czwartek, 24 grudnia 2020

Transmisja Mszy Św. - Sanktuarium Krwi Chrystusa, Parafia św. Kaspra del...

czwartek 24 grudnia 2020 o godz. 8:00 po raz pierwszy,
22:00 i 24:00
— od 20.00 do 21.00.

Animator Częstochowski XII/20

 Krople Krwi Chrystusa – drogowskazami do świętości – 
mini-konferencja na grudzień i życzenia BożonarodzenioweBłogosławiona Krew Jezusowa! 
 
Kochani, ciesząc się z tego, że choć w małym (reprezentacyjnym) gronie mogliśmy się spotkać na nocnym Czuwaniu WKC na Jasnej Górze, piszę do Was kolejny raz kilka słów, abyśmy też spotykali się i podtrzymywali łączność choć w ten wirtualny sposób…

W miesiącu grudniu rozważamy o naszych drogowskazach do świętości, którymi są krople Krwi Chrystusa. S. Konsolata MSC w swojej konferencji podała nam kilka podstawowych i ważnych przykładów takich naszych drogowskazów. A są nimi: słowo Boże, życie w ofiarowaniu, modlitwa, krzyż, wspólnota. To, co mnie w tej konferencji poruszyło to dwa fragmenty, które chciałbym przytoczyć.

Pierwszy to: „Boję się krzyża, ale jako czciciel Krwi Chrystusa muszę stawiać Go w centrum swojego życia, a nie tylko o Nim mówić.” To bardzo ważne słowa. Krzyż jest czymś trudnym, wymagającym, czasami chcemy go uniknąć, nawet uciec przed nim. To są z pewnością nasze ludzkie, naturalne odruchy, jednakże my, którzy żyjemy duchowością paschalną, a więc również duchowością krzyża, nie tylko nie mamy od niego uciekać, ale przytulać do swego serca, tak, jak uczynił to św. Kasper na łożu swojego cierpienia i śmierci, kiedy przytulał krzyż do swego serca. Krzyż mamy obejmować, mamy cenić, ukochać, w znaczeniu dosłownym i przenośnym. Krzyż jest niejako wpisany w przeżywanie naszej duchowości. Dlatego nie tylko mamy mówić, czy słuchać o krzyżu, ale mamy go przeżywać, stawiać w centrum swojego życia, ale nie po to, aby go niewłaściwie celebrować, aby robić z siebie przysłowiowego „męczennika”, ale aby go przeżywać razem z naszym ukrzyżowanym Panem, w cichości naszego serca, w duchu pokory, pokuty i zadośćuczynienia. Nie musimy szukać krzyża, wystarczy, jeśli przyjmiemy te krzyże, które zsyła nam Pan…

Drugi fragment z konferencji s. Konsolaty: „Dlaczego nasza duchowość jest tak piękna? Bo jest prosta, bo uczy nie marnować drobnych wydarzeń codziennego życia, bo jest duchowością zwycięzców.” Właśnie, to, co jest ważne, to nie marnować żadnych wydarzeń naszego życia, ale, jak to mówimy przenośnie, ofiarować swoje kropelki krwi codziennych, małych wydarzeń trudów, razem z Krwią i ofiarą Jezusa na krzyżu Bogu Ojcu. I wtedy nasza duchowość będzie duchowością zwycięzców, bo będziemy zwyciężać mocą Krwi Chrystusa, mocą Chrystusowego krzyża.

Pamiętajmy ciągle o sobie nawzajem nie tylko w naszych modlitwach, ale też i w konkretnych uczynkach wzajemnej pomocy i miłości, w naszych wspólnotach, w naszych grupach: zrobienie komuś zakupów, odwiedziny najbardziej samotnych, życzliwy telefon, dobre słowo…

A na końcu trochę dłuższe życzenia…

Czas Adwentu przypominał nam, że Chrystus przyjdzie do nas nie tylko w czasie świąt, w czasie Eucharystii, w drugim człowieku, dla którego tradycyjnie jest zawsze miejsce przy naszych stołach, ale Jezus przyjdzie do nas prędzej, czy później ze swoim Królestwem, Królestwem wiecznego szczęścia i życia, do którego nieustannie zdążamy, którego z tęsknotą oczekujemy... To jest nasza nadzieja, że nasza Ojczyzna jest tam, gdzie przebywa Jezus, Jego Matka, św. Józef, aniołowie... Tam pragniemy wszyscy się spotkać. Jednakże zanim to nastąpi, już teraz możemy się cieszyć z obecności Emmanuela, Boga z nami, Boga pomiędzy nami, Pana, który zstępuje do nas z Nieba.  

Dlatego czas Świąt Bożego Narodzenia jest dla nas zawsze czasem pokoju, nadziei, miłości i życzliwości, niezależnie od tego, że może wokół nas jest jakiś niepokój, brak nadziei, brak miłości. Bo Tym, który przynosi nam pokój, nadzieję i miłość, jest sam Bóg, Jednorodzony Syn Boży – On jest gwarantem i wypełnieniem tego. Jeżeli zaprosimy Nowonarodzonego wraz z Jego Matką do naszego życia, naszych domostw, naszych rodzin, jeżeli pozwolimy Mu działać, to wtedy doświadczymy tych darów Bożych, z którymi Jezus chce do nas przyjść. Tego Wam, kochani życzę z całego serca, o to nawzajem módlmy się dla siebie, to przekazujmy innym poprzez nasze życie, gesty, słowa, postawę... 

Pozostaję zjednoczony w modlitwie i błogosławię +
Ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS

wtorek, 22 grudnia 2020

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021

Kiedy będziemy dzielić się opłatkiem przy stole z bliskimi i wirtualnie z tymi którzy są daleko niech rodzący się Jezus jednoczy nas w miłości, dobroci, serdeczności i błogosławi na każdy dzień. 

Wspólnota Krwi Chrystusa odwzajemnia Radzie Krajowej Życzenia — Pięknych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 oraz tego samego i jeszcze dwa razy więcej


sobota, 12 grudnia 2020

Ogólnopolskie nocne czuwanie WKC na Jasnej Górze 12/13 grudnia 2020r.
Jak co roku w grudniu przyjeżdżamy na Jasną Górę do Maryi, aby Jej dziękować, przepraszać i prosić o Jej orędownictwo u Boga. 
Ze względu na pandemię i obostrzenia, uczestniczyliśmy w wąskim gronie dwudziestu siedmiu osób z całej Polski.
 Spotkanie w kaplicy różańcowej

21.30 – 21.45 – powitanie —  Rada  Krajowa +  krótka  modlitwa  do  Ducha Świętego.

21.45 – 22.15 – Konferencja —  siostra Gabriela Janikula ASC

22:15 – 23.05 – program Podregion Swarzewski – temat: Lata więzienne Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przygotowanie
do Ślubów Jasnogórskich.
            Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  1,                świadectwo

23.05 – 23.55 — program– Siostry Misjonarki temat: Maryja  Przewodniczką życia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
                  Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  2,                świadectwo

24.00 – 1.30 – Eucharystia – przewodniczy ks. Bogusław Witkowski CPPSGłówna intencja brzmiała: budowanie prawdziwego koscioła z osób przez wzajemną relację miłości. Dziekczynienie za rok formacyjny z prośbą o pomnażanie łask oraz za zmarłychHomilię głosił Ks. Sebastian CPPS. Mówił o wielkim Sercu Maryi, która prosi swojego Syna za każdym z nas. Zadał pytanie - kim dla każdego z nas jest Maryja, kim jest kiedy pracujemy, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem? Jaka rolę pełni w naszym codziennym życiu, czy chcemy być do niej podobni?


Odpowiedzi na postawione pytania odnajdywaliśmy w świadectwach uczestnikówPotem nastąpiło poświęcenie opłatków i zawierzenie WKC Maryi Pani Jasnogórskiej

1.30 – 2.15- program Podregion  Częstochowski – temat: TotusTus Jana Pawła II.

                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  3,                świadectwo

2.15 – 3.00- program Podregion Ożarowski – temat: Maryja  w życiu Św. Kaspra del Bufalo.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  4,                świadectwo

3.00 – 3.45- program Podregion Zamojski– temat: Maryja  w życiu WKC.

                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  5,                świadectwo

3.45 – 3.55 – zakończenie  czuwania i  rozesłanie – w tym: życzenia  świąteczne,

podziękowanie  za  przygotowanie  i  prezentację programów  przez  podregiony,
błogosławieństwo, prośba  o  godne  wychodzenie   z  Kaplicy.
czwartek, 10 grudnia 2020

Nocne Czuwanie WKC na Jasnej Górze 12/13.12.2020

Do prezbiterium mogą wejść tylko moderatorzy WKC i ks. Prowincjał również na Apelu Jasnogórskim.
Podczas czuwania uczestniczą ustalone poszczególne delegacje: 
Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS), Rada Krajowa WKC, delegacje z Podregionu: Częstochowskiego, Swarzewskiego, Ożarowskiego, Zamojskiego, Misjonarki Krwi Chrystusa, Adoratorki Krwi Chrystusa 

Czuwaniem na Jasnej Górze zapraszamy do uczestnictwa duchowego od 21.00 12.12.2020 do 13.12.2020 godz. 04.00

 

  Plan  nocnego czuwania  na  Jasnej  Górze WKC 12/13 grudnia  2020r.

-  ramy  czasowe

Temat: Wszystko postawiłem na Maryję” Kard. Stefan Wyszyński

Od  19.30 – do 20,20 -  spotkanie  podregionów -  próba  generalna programu ( w  poszczególnych  podregionach ).

do 20,30  -  wszyscy  w  Kaplicy, a ci  którzy  wchodzą  do prezbiterium na  Apel (zbierają  się przed  zakrystią).

  1. 00 - Apel Jasnogórski -  prowadzi  ks.  Bogusław  Witkowski ,CPPS
  2. 21.30 – 21.45 – powitanie -  Rada  Krajowa +  krótka  modlitwa  do  Ducha Świętego.
  3. 21.45 – 22.15 – Konferencja -  siostra Gabriela Janikula ASC

22.15 – 23.05 – program Podregion Swarzewski – temat: Lata więzienne Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przygotowanie do Ślubów Jasnogórskich.
            Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  1,                świadectwo

23.05 – 23.55 - program– Siostry Misjonarki temat: Maryja  Przewodniczką życia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
                  Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  2,                świadectwo

24.00 – 1.30 – Eucharystia – przewodniczy ks. Bogusław Witkowski CPPS
- Homilia  Ks. Sebastian CPPS
- Poświęcenie opłatków i zawierzenie WKC Maryi Pani Jasnogórskiej

1.30 – 2.15- program Podregion  Częstochowski – temat: TotusTus Jana Pawła II.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  3,                świadectwo

2.15 – 3.00- program Podregion Ożarowski – temat: Maryja  w życiu Św. Kaspra del Bufalo.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  4,                świadectwo

3.00 – 3.45- program Podregion Zamojski– temat: Maryja  w życiu WKC.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  5,                świadectwo

3.45 – 3.55 – zakończenie  czuwania i  rozesłanie – w tym:
- życzenia  świąteczne,
- podziękowanie
- błogosławieństwo