sobota, 30 stycznia 2021

Świadectwo Rozalii


Dziękuję Mateńko, że przyszłaś do naszego domu, że mogliśmy pokazać Tobie jak żyjemy.       Kształtuj nasze serca według Serca Twego

Kiedy modliłam się przed obrazem Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi dziękując za każde dobro i przepraszając Boga za każdą złą myśl, każde złe słowo, za każdą krzywdę wyrządzoną mimo woli, zadzwonił dzwonek do drzwi. Myślałam że to sąsiedzi których zaprosiłam na modlitwę, ale w drzwiach stali obcy ludzie. Byli to świadkowie Jehowy. Stojąc w drzwiach zaproponowali, że pokażą mi film a ja zasugerowałam aby weszli do środka i wspólnie ze mną pomodlili się przed obrazem Matki i Królowej Przenadroższej Krwi. Padły słowa..."my takich  obrzędów nie praktykujemy". Zaczęła się między nami rozmowa gdzie wzajemnie udawadnialiśmy sobie kto ma rację. Widząc, że rozmowa przeradza się w obustronne poirytowanie,  jeszcze raz poprosiłam aby weszli do środka i abyśmy wspólnie przeczytali Ewangelę. Odpowiedź była jednoznaczna - "NIE".

Wróciłam sama do modlitwy - zaczęłam odmawiać 4 tajemnicę przelania Krwi Chrystusa - cierniem koronowanie. W rozważaniu czytam..."ale Twój świat, tak drogo odkupiony jest podzielony, pełen skłóceń...Prosimy o przebaczenie ...za brak pokory i otwartości, który spowodował ...rozłam Twojego Mistycznego Ciała" Te słowa były tak adekwatne do zaistniałej przed chwilą sytuacji. Czytałam dalej .."pragniemy mocą Twojej Najświętszej Krwi przyczyniać się do budowania  jedności, chcemy zaczynać od siebie" To były słowa skierowane bezpośredniom do mnie. W mojej rozmowie ze świadkami Jehowy nie było miłości ale emocje aby wykazać że prawda jest po mojej stronie. Postanowiłam ich odnaleźć ...udało sie, byli jeszcze na osiedlu.

Podeszłam i powiedziałam, " jesteśmy dziećmi tego samego Boga", porozmawiajmy jeszcze raz, ale bez emocji. Zaprosilam jeszcze raz do swojego domu ciepło i widziałam że całe emocje i napięcie jakie w nas było po prostu prysło. Wprawdzie nie skorzystali z zaproszenia ale w tym spotkaniu zarówno ja jak i oni czuliśmy pojednanie, bo prysły wszystkie bariery i wielka sztywność. Kobieta która była w towarzystwie dwóch mężczyzn zaczęła uśmiechać się i powiedziała coś sympatycznego w moim kierunku. 

Mateńko dziękuję Tobie i Jezuowi za to doświadczenie, które pokazało mi jak mało jest we mnie jeszcze miłości  w stosunku do tych którzy myślą inaczej, jak mało pokory, ale dzięki Twojej obecności i Słowu Bożemu mogłam przemienić swoje uczucia. To Ty przemieniłaś irytację w uczucie troski i pojednania.

Dziękuję Ci Mamo. Kształtuj moje serce według Serca Twego

                                                                                                        Rozalia

  


piątek, 29 stycznia 2021

Rekolekcje ONLINE dla małżeństw i narzeczonych 29–31.01.2021w Sanktuarium Krwi Chrystusa

 29-31.01.2021 serdecznie zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw i narzeczonych Państwem Jackiem i Jadwigą Pulkowskich u Misjonarzy Krwi Chrystusa w Częstochowie!
Temat: Rola i godność kobiety w rodzinie
 transmisje online:   https://youtu.be/xz7_9M0NQMQ 

Temat: Rola i godność kobiety w rodzinie

Piątek 29.01.2021

         17.30 Msza św. w Sanktuarium

          - Po Mszy św. I Konferencja

Sobota 30.01.2021

         9.00 II Konferencja w Sanktuarium

         12.00 III Konferencja w Sanktuarium

         16.00 Adoracja w Sanktuarium(Okazja do Sakramentu Pokuty)

         17.30 Msza św. w Sanktuarium

          - Po Mszy św. IV Konferencja

Niedziela 31.01.2021

            9.00 Msza św. w Sanktuarium (Domu Misyjnym)

            - Po Mszy św. V Konferencja

            11.00 Msza św. w Sanktuarium

            - Po Mszy św. VI Konferencja(Godzina Pytań)

Zakończenie rekolekcji

  Koszt: Małżonkowie i narzeczeni, oraz zainteresowani są zaproszeni do uczestnictwa w  Sanktuarium Krwi Chrystusa za dobrowolną ofiarą złożoną na tacę. Natomiast osoby uczestniczące online, pra­gną­ce wes­przeć nasze transmisje z Sanktuarium, lub budo­wę Świątyni Krwi Chrystusa mogą tego doko­nać wysy­ła­jąc pie­nią­dze na:
BENEFICJENT: ZGROMADZENIE MISJONARZY KRWI CHRYSTUSA PROW POL
UL. ŚW. KASPRA DEL BUFALO 2/18 42–221 CZĘSTOCHOWA POLSKA                
nr IBAN: (PLN) 05 1240 1213 1111 0010 1419 2581

Zgłoszenia do 24.01.2021 r.

 Serdecznie Zapraszamy: Misjonarze Krwi Chrystusa

Zachęcamy do uczestniczenia w całym programie rekolekcji!

Uwaga! Narzeczeni, którzy przybędą na te rekolekcje, mogą uzyskać zaświadczenie o odbyciu tych rekolekcji

Uwaga podczas rekolekcji możliwość rozmów z prowadzącymi !

Pan Jacek Pulikowski, mąż, ojciec trojga dzieci, nauczyciel akademicki. Zaangażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. Swoją wiedzą i doświadczeniem służy młodzieży, nauczycielom, rodzicom oraz małżeństwom w kryzysie. Od lat przygotowuje młodych do odpowiedzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzicielskiego. (Z książki Warto być ojcem, Poznań 2010). Jadwiga Pulikowska, żona i matka trojga dzieci. Od wielu lat jest Diecezjalną Doradczynią Duszpasterstwa Rodzin oraz Nauczycielem Naturalnego Planowania ...

                                                                                                                                    AMDG !

środa, 27 stycznia 2021

Animator Częstochowski I/21

Konferencja na styczeń, która była wygłoszona w Sanktuarium Krwi Chrystusa 26.01.2021, za pośrednictwem kamerki internetowej.
Zobacz i posłuchaj na stronie krajowej >>KLIKNIJ TU

Jednakże wiem, że nie każdy mógł oglądać na żywo to nabożeństwo wraz z konferencją, dlatego wysyłam Wam do przekazania tym, którzy chcą, tę konferencję w wersji do wydruku.
Pozdrawiam w Krwi Chrystusa.
ks. Daniel, CPPS
Budowanie miłości we wspólnocie na fundamentach mocy Krwi Chrystusa – konferencja na styczeń

Miłość Boża, miłość chrześcijańska jest czymś więcej niż tylko miłość ludzka, bo ziemska miłość ludzka, jak podkreśla Czesia w swojej konferencji, pragnie dobra dla drugiej osoby, ale w wymiarze ziemskim, doczesnym. Natomiast miłość chrześcijańska pragnie dobra drugiego człowieka w tym wymiarze zbawczym, w perspektywie wieczności, pragnie nie tylko tego dobra w znaczeniu ziemskim, ale przede wszystkim pragnie dla drugiego człowieka zbawienia, życia wiecznego w Niebie, zjednoczenia się z Bogiem, które jest ostatecznym i najwyższym dobrem wierzącego. Miłość chrześcijańska, na wzór miłości Bożej, na wzór wzajemnej miłości Osób Trójcy Świętej, jest z natury swojej wspólnotowa, dlatego rozważamy w tym miesiącu kwestię budowania miłości w naszej wspólnocie na mocy Krwi Chrystusa.

Samo słowo „budowanie”, użyte w temacie tego miesiąca, mówi nam też o tym, że staranie się o miłość chrześcijańską jest pewnym procesem, mówi nam o tym, że aby nasza chrześcijańska miłość była prawdziwa i wzajemna, wymaga od nas pracy, wysiłku, budowania. W niniejszym temacie mamy też już niejako pewną odpowiedź na to, skąd mamy czerpać siłę do takiej miłości, gdzie mamy szukać wzoru tej miłości – mianowicie w Krwi Chrystusa

Czesia w swojej konferencji przytacza piękny przykład św. Katarzyny ze Sieny, która żyła i działała w trudnych czasach dramatycznych podziałów w ówczesnej Europie i braku jedności w Kościele. I jak sama pisze w swoich listach, tę siłę do działania, do miłości wobec Kościoła, wobec odpowiedzialnych Kościoła, czerpała właśnie z Krwi Chrystusa. My często mówimy w naszej duchowości, że Krew Chrystusa to miłość Boga.

Warto w tym kontekście przytoczyć to słynne zdanie naszego Założyciela i Patrona, św. Kaspra: „Wystarczy jedno spojrzenie na boską krew, a ona wstrząśnie nami, byśmy działali z niespożytą gorliwością i prawdziwym duchem Bożym.” Św. Kasper również czerpał wszystkie swoje siły duchowe, fizyczne, siły do działalności misyjnej właśnie z Krwi Chrystusa, z rozważania przelań Krwi Pana, Jego męki i krzyża.

Można powiedzieć, że wszyscy święci czerpali swoją siłę i moc z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, z rozważania Jego męki, Jego cierpień. W zeszłym tygodniu wspominaliśmy w liturgii św. bp Józefa Sebastiana Pelczara; w kapłańskim brewiarzu na dzień jego wspomnienia jest w Godzinie Czytań jego piękne rozważanie, które zawiera bardzo przejmujące słowa:

Jeśli chcesz poznać ogrom tej miłości, rozważaj dzieła Boże, spełnione dla człowieka, (…) przypatrz się miłości Ukrzyżowanego, przypatrz się Ukrzyżowanemu. Stań przed Przenajświętszym Sakramentem i rozważ to niezmierne wyniszczenie się Boga utajonego, tę ogromną ofiarę z siebie, to całkowite oddanie się człowiekowi z miłości bez granic. Wniknij potem do Serca Jezusowego i przypatrz się Jego miłości. Zaprawdę, żaden rozum nie zdoła pojąć, jak wielki płomień trawi to Serce Najmiłościwsze. Gdyby Mu było polecone nie raz, ale tysiąc razy za nas umrzeć, albo za jednego człowieka to samo wycierpieć, co wycierpiał za wszystkich, miłość Jego byłaby tę śmierć tysiąckrotną chętnie przyjęła i tyle cierpiała dla jednego, ile dla wszystkich. Gdyby było potrzebne, aby Pan zamiast trzech godzin aż do sądnego dnia na krzyżu wisiał, miłość Jego niewyczerpana i to byłaby spełniła. A więc Jezus więcej nas miłował, aniżeli dla nas wycierpiał.

O miłości Boga mojego, jakżeś ty była nieporównanie większa, aniżeli się objawiła na zewnątrz. Te niewysłowione cierpienia i rany są dowodem wielkiej miłości, lecz nie objawiają całego jej ogromu, bo ona wewnątrz się raczej zamknęła, aniżeli objawiła na zewnątrz. Była to iskra wielkiego ognia, kropla z bezdennego morza miłości. Ta miłość doszła do szczytu w Przenajświętszej Tajemnicy Ołtarza. Któż by więc nie miłował Boga miłości? (św. Józef Sebastian Pelczar)

W tym trudnym dla nas wszystkich czasie odmawiamy koronkę do Krwi Chrystusa. Ta piękna modlitwa, w której właśnie rozważamy siedem przelań Krwi Chrystusa, ma na celu nie tylko łączyć i jednoczyć nas duchowo, ta modlitwa ma w nas pomnażać i rozpalać miłość Bożą, rozważanie tych tajemnic przelanej na krzyżu miłości ma nam właśnie pomóc w tym, aby nasza miłość we wspólnotach była autentyczna, głęboka, aktywna.

Zapytaj siebie, jaka jest twoja miłość wzajemna, jaka jest twoja miłość we wspólnocie? Czy twoja miłość jest konkretna? Czy jesteś gotowy na to, aby zrobić coś dla drugiego, poświęcić się? Zachęcamy często w tym czasie pandemii do tego, aby choćby pamiętać o sobie nawzajem: może jakieś zakupy dla kogoś, kto nie może wychodzić, może jakieś odwiedziny kogoś samotnego, kto nie ma już swojej najbliższej rodziny, może jakiś choćby telefon i rozmowa, która pocieszy, umocni mojego brata i siostrę ze wspólnoty… Autentyczna miłość wspólnotowa zawsze znajdzie wyrazy realizacji, jakieś potrzeby, zawsze będzie aktywna, będzie gotowa na to, aby dawać się innym…

Ta nasza modlitwa koronką do Krwi Chrystusa powinna mieć (szczególnie w obecnych czasach) jeszcze jeden ważny wymiar – modlitwę nie tylko o ustanie pandemii, ale o nawrócenie wielu ludzi. Zawsze w sytuacjach pewnego ucisku, wojen, cierpień, ludzie uciekali się do Boga, w Nim szukali ratunku, pociechy, wybawienia. W obecnych czasach pandemii, czasach cierpienia, pewnej duchowej ciemności, jakiejś niemocy, ludzie niestety nie garną się do Boga… Co więcej ma się wrażenie, że jest wielu ludzi (również wierzących), którzy oddalają się jeszcze od Boga.

Dlatego w imię tej miłości, która ma sięgać dalej, niż pragnienie dobra w tym doczesnym świecie, jest potrzebna ta modlitwa do Krwi Chrystusa, aby mocą Krwi Chrystusa, ochraniać ten świat od siły zła i ciemności, aby osłabiona została moc złego ducha i zmniejszony jego wpływ na ludzi, aby pomnażały się owoce odkupienia w życiu wielu ludzi na tym świecie, aby ludzie w Bogu zaczęli szukać pomocy i swego ratunku.

Jest jeszcze jeden, chyba najważniejszy aspekt naszej duchowości Krwi Chrystusa, z której mamy czerpać siły do prawdziwej miłości wzajemnej – mianowicie Eucharystia, podczas której karmimy się prawdziwym i autentycznym Ciałem i Krwią Pańską. Niestety, dzisiaj wielu ludzi rezygnuje z tego nieodzownego Pokarmu duchowego w naszym życiu, a przecież kościoły w Polsce są otwarte, jest możliwość uczestnictwa w mszy św., a przynajmniej przyjęcia komunii św. chociażby poza mszą, czy dla chorych w domach przez posługę szafarzy…, jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

Pan Jezus powiedział do św. s. Faustyny, że tylko z komunii św. będzie czerpała siły do wytrwania w cierpieniach, w swojej misji, w powołaniu… Zauważmy, że pomimo, iż s. Faustyna miała codzienny kontakt z Jezusem, że z Nim rozmawiała, że Go widziała, że była z Nim mistycznie zjednoczona, to jednak to nie wystarczyło, to nie zastąpiło tego, co najważniejsze, a mianowicie zjednoczenia z Jezusem w komunii św., karmienie się tym duchowym niezbędnym dla nas pokarmem.

W ostatnią sobotę słyszeliśmy w ewangelii, że tłumy gromadziły się przy Jezusie, tak, że nawet nie miał On czasu na posiłek. Gdzie dzisiaj są te tłumy? Przecież w kościele, na Eucharystii, w tabernakulum jest ten sam Jezus, żywy i prawdziwy, dlaczego dziś ludzie nie przychodzą do Niego po pomoc, po umocnienie, po uzdrowienie…?

I na koniec jeszcze jeden wymiar tej miłości wzajemnej, który jest potrzebny w obecnych czasach – przyjęcie i ofiarowanie osobistego cierpienia w duchu pokuty i zadośćuczynienia za nasze grzechy i za grzechy innych. Wszyscy w obecnych czasach w jakiś sposób cierpimy: duchowo, fizycznie, psychicznie, emocjonalnie…, wszystkich nas dotyka niejako to cierpienie świata, jakim jest globalna pandemia, te duchowe ciemności, które zaległy nad światem. I wszyscy możemy i powinniśmy te nasze cierpienia, właśnie w duchu pokuty i zadośćuczynienia, przyjąć i ofiarować przez Niepokalane Serce Maryi, Bogu Ojcu, razem z Krwią Chrystusa, przelaną na krzyżu, w intencji nawrócenia wielu, jako wynagrodzenie za nasze grzechy, o ustanie tej pandemii…

I właśnie o to i w takim duchu chcemy się modlić w tej naszej modlitwie do Krwi Chrystusa, na tym różańcu do Krwi Chrystusa, który ofiarujemy właśnie w tych intencjach.

poniedziałek, 25 stycznia 2021

ZAPRASZAMY — Na transmisje ONLINE z Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie

Zapraszamy na Msze św. oraz konferencje i nabożeństwa o Duchowości Krwi Chrystusa:

Msze św. w dni powszednie o g.17:30w niedzielę o g. 9:00,  11:00,  18:00
w trzecią niedzielę miesiąca
(oprócz maja, czerwca i grudnia) o g.16:00 

  • Eucharystia ze szczególną modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała, a po Mszy św., błogosławieństwo Relikwią Krwi Chrystusa
  • w czwartki o g. 17:00 Koronka do Krwi Chrystusa następnie po Mszy św. nabożeństwo do Krwi Chrystusa

Planujemy transmisję konferencji z Sanktuarium Krwi Chrystusa o duchowości Krwi Chrystusa we wtorki:

  • w styczniu: 19 i 26   —  od 20.00 do 21.00.
  • w lutym: 9 i 23   — od 20.00 do 21.00.
  • w marcu: 9 i 23  — od 20.00 do 21.00.

Pozdrawiam z błogosławieństwem ks. Bogusław Witkowski CPPS

niedziela, 24 stycznia 2021

Świadectwo Tadeusza

 

Chcę opisać, co Moja Mama, nasza Mama i Mama Pana Jezusa – naszego Pana - uczyniła w ostatnim okresie w moim życiu. Dostałem wypowiedzenie z niezłej pracy, która dawała mi pewną satysfakcję. Byłem podłamany, w moim wieku (60 lat), niełatwo o dobrą, odpowiednią pracę. Nie zapomniałem jednak o modlitwie i polecaniu się Naszej Mamie. Od 1 do 3 marca tego 2020 roku – Nasza Mama w obrazie Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa - peregrynowała w naszej parafii i naszym domu. I właśnie w czasie odwiedzin w naszym domu zadzwonił do mnie kolega z poprzedniej pracy z pewną propozycją dotyczącą zatrudnienia. Szybko okazało się, iż jest to bardzo atrakcyjna dla mnie praca, o której praktycznie marzyłem. Otrzymałem 3 m-czny okres próbny. W związku z pandemią i trudną sytuacją na świecie za podpowiedzią i zachętą siostry ze Wspólnoty - rozpocząłem po raz pierwszy Nowennę Pompejańską, z myślą także o dalszej pracy w tym miejscu. Okazało się, iż w dniu połowy Nowenny, gdy część błagalną zmienia się na dziękczynną, dostałem nową umowę o pracę! Pragnę serdecznie podziękować za tę oczywistą łaskę, jaką otrzymałem za pośrednictwem Naszej Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa. 

Dziękuję Mamo ! 

Tadeusz - Sympatyk WKC - Wrocław

sobota, 23 stycznia 2021

Świadectwo Eli

 


W lutym br. gościłam Matkę Bożą w obrazie Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Ile to było radości, wspólnych modlitw i spiewów. Jeden z wieczorów poświęciliśmy modlitwom i prośbom w intencji dzieci, wnuków i prawnuczków w naszej rodzinie. Jest w gronie najbliższych małżeństwo z 10-letnim stażem - bezdzietne. W ich intencji rodzina wiele razy i ciągle stara sie modlić. Odprawiane były też msze święte. Ale największą radością było to, że  w czasie obecności pośród nas Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi dostaliśmy wiadomość, że będzie dzieciątko w tej bezdzietnej rodzinie. Potem przyszedł trudny czas, bo dowiedzieliśmy sie, że poczęte dzieciątko ma wadę genetyczną. W naszych modlitwach prosiliśmy o łaskę zdrowia. Kolejne badania wykazały, że dziecko jest zdrowe.  Wiedzieliśmy już, że to będzie dziewczynka i narodzi się w październiku. Dalej wspieraliśmy ich (teraz już troje) naszymi modlitwami. Amelka urodziła się prawie miesiąc wcześniej, dokładnie 8 września w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest zdrowa i pięknie się rozwija. 
Panu Bogu i Matuchnie Najświętszej niech będą serdeczne dzięki

Elżbieta  

środa, 13 stycznia 2021

90 Urodziny Helenki


30 grudnia nasza Helenka Rozen, członek naszej Wspólnoty  obchodziła swoje 90 urodziny. Ze względu na pandemię spotkaliśmy się przed kościołemWielka to radość dla nas, że Helenka cały czas uczestniczy z nami w modlitwie, adoracji, Eucharysti, że w swoim dobrym sercu modli się za nami wszystkimi. Jest naszą perełką która o każdym pamięta. 
Dziekujemy za jej uśmiech, dobre słowo i życzymy aby dobry Bóg błogosławił Jej każdego dnia i prowadził drogą do świętości. 


Moc serdeczności od całej Wspólnoty Krwi Chrystusa


Bóg zapłać Helenko za Twoje dobre serce

środa, 6 stycznia 2021

Święto Objawienia Pańskiego

Jako członkowie duchowej rodziny Krwi Chrystusa, dziś w uroczystość Objawienia Pańskiego podczas obserwowania mędrców ze Wschodu, którzy oddają hołd Jezusowi w żłobie, pamiętamy również o św Kasprze założycielu Misjonarzy Krwi Chrystusa, który urodził się w dzisiejszym dniu. On sam bardzo czesto przebywała przed Tabernakulum i obserwował Pana Jezusa - nowo narodzonego Króla i Światłość całego świata.

W pieśni Mędrcy świata śpiewamy...

Mędrcy świata, monarchowie,
gdzie śpiesznie dążycie?
Powiedzcież nam Trzej Królowie,
chcecie widzieć Dziecię?

Przed Maryją stoją społem,
Niosą Panu dary.
Przed Jezusem biją czołem,
składają ofiary.

Co my możemy ofiarować nowo narodzonemu Jezusowi?

Wszak wszystko cokolwiek dobrego mamy pochodzi od Niego.

Jesteśmy słabi, ułomni, nie raz bezradni, więc ofiarujmy Mu nasze serca prosząc aby przemieniał je swoją mocą, abyśmy mogli nieść bliźnim dobro, miłość, pokój i radość 

Jako Wspólnota Krwi Chrystusa życzymy aby Nowo Narodzony i Objawiony Światu Jezus błogosławił wszystkim, przemieniał nasze serca i uzdalniał do niesienia Jego Światłości 

wtorek, 5 stycznia 2021

W dniu urodzin św Kaspra del Bufalo - w dniu Święta Trzech Króli

 6 stycznia obchodzimy święto Objawienia Pańskiego i 6 stycznia 1786 roku, w skromnym domu na Eskwilinie w Rzymie, w pobliżu słynnej bazyliki Santa Maria Maggiore urodził się Kasper del Bufalo. Dzień później został ochrzczony w kościele San Martino ai Monti i otrzymał imiona Trzech Króli - Kaspra, Melchiora i Baltazara.

W odniesieniu do dyktatury napoleońskiej i jej następstw św. Kasper nawołuje słowami, które jakże bardzo są aktualne w naszych czasach:
" W przeszłości Kościół był atakowany przez fałszywe dogmaty, albo przez co innego, ale w naszych czasach walczy się z religią w całości, z Ukrzyżowanym Panem. Teraz ludzie muszą wiedzieć, jaka była cena zbawienia ich dusz! Krew Chrystusa jest bronią czasu!"
(Cytat pochodzi z książki "Kwiatki Świętego Kaspra" wydanego przez
Wydawnictwo Pomoc
)

Święty Kasprze wspieraj nas w drodze do Jezusa abyśmy podążając wytrwale drogą Trzech Króli prawdziwie odnaleźli w naszym życiu Jezusa i oddali Mu w hołdzie swoje życie


poniedziałek, 4 stycznia 2021

Rady na każdy miesiąc Nowego Roku 2021

opracowała Teresa Świderska. 
Otwórz się na Boga i ludzi, a zamknij się na zło
.- Wznieś się na wyżyny duchowe, i nigdy nikogo nie dołuj …


sobota, 2 stycznia 2021

Budowanie Miłości We Wspólnocie Na Fundamencie Mocy Krwi Chrystusa - Temat na styczeń „ Piszę do Ciebie w drogocennej Krwi Chrystusa. Masz Ją w sobie, jesteś dzieckiem Boga. Ta Krew pokazuje Ci , jak Bóg Cię kocha. Kochaj, kochaj, kochaj, bo jesteś pokochany, zanim zacząłeś o tym myśleć, żeby kochać. Ta Krew, to też cena za Twój grzech… i nie mów, że go nie masz. Przyznaj się do grzechu i poddaj się tej Krwi, która Cię oczyszcza. Zobaczysz wtedy, jak Bóg przywraca jedność światu – Twojemu otoczeniu, Wspólnocie, Kościołowi i Tobie samemu.” 

św Katarzyna ze Sieny
Mistyczne zaslubiny św Katrzyny

Św. Katarzyna  żyła w dramatycznie podzielonym świecie, Europie, w dramatycznie podzielonym Kościele (wielka schizma zachodnia 1378r, gdzie było dwóch papieży), więc temat jedności był jej bardzo bliski. Katarzyna w „Listach” przypomina wszystkim ich adresatom o obowiązku miłowania i uszanowania każdego człowieka, dążenia do świętości, nawet pośród politycznych konfliktów i ekonomicznego kryzysu.
Mistyczne zaślubiny św. Katarzyny
w otoczeniu św. Jana Chrzciela i św. Antoniego Pustelnika


Otwórz się  na  Boga  i  ludzi,  a  zamknij  się na  zło.
- Wznieś  się na wyżyny  duchowe,  i  nigdy  nikogo  nie  dołuj …piątek, 1 stycznia 2021

Funkcjonowanie Wspólnoty przed i podczas koronawirusa


Wspólnota żyła, budowała i funkcjonowała według następujących zasad:
— Bądź oczami i uszami Boga, aby widzieć i słyszeć potrzeby innych.
— Bądź przedłużeniem rąk i nóg Boga, aby wyjść tym potrzebom naprzeciw.
— Otwórz się na potrzeby innych, a wtedy zbudujesz wspaniałe ognisko miłości we Wspólnocie.
— Buduj Wspólnotę wiarą, uczynkami miłosierdzia i modlitwą.
— Rób uczynki miłosierdzia, a nie tylko dobre wrażenie.
— Bądź odważny i broń Kościoła oraz rodziny.
— Nie narzekaj na starość i trudne czasy, ale z uśmiechem i radością nieś nadzieję i miłość innym.

Czy obecnie Wspólnota  prawdziwie żyje i czy  buduje  relacje —   zapytaj więc sam  siebie według jakich  zasad  funkcjonuje?

- Czy  jesteśmy oczami  i  uszami Boga, aby widzieć i słyszeć potrzeby innych? Czy  może nasze oczy są  zamknięte,   a  uszy jakby  nie  były nasze, albo są pourywane?

- Czy  jesteśmy przedłużeniem rąk i  nóg Boga, aby wyjść potrzebom innych  naprzeciw? A  może mamy ręce  podniesione  w  górę —  na  znak,  że  się  poddajemy, a  po  nogach  tylko  ślady  pozostały?

- Czy otwieramy  się na  potrzeby  innych,  czy może  uważamy,  że  my  sami  mamy  ich  zbyt  wiele?

Czy  więc budujemy  miłość we Wspólnocie?

- Czy  budujemy  Wspólnotę uczynkami miłosiernymi       i świadectwami —  żyjąc  słowem  życia?  A  może tylko wiara,  nadzieja  i modlitwa  nam  pozostały ?  – Oby wytrzymały  próbę  czasu.

-  Czy  robimy  uczynki  miłosierdzia, czy  robimy  raczej   dobre  wrażenie?

- Czy  uskuteczniamy  cierpiętnictwo  i  narzekanie?

-  Czy  uważacie, że nadszedł  czas na zmiany!

Opracowała   Teresa  Świderska