Maryi

Litania do Maryi - Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison
        Chryste, usłysz nas.
        Chryste, wysłuchaj nas.
        Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

        Maryjo, któraś powiedziała tak Bożemu planowi, módl się za nami.
        Maryjo, wzorze poświęcenia życia Bogu,
        Maryjo, zaproszenie do komunii z Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym,
        Maryjo, wzorze wierności w naśladowaniu Chrystusa,
        Maryjo, ofiarna aż do całkowitego oddania się Bogu, 
        Maryjo głosie wzywający do jedności pomiędzy ludźmi i narodami
        Maryjo, wspaniały owocu zbawienia,
        Maryjo, obliczu nowego człowieka odkupionego przez Krew Chrystusa,
        Maryjo, która wzbudzasz w wierzących modlitwy czułości, cierpienia i nadziei,
        Maryjo, sakramencie życia,
        Maryjo, posłanniczko Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym,
        Maryjo, głosie tych, którzy nie mają głosu,
        Maryjo, Wspomożycielko tych, którzy walczą o zachowanie godności                    
        i o wspólnotę z innymi,
        Maryjo, niewiasto wytrwała w ubóstwie i cierpieniu,
        Maryjo, obrończyni nienarodzonych i starców,
        Maryjo, rozumiejąca zapomnianych i opuszczonych,
        Maryjo, Matko pełna czułości dla maluczkich, ułomnych i kalek,
        Maryjo, obrończyni sierot, wdów i bezrobotnych,
        Maryjo, nadziejo chorych i uzależnionych,
        Maryjo, mocy prześladowanych i uprowadzonych,
        Maryjo, współumierająca z torturowanymi i mordowanymi,
          Maryjo, solidarna z bezbronnymi, odrzuconymi, uciśnionymi 
          i wykorzystywanymi,
        Maryjo, oblicze prawdziwego wyzwolenia kobiet,
        Maryjo, będąca z kobietami upokorzonymi przez życie,
        Maryjo, pociecho matek zatroskanych, opuszczonych, 
        wyśmianych i samotnych,
                                                          
 Maryjo, towarzyszko służących, opiekunek dzieci i osób starszych,
         Maryjo, wcielona w różnorodności ras ludzkich,
         Maryjo, Matko ludzi wszystkich kontynentów świata,
         Maryjo, znaku Bożego oblicza dla poniżanych,
         Maryjo, solidarna z pokrzywdzonymi i obrażanymi,
         Maryjo, świadku walk i krwawej historii narodów wyzyskiwanych,
         Maryjo, głosie kultur niszczonych i zmuszanych do milczenia,
         Maryjo, zwiastunko zmartwychwstania dla narodów świata,
         Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi,

        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

        Módlmy się
          Matko cierpienia i nadziei, która nadal pozostajesz pod drzewem
          krzyża, pozostań z nami i u boku tych, którzy cierpią. 
          Wypraszaj u swego Syna łaski dla Twoich dzieci samotnych,                             
   o     obnażonych ze wszystkiego, prześladowanych i cierpiących.     
          Otrzyj nasze łzy i obudź w nas nadzieję pełni życia i nowego świata, 
          który nadejdzie. Amen.


Ułożyli; ks. Barry Fischer CPPS i ks. Dario Caal CPPS
Tłumaczenie; ks. Wojciech Czarnatowicz CPPS

Za zezwoleniem władz kościelnych 

poniedziałek, 25 kwietnia 2022

Zapraszamy

 Zapraszamy na odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, który odbędzie się 22 maja 2022 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie


niedziela, 24 kwietnia 2022

Rekolekcje parafialne i Skupienie formacyjne we Wrocławiu prowadzone przez Misjonarza Krwi Chrystusa


W dniach 12 -13 marca 2022 w Parafii Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny odbyło się skupienie wszystkich grup parafialnych Wspólnoty Krwi Chrystusa z diecezji Wrocławskiej. Planowaliśmy zorganizować je zaraz po zakończeniu peregrynacji obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, ale z przyczyn od nas niezalenych musieliśmy przesunąć termin oddając go w ręce naszej Mateńki. Tym większa była nasza radość, kiedy po upływie miesiąca od pierwszego terminu skupienie doszło do skutku. Przyjechał do nas ks Ignacy. Cieszyliśmy się bardzo z jego przyjazdu, bo w skupieniu mogły uczestniczyć osoby starsze dla których wyjazd do Częstochowy jest zbyt uciążliwy. Było nas razem 33 osoby i nasz kapłan ks Ignacy.


Dziewięć dni przed skupieniem rozpoczęliśmy nowennę do Krwi Chrystusa prosząc o łaski i owoce Ducha Świetego dla księdza i nas samych.

Skupienie rozpoczęło sie w sobotnie popołudnie.

Temat skupienia "Słowo Boże nawraca" stało się punktem wyjścia do spontanicznych i osobitych świadectw życiowych. Nie brakowało radosnych opowiadań a wszystko przeplatane było śpiewem. Mimo że był to czas postu, wypełniała nas radość bo jako Rodzina Krwi Chrystusa byliśmy razem

Wieczorem zanim rozpoczęła się Eucharystia adorowaliśmy naszego Pana w Najświętszym Sakramencie dziękując Mu za dar skupienia. Dziękowaliśmy też naszej Matce i Królowej Przenajdroższej Krwi, której obraz przez kilka miesięcy wędrował od rodziny do rodziny w tej parafii. Mówiliśmy, że nasza Mateńka wyruszyła w droge i nie można Jej zatrzymać, bo już kolejne parafie czekają na Jej przyjęcie. 

W niedzielę o godz 13.00 odbyła się uroczysta Eucharystia ze sztandarami i oprawą liturgiczną naszej Wspólnoty. 


Zarówno podczas Eucharystii wieczornej w sobotę oraz wszystkich Eucharystii w Niedzielę homilię głosił ks Ignacy. Homilie zostały włączone w cykl rekolekcji Wielkopostnych.


W niedzielę po Eucharystii spotkaliśmy się na wspólnym obiedzie po którym kontynuowaliśmy nasze spotkanie. Były modlitwy, dalszy ciąg świadectw i śpiew. 

Dla naszej Wspólnoty Krwi Chrystusa były to bardzo dobre dwa dni bo spędzone razem w jedności duchowej Krwi Chrystusa.

Dziękujemy ks Ignacemu za jego obecność, za homilie, za rekolekcje dla parafian a przede wszystkim za wspólny czas który ubogacił nas wszystkich. Dziękujemy Janinie animatorce Wspólnoty Krwi Chrystusa i osobom które podjęły się trudu organizacji

Błogosławiona Krew Jezusowa - Na Wieki Błogosławiona

Więcej zdjęć: KLIKNIJ TU 
poniedziałek, 18 kwietnia 2022

Rekolekcje dla animatorów WKC 28.04 – 01.05 w Domu św. Kaspra

Rekolekcje dla animatorów diecezjalnych, podregionów i parafialnych WKC
28.04 – 01.05 w Domu św. Kaspra w Częstochowie.


Prowadzenie: – Misjonarze Krwi Chrystusa - Moderatorzy Podregionów WKC Wybrane tematy to:

1.    1.  Droga do świętości animatora Wspólnoty Krwi Chrystusa – „Świętymi bądźcie, jak Ja jestem święty”.

2.    2.  Otwartość (słuchanie) na Boga (Słowo) i drugiego człowieka – Relacje we Wspólnocie.

3.    3.  Misja animatora i członka WKC - „Idźcie, jesteście posłani”.

4.     4.  Eucharystia – sakrament miłości.

W rekolekcjach mogą brać udział chętni animatorzy parafialni.


Zgłoszenia przez Animatorów Diecezjalnych (parafialni), diecezjalni do Animatorów Podregionu do 22.04. 2022

drogą mailową: wkc.centrum@gmail.com, lub nr tel. 661 051 489 

czwartek, 14 kwietnia 2022

Męka Pana Jezusa - Czwarta godzina Wieczerza Eucharystyczna

http://www.mocmodlitwy.info.pl/files/LUISA-PICCARRETA-24_GODZINY-MEKI-NASZEGO-PANA-JEZUSA-CHRYSTUSA.pdf - CD

 8 do 9 wieczorem WIECZERZA EUCHARYSTYCZNA Słodka Moja Miłości, nigdy niezaspokojony w Swojej Miłości, widzę jak po zakończeniu posiłku wstajesz od stołu wraz ze Swoimi drogimi uczniami, i zjednoczony z nimi, wznosisz hymn dziękczynienia do Ojca za danie wam pożywienia, chcąc dad zadośduczynienie za brak dziękczynienia od stworzeo oraz za wszystkie te środki, jakie On nam zapewnia dla zachowania naszego życia. To dlatego, Jezu, we wszystkim, co czynisz, czego dotykasz, i widzisz, zawsze masz na Swoich ustach słowa: “Niechaj oddane Ci będą dzięki, Ojcze!” Jezu, ja również, zjednoczony z Tobą, wyjmuję słowa z Twoich własnych ust i będę mówił, zawsze i w każdej okoliczności: “Dziękuję za siebie samego oraz za wszystkich”, aby kontynuował zadośduczynienie za brak dziękczynienia. Mycie stóp Ale wydaje mi się, O Mój Jezu, że Twoja Miłośd nie ma wytchnienia. Widzę, że poprosiłeś Swoich ukochanych uczniów, aby ponownie usiedli. Bierzesz kubełek wody, obwiązujesz wokół pasa biały kawałek płótna i upadasz do stóp Apostołów z gestem takiej pokory, że przyciągasz uwagę całego Nieba, wprawiając Je w zachwycenie.

Męka Pana Jezusa wg Luizy Piccarreta - CZWARTEK TRZECIA GODZINA 7 do 8 wieczorem

 GODZINA TRZECIA 7 do 8 wieczorem WIECZERZA STAROTESTAMENTALNA O Jezu, przybyłeś z ukochanymi uczniami do wieczernika i zasiadasz wraz z nimi do wieczerzy. Jaką słodycz, jaką uprzejmośĆ okazujesz całą swoją Osobą, zniżając się do spożycia po raz ostatni pożywienia. Wszystko jest w Tobie Miłością. Nawet i w tym akcie czynisz nie tylko zadośduczynienie za grzechy obżarstwa, ale również upraszasz o uświęcenie pożywienia i tak jak jedzenie przemienia się w siłę, to Ty upraszasz dla nas o uświęcenie nawet w najbardziej podstawowych i prozaicznych rzeczach. Jezu, Moje życie, Twoje słodkie i bystre spojrzenie wydaje się przenikać wszystkich Apostołów i nawet, gdy patrzysz na sposób, w jaki jedzą, Twoje Serce boleje, bo widzisz drogich Ci Apostołów stale słabych i bezsilnych, zwłaszcza perfidnego Judasza, który jest już jedną nogą w piekle. I z głębin twojego Serca wydobywają się gorzkie słowa, “Och, jakiż sens ma przelewanie Mojej Krwi? Ta dusza tak bardzo przez ze Mnie obsypywana dobrodziejstwami - idzie na zatracenie!” I spoglądasz na niego oczami jaśniejącymi światłem, jak gdybyś starał się dać mu do zrozumienia całe zło, jakie uczyni. Ale Twoje Najwyższe Miłosierdzie pozwala Ci znieść ten ból, i nie okazujesz go nawet Swoim ukochanym Apostołom.