wtorek, 4 maja 2021

niedziela, 2 maja 2021

Kwiatek dla Maryi

Jezu na rękach Mamy, prosimy przemień kwiaty którymi obdarujemy Maryję na łaski dla nas ułomnych ludzi                              

Kochani, Wspólnota Krwi Chrystusa organizuje most modlitewny  "z ziemi do nieba" w intencji która brzmi: 

"Matce Bożej Królowej Polski, Królowej Polskich Serc zawierzamy nasza Ojczyznę, historie naszych rodzin, powstrzymanie pandemii. Prosimy o odrodzenie wartości chrzescijańskich" 

Członkowie WKC zaczynają modlitwę równo o pólnocy 0:00 z niedzieli na poniedziałek. Kończymy o północy 0:00 z poniedziałku na wtorek, ale prgniemy zachęcić wszyskich którzy zechcą ofiarować pół godziny  modlitwy jako kwiatek dla Maryi. Może uda nam się wspólnymi siłami ofiarować Maryi duży bukiet. 

do wyboru godziny w których można dołączyć do wspólnej modlitwy

z niedzieli na poniedziałek

0:00 - 0:30 

0:30 - 1:00

1:00 - 1:30

i tak co pół godziny aż do północy z poniedziałku na wtorek

Wszystkich chętnych zapraszam 

sobota, 1 maja 2021

Kwiatek dla Maryi

 


Milczenie jest mową tak potężną, że sięga tronu Boga żywego, milczenie jest mową Jego, choć tajemną, lecz potężną i żywą. Dz. 888

Siostra Maria Helena Kowalska

Z Dzienniczka św. Siostry Faustyny:

"Kwiatek, jaki składam u stóp Matki Bożej na maj jest - ćwiczyć się
w cichości
 " 
Dz. 1105

Czy jestem w stanie to uczynić dla Maryi?
 
                                                        Dziękujemy WKC Perth - Szkocja  za intencję

piątek, 30 kwietnia 2021

Maj szczególny miesiąc Maryi

Litania do Maryi - Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison
        Chryste, usłysz nas.
        Chryste, wysłuchaj nas.
        Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

        Maryjo, któraś powiedziała tak Bożemu planowi, módl się za nami.
        Maryjo, wzorze poświęcenia życia Bogu,
        Maryjo, zaproszenie do komunii z Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym,
        Maryjo, wzorze wierności w naśladowaniu Chrystusa,
        Maryjo, ofiarna aż do całkowitego oddania się Bogu, 
        Maryjo głosie wzywający do jedności pomiędzy ludźmi i narodami
        Maryjo, wspaniały owocu zbawienia,
        Maryjo, obliczu nowego człowieka odkupionego przez Krew Chrystusa,
        Maryjo, która wzbudzasz w wierzących modlitwy czułości, cierpienia i nadziei,
        Maryjo, sakramencie życia,
        Maryjo, posłanniczko Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym,
        Maryjo, głosie tych, którzy nie mają głosu,
        Maryjo, Wspomożycielko tych, którzy walczą o zachowanie godności                    
        i o wspólnotę z innymi,
        Maryjo, niewiasto wytrwała w ubóstwie i cierpieniu,
        Maryjo, obrończyni nienarodzonych i starców,
        Maryjo, rozumiejąca zapomnianych i opuszczonych,
        Maryjo, Matko pełna czułości dla maluczkich, ułomnych i kalek,
        Maryjo, obrończyni sierot, wdów i bezrobotnych,
        Maryjo, nadziejo chorych i uzależnionych,
        Maryjo, mocy prześladowanych i uprowadzonych,
        Maryjo, współumierająca z torturowanymi i mordowanymi,
          Maryjo, solidarna z bezbronnymi, odrzuconymi, uciśnionymi 
          i wykorzystywanymi,
        Maryjo, oblicze prawdziwego wyzwolenia kobiet,
        Maryjo, będąca z kobietami upokorzonymi przez życie,
        Maryjo, pociecho matek zatroskanych, opuszczonych, 
        wyśmianych i samotnych,
                                                          
 Maryjo, towarzyszko służących, opiekunek dzieci i osób starszych,
         Maryjo, wcielona w różnorodności ras ludzkich,
         Maryjo, Matko ludzi wszystkich kontynentów świata,
         Maryjo, znaku Bożego oblicza dla poniżanych,
         Maryjo, solidarna z pokrzywdzonymi i obrażanymi,
         Maryjo, świadku walk i krwawej historii narodów wyzyskiwanych,
         Maryjo, głosie kultur niszczonych i zmuszanych do milczenia,
         Maryjo, zwiastunko zmartwychwstania dla narodów świata,
         Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi,

        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

        Módlmy się
          Matko cierpienia i nadziei, która nadal pozostajesz pod drzewem
          krzyża, pozostań z nami i u boku tych, którzy cierpią. 
          Wypraszaj u swego Syna łaski dla Twoich dzieci samotnych,                             
   o     obnażonych ze wszystkiego, prześladowanych i cierpiących.     
          Otrzyj nasze łzy i obudź w nas nadzieję pełni życia i nowego świata, 
          który nadejdzie. Amen.


Ułożyli; ks. Barry Fischer CPPS i ks. Dario Caal CPPS
Tłumaczenie; ks. Wojciech Czarnatowicz CPPS
Za zezwoleniem władz kościelnych

czwartek, 29 kwietnia 2021

Św Katarzyna ze Sieny

Dzisiaj obchodzimy liturgiczne święto św. Katarzyny ze Sieny doktora kościoła i patronki Europy

List - do papieża Grzegorza XI


kwiecień-maj 1376
W imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i słodkiej Maryi.
Czcigodny Ojcze Święty, Ojcze mój w Chrystusie, słodkim Jezusie. Ja, Katarzyna, niegodna twoja córka, sługa i niewolnica sług Jezusa Chrystusa, piszę do ciebie w drogocennej Krwi Jego, pragnąc cię ujrzeć jako człowieka mężnego, wolnego od wszelkiego służalczego lęku, naśladującego słodkiego i dobrego Jezusa, którego jesteś namiestnikiem. Jego miłość ku nam była tak ogromna, że pobiegł na haniebną śmierć krzyżową, nie zważając na udręki, szyderstwa, grubiaństwa i zniewagi.
Wszystko zniósł, niczego się nie lękał, gdyż bardzo pragnął chwały Ojca i naszego zbawienia. Dla wszystkiego co umiłował, zatracił siebie jako człowieka. Ach, Ojcze Święty, chcę, abyś tak samo postąpił. Porzuć swą miłość własną, nie kochaj siebie dla siebie ani żadnego stworzenia dla siebie, ale siebie oraz bliźniego swego – dla Boga i Boga dla Niego samego, gdyż jako najwyższe i wieczne Dobro jest On godzien miłości. Miej zawsze przed oczyma umęczonego Baranka, gdyż wspomnienie Jego Krwi zachęci cię do dalszej walki. We Krwi Chrystusowej utopisz wszelki lęk, staniesz się i pozostaniesz na zawsze dobrym pasterzem, oddającym nawet życie za owce swoje.
Dalej, żywo, rusz się, Ojcze! Nie stój ciągle w miejscu! Rozpal w sobie ogień wielkiego pragnienia, oczekując wspomożenia Bożego i wyroków Opatrzności Bożej. Wydaje mi się bowiem, że dobroć Boża chwyciła w swoje ryzy groźne wilki [Są to Florentyńczycy, którzy w rozmowach z Katarzyną wyrazili gotowość zawarcia ugody z papieżem.] i przemienia ich w baranki. Natychmiast do nich pójdę, aby skruszonych przywrócić na łono Kościoła. Jestem pewna, Ojcze Święty, iż mimo wyrządzonych ci przykrości i zniewag przyjmiesz ich jak ojciec, wzorując się na słodkiej pierwszej Prawdzie, która mówi, że dobry pasterz, znalazłszy zagubioną owcę, bierze ją na ramiona i odnosi do owczarni [por. Łk 15,5]. Tak samo i ty, Ojcze, gdy tylko odnajdziesz twoją zagubioną owcę, połóż ją na ramiona swej miłości i odnieś do owczarni świętego Kościoła. Nasz słodki Zbawiciel chce, żebyś od razu potem podniósł sztandar najświętszego Krzyża nad głowami niewiernych. Wówczas ustanie tutaj wszelka wojna, gdyż obróci się przeciwko nim. Powstrzymaj przeto ludzi, których uzbroiłeś. Uczyń wszystko, co możesz, aby tu nie przychodzili, bo przyniosłoby to więcej szkód niż korzyści [Niestety, w momencie pisania tych słów oddziały najemnych Bretończyków, pod wodzą kardynała Roberta z Genewy, rozpoczęły swą akcję militarną we Włoszech.].
               
Ojcze mój miły, pytasz mnie o twe przybycie, więc ci odpowiadam i mówię w imieniu Chrystusa Ukrzyżowanego: przybywaj, przybywaj najszybciej jak możesz. Jeśli to możliwe, to przyjdź przed wrześniem, a jeśli się to nie uda, to nie zwlekaj dłużej niż do końca września [Papież przyjechał z Awinionu 13 września.]. Nie zważaj na żadne napotkane przeszkody, ale przybywaj, jak przystało na człowieka mężnego, wolnego od jakiejkolwiek lęku. Jako że cenisz wysoko ludzkie życie, staraj się przybyć nie z pomocą siły, ale z krzyżem w ręce, jak łagodny baranek. W ten sposób spełnisz wolę Boga. Gdybyś natomiast przybył w inny sposób, nie spełnisz woli Boga, ale się Jej sprzeciwisz. Ojcze Święty, ciesz się i raduj. Przybywaj, przybywaj!
Nic więcej już nie powiem. Wytrwaj w świętym i błogim umiłowaniu Boga. Jezu słodki, Jezu miłości. Przebacz mi, Ojcze. Pokornie cię proszę o błogosławieństwo.


Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). 

środa, 28 kwietnia 2021

 Parafialna Wspólnota Krwi Chrystusa w Brzegu- niech im Święta Katarzyna błogosławi w czynach miłości ❤️


MSZA WSPÓLNOTY KRWII CHRYSTUSA przy

wtorek, 27 kwietnia 2021r.
W związku ze wspomnieniem św. Katarzyna Sieneńskiej w ostatni wtorek Brzeska Wspólnota Krwi Chrystusa zgromadziła się na swoim comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. W jego centrum była sprawowana uroczyście Msza Św. w kaplicy św. Jadwigi podczas której członkowie wspólnoty podejmowali różne funkcje liturgiczne.
W homilii ks. Jan zwrócił uwagę na piękne listy św. Katarzyny, która gorliwie zachęcała do czynienia miłości.
"Błogosławiona Krew Jezusowa - na wieki błogosławiona!"

niedziela, 25 kwietnia 2021

Niedziela Dobrego Pasterza. Niedziela Powołaniowa

Homilia: ks. Bogusław Witkowski CPPS — Niedziela Dobrego Pasterza jest w Kościele nazywana niedzielą

powołaniową, ale nie tylko w sensie do życia konsekrowanego, zakonnego, ale też powołania w szerszym znaczeniu. Pierwsze powołanie jest do bycia człowiekiem …