wtorek, 19 marca 2019

Wielki Post

Teraz właśnie jest czas łaskawości, teraz właśnie jest dzień zbawienia! /1 Kor 6, 2/ Przeczytaj jeszcze raz to zdanie powyżej… … i szczerze powiedz, czy w taki sposób postrzegasz Wielki Post, który rozpoczęliśmy jako dzieci Kościoła, założonego przez ukrzyżowanego Zbawiciela. Czy myśląc o Poście, myślałeś o nim jako czasie upragnionym, wyczekiwanym? Bo, doprawdy, takim właśnie jest! Pan daje Ci post, WIELKI POST, aby z powrotem uczynić Cię wolnym dzieckiem i dziedzicem swojego Królestwa. Daje Ci post, aby rozerwać krępujące Cię kajdany zła i grzechu. On chce wyzwolić to, co w Tobie jest uciemiężone. Chce połamać wszelkie jarzmo, które Cię krępuje, nawet jeśli sama je sobie nałożyłaś. Wreszcie, chce swoim Ciałem nakarmić Cię jak głodnego chlebem /por. Iż 58, 6-8/ i zakryć Twoją nagość szatą swej hojnej łaski. Czy nie jest to czas łaski i nadziei? Czy nie jest to czas powrotu i radości? Oto Twój Bóg za Ciebie stał się grzechem, abyś Ty stała się w Nim wolna od grzechu! Wróć do Niego całym swym sercem i chodź w światłości… Rozważania Sióstr Karelitanek

poniedziałek, 11 marca 2019

Pustynia

Nie wypatruj źdźbła trawy
Nie znajdziesz nawet uschniętej
Nie czekaj na krople wody
Deszcz nie spadnie z nieba
Nie podnoś wzroku do góry
Nie znajdziesz rozpostartych skrzydeł


Piach wszędzie piach, bezkresna pustynia
Piach i wiatr okrutny uprawiają taniec
Szarpią suknią chcą przeniknąć wnętrze
Usta oczy szukają ochrony
bezskutecznej

Kim jesteś Panie? Ty też na pustyni?
Podajesz rękę?
Przenikasz nadzieją
Dokąd chcesz prowadzić?
Widzisz że zamieram, ja już nie mam siły
Naprawdę wierzysz że jej starczy?
Dojdziemy do oazy?

Mocno trzymasz moją rękę
Nogi grzęzną w piachu
Twoja siła przenika moje słabe ciało
Znowu czuję serce
Konało przed chwilą
Wyciągam wolną rękę, bo ktoś idzie za mną
Panie
skąd tylu na pustyni?

czwartek, 7 marca 2019

Litania do Krwi Chrystusa

K. Kyrie, elejson. W. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
K. Chryste, usłysz nas. W. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, — zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, — zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, — wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,

wtorek, 5 marca 2019

Intencja za WKC

Panie Jezu prosimy o moc Twojej Przenajdroższej Krwi dla naszej Wspólnoty Krwi Chrystusa, otocz nas swoją opieką, abyśmy potrafili wypełniać Twoją Wolę

poniedziałek, 4 marca 2019

Parafia Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu


Kościół NM Panny na Piasku we Wrocławiu

III niedziela miesiąca: cały rok
  • II sobota miesiąca diecezjalne spotkania animatorów parafialnych godz. 13.30 
  • III niedziela miesiąca godz. 16.00  adoracja Najświętszego Sakramentu  prowadzona kolejno przez poszczególne grupy parafialne WKC.