poniedziałek, 25 maja 2020

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi 24 maj 2020 - tym razem inaczej

INTRONIZACJA OBRAZU MATKI I KRÓLOWEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI  W KOŚCIELE PARAFIALNYM


                               ZACZĘŁO SIĘ OD PROŚBY MODERATORA KRAJOWEGO
W związku z pandemią koronawirusa i ograniczoną możliwością uczestnictwa w corocznym
Odpuście Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w Częstochowie, Moderator Krajowy
ks Bogusław Witkowski CPPS zasugerował Wspólnocie aby  w dniu odpustu tj 24 maja wystawić
w Kościołach Parafii Obrazy Matki Bożej w której odbywa się peregrynacja

                                RADOŚĆ W KANCELARII PARAFIALNEJ
Udaliśmy się z siostrą Rozalią do Proboszcza przy parafii Św. Karola aby porozmawiać na temat Intronizacji obrazu który przez 2 miesiące peregrynował w naszej parafii do czasu kiedy to zostały wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa (na ten trudny dla wszystkich czas obraz Matki Bożej był w moim domu i czuwał nad nami).
Byliśmy umówieni na godz. 16.00, i tak jak zawsze udaliśmy się najpierw do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie trwło wystawienie Najświętszego Sakramentu. 
Zawierzyliśmy tę sprawę Panu Jezusowi i Matce Bożej Łaskawej Patronce Małżeństwa i Rodziny w osobistej modlitwie i adoracji tę sprawę, z którą szliśmy do Proboszcza.
Tu w kancelarii spotkała nas wielka radość, ponieważ nasz Proboszcz Ojciec dr Marek Augustyn, bez wahania po zapoznaniu się z powyższym tekstem od Ks. Bogusława, tak powiada; Dobrze zróbmy to tak! Intronizację obrazu Matki i Królowej przygotować na Mszę  św. w sobotę, a informacje: historię obrazu i jego symbolokę dostanie któryś z kapłanów i powie o tym w homilii. W niedzielę natomiast modlitwę zawierzenia będziemy odmawiać po każdej Mszy św. W trakcie rozmowy z Proboszczem przypomniało mi się, że mam Litanię do Maryi, Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, (pomyślałem, że może Proboszcz 
zadecyduje na recytowaną litanię podczas nabożeństwa majowego),ale Proboszcz powiada, gdyby udało się zrobić nuty - wówczas można było by śpiewać zamiast Litanii Loretańskiej. 
Dobrze w takim raziespróbuję porozmawiać z naszą organistką p. Irminą, może przyjmie moją propozycję i zechce napisać nuty. uż na początku naszej rozmowy z panią Irminą, wiedziałem, że przyjmie moją propozycję, która odpowiada mi krótko; "pewnie, że zrobią, nie ma żadnego problemu", za co jestem bardzo wdzięczny p. Irminie. 
Przesłałem e-mailem słowa Litanii i  oczekiwałem na wiadomość, co dalej, jak będzie brzmiała w śpiewie Litania do Maryi, Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. I rzeczywiście zrobiła, z tym, że przed każdym wezwaniem Maryjo, dodała (Święta),
bo inaczej jej to nie pasowało. 

UROCZYSTOŚĆ
Intronizowany obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi
Odbity w obrazie blask lamp kościelnych utworzył na wizerunku Maryi piękną koronę
   
Ojcowie Franciszkanie O. Józef przewodniczył w tej Mszy św. po lewej O. Ryszard po prawej O. Rafał
 W sobotę 23 maja wieczorną Mszę św. sprawował nasz Opiekun O. Józef  
my jako Wspólnota włączyliśmy się w oprawę Mszy świętej.  I-sze czytanie siostra           Elżbieta, II-gie br. Antoni a modlitwę wiernych s. Rozalia.
Siostra Elżbieta (od lewej) i siostra Rozalia (po prawej stronie)


   
Siostra Elżbieta I-sze czytanie
Ojciec Józef w homilii wskazywał na Maryję, której serce było pełne miłości, ale 
i cierpienia i zestawiał Jej życie z naszym, wskazując jak my ludzie bardzo potrafimy się ranić, zabierać sobie radość, odtracać od siebie innych. Wzorem ma być dla nas Maryja, mamy patrzeć na Nią i czerpać z Jej Serca
Homilia o. Józefa
Modlitwa wiernych - siostra Rozalia
W modlitwie wiernych prosiliśmy za cierpiącymi i prześladowanymi, za zmarłymi z naszych rodzin. Modliliśmy się o gorliwe głoszenie dobrej nowiny i abyśmy coraz lepiej poznawali Boga i umacniali się w wierze i nadziei 
 

DRUGI DZIEŃ PEREGRYNACJI

W niedzielę 24 maja Msza św. o godz. 17.00 sprawowana była przez O. Tadeusza Kulę OFMConv
O. Tadeusz Kula OFMConv
Wspólnota tak jak w sobotę włączyła się w oprawę liturgiczną 
Brat Tadeusz - I czytanie
      
Brat Ryszard, zaproszony jako gość -  II czytanie

Brat Krzysztof OFMConv - Psalm
                      
Siostra Rozalia - modlitwa wiernych
W modlitwie wiernych prosiliśmy za kapłanów i wszystkich wierzących abyśmy otwierali nasze serca na miłość Bożą. Modliliśmy się za nienarodzone dzieci, za rodziny i sprawujących rządy. Prosiliśmy o plony, aby nie zabrakło słońca i deszczu dla płodów ziemi i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny
Ciało naszego Pana
Idziemy przyjąć Jezusa
                                      
Na każdej mszy było zawierzenie Parafii Matce Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi. 
Tekst zawierzenia brzmiał:


MODLITWA ZAWIERZENIA

 Mar 
Maryjo, nasza Matko. Stajemy tu w Twojej obecności, wpatrując się w Twoje oblicze.
Pełna pokory dajesz nam swojego Syna - źródło dobra i miłości - abyśmy przyjmując Go do naszego życia stawali się coraz bardziej ofiarni i wielkoduszni. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Obdarował nas absolutnie darmową miłością - miłością, która oczekuje tylko wzajemności. Naucz nas Maryjo przyjmować Boże dary i odpowiadać na nie z całych naszych sił. Naucz nas stawiania Boga na pierwszym miejscu, tak, aby świat zobaczył jak wielki jest Stwórca w swoich stworzeniach. Uzdolnij nas do modlitwy uwielbienia za wielkie dzieła Boga w naszym życiu i w świecie, abyśmy tak jak Ty , patrząc na cuda codzienności ciągle dokonujące się wokół nas, śpiewali z Tobą: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim". 
Prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo! 
W: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo! 

Maryjo, Wspomożycielko nasza. Kiedy Anioł Gabriel powiedział Ci, że poczniesz Syna Bożego, nie pozostałaś w domu, lecz wyruszyłaś by pomagać innym. Ta gorliwość i zapał brał się z Twojej ofiarnej natury, ale także z obecności w Tobie łaski Najwyższego. Później także wielokrotnie okazywałaś troskę o innych ludzi, i okazujesz ją wciąż dzisiaj o każdego z nas. Stałaś się misjonarką przynoszącą głodnym i spragnionym pokarm i napój - Ciało 
i Krew Chrystusa. Za Twoją wielką ofiarność dziękujemy Ci Maryjo! Prosimy Cię abyś takiej ofiarności uczyła każdego z nas. Wyproś nam u Boga zapał apostolski, abyśmy darów Bożych nigdy nie zatrzymywali tylko dla siebie, lecz umieli się nimi dzielić z innymi. Otwórz nasze oczy i uszy, uwrażliwiaj serca i odświeżaj nasze myślenie. Dzisiaj składamy Ci w darze nasze serca a wraz z nimi szczere chęci i pragnienie służenia Twojemu Synowi 
w innych ludziach i 
prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo! 
W: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo! 

Maryjo, nasza Królowo, Ty stałaś pod krzyżem gdy pierwszy raz - podczas przebicia włócznią Jezusowego boku - Duch Święty spłynął na Kościół. Później, potwierdzając godność i powołanie Matki wszystkich wierzących, towarzyszyłaś modlitwie apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Prosimy Cię, uczyń nas gotowymi do przyjęcia darów Ducha Świętego, abyśmy na wzór Apostołów stali się jedną rodziną, przepełnioną wiarą 
i wzajemną miłością. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami, abyśmy żyjąc w jedności stali się wiarygodnymi świadkami Ewangelii Twojego Syna. Niech Wspólnota Krwi Chrystusa w Polsce będzie znakiem zbawczej Krwi Jezusa, która płynąc przez ten świat dokonuje cudu przemiany serc, przebaczenia i pojednania, cudu przemiany smutku 
w radość i nieuporządkowana w ład i harmonię. 
Prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!
W: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!


NABOŻEŃSTWO MAJOWE I PIERWSZY RAZ ZAŚPIEWANA LITANIA DO MATKI I KRÓLOWEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI
O. Tadeusz Jacek OFMConv sprawuje nabożeństwo majowe

Brat Antonii i s. Paulina przy posłudze z trybularzem 


Msza św o 18.00 nabożeństwo majowe, na które czekałem w napięciu, jak zabrzmi litania śpiewana, bo przyznam, że niektóre wezwania tej litanii są zbyt długie i nie jest to takie proste ( tak mi się wydawało). 
Zapanowała wielka radość w moim sercu, po zakończeniu nabożeństwa, widziałem wśród naszych członków uśmiech na twarzach, którzy z zadowoleniem przyjęli, kiedy to po raz pierwszy usłyszeli Litanię do Maryi, Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, i to śpiewaną. 
Dziękuję Panu Bogu za te łaski, których doznaliśmy, i to, że wszystko poszło tak dobrze, dziękuję także Matce Bożej, bo to za Jej wstawiennictwem mogliśmy przeżywać w tym dniu tak wiele łask, które spłynęły na nas.
Uczestniczyli członkowie naszej Wspólnoty i zaproszeni goście

Modlitwa parafian przed obrazem

To my, część członków przy naszej Mamie

Tu też w najpiękniejszym towarzystwie Mamy ...zamaskowani 
Dziękuję także naszemu Ojcu Markowi - Proboszczowi za przychylność i zrozumienie, który bez wahania wydał przyzwolenie na intronizację obrazu i całą uroczystość, którą wspólnie ze Wspólnotą i parafianami przeżywaliśmy w tym ważnym dla nas dniu.
Na Mszę zaprosiłem także animatorów diecezjalnych i parafialnych z Wrocławia, nie mogłem natomiast zaprosić wszystkich członków WKC z poszczególnych parafii, ponieważ obowiązywał nas reżim sanitarny ograniczenie (w kościele mogło przebywać jednorazowo 120 osób, myślę, że mi wybaczą ci, których nie zaprosiłem – przepraszam Was wszystkich).

                                                                                                         Antoni
     

niedziela, 24 maja 2020

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi na Jasnej Górze i w Sanktuarium Krwi ChrystusaWSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ” (Kard. Stefan Wyszyński)
Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi na Jasnej Górze
i w Sanktuarium Krwi Chrystusa.
Jak co roku w maju obchodzimy Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi.
Jako Rodzina Krwi Chrystusa jechaliśmy do Częstochowy aby tam uczcić Maryję, podziękować
Jej za opiekę i łaski a także prosić o pomoc w naszych ludzkich sprawach.
Ten rok był inny niż zwykle. Pandemia koronawirusa i obostrzenia z nią związane pozwoliły
na uczestnictwo niewielu przedstawicieli z poszczególnych podregionów. Uroczystość odbyła sie
na Jasnej Górze w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Ci którzy zostali w domu łączyli sie przez internet i uczestniczyli duchowo w tej pięknej uroczystości i duchowo dziękowaliśmy, przepraszaliśmy i prosiliśmy.

Mszy na Jasnej Górze przewodniczył Prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Ks Wojciech Czernatowicz, homilię głosił Ks Bogusław Witkowski - moderator Krajowy WKC. W koncelebrze obecni byli ks Daniel M., Ks Bogdan W., Ks Andrzej S. i Ks Krzysztof S.
Ks Wojciech Czernatowicz
Ks Bogusław Witkowski
 Homili Ks Bogusław mówił 
"Gromadzi nas tutaj uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa, która jest, jak słyszeliśmy w modlitwie kapłańskiej (Kolekcie) „wywyższeniem ludzkiej natury(…)” i równocześnie zapowiedzią naszej przyszłej Chwały, do której jesteśmy zaproszeni, do której zmierzamy, w której nie będzie cierpienia, chorób, epidemii, śmierci. A będzie natomiast miłość wzajemna i przebywanie w obecności Wszechmogącego i całej Trójcy Świętej. O tym wszystkim przypomina nam dzisiaj „Jezus wzięty od (nas) do nieba,(i który) przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”(Dz 1,1–11).
Stawiamy także przed naszymi oczyma wizerunki dwóch Ikon, Pani Jasnogórskiej i Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Ta pierwsza to Ikona, symbol przed którą zawsze byliśmy wolni i w której sercu bije serce narodu jak mówił już św. Jan Paweł II. Ta druga ikona Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi to znak widzialny Misjonarzy Krwi Chrystusa i całej Rodziny Krwi Chrystusa. Aby za kard. Stefanem Wyszyńskim „Wszystko postawić na Maryję” potrzeba wpierw poznać Maryję. Spróbuję to pokazać w historii naszego narodu i Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. 
tym stał się "wyjątkowy" bo , był wyjątkowo inny niż w poprzednich latach, a przyczyniła się do tego pandemia i obowiązujące restrykcje w tym ograniczenia, co do spotkań i ilości osób. Niewielka ilość osób wyznaczonych z każdego Podregionu, a zamieszania z ustaleniami więcej niż normalnie. Była to nowa sytuacja i nie było utartych schematów. Odpadła organizacja autokarów, nie było tłumów ani straganów na nasza misję charytatywną. Choć idea i cel odpustu dla Rodziny Krwi Chrystusa ma nie tylko znaczenie historyczne dla tego obrazu, który św. Kasper otrzymał od Papieża Piusa VII, celem posłania św. Kaspra na misje ludowe. Obraz i odpust ma nie tylko znaczenie historyczne, ale też integruje wszystkich czcicieli Krwi Chrystusa, którzy żyją tą duchowością na co dzień. Jest także okazją do dziękczynienia Panu Bogu przez Maryję za wszystkie łaski. Mamy okazję konkretnie wesprzeć charytatywnie dzieła Misjonarzy Krwi Chrystusa takie jak: Hospicjum „Santa Gala” w Łabuńkach, budujące się Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie oraz Wydawnictwo POMOC. W tym też celu była prośba o zachowanie tej tradycji.
Msza św. odpustowa na Jasnej Górze. Przed Kaplicą Cudownego Obrazu było bardzo dużo ludzi czekających na wejście do środka dobrze, że posłużyły nam przygotowane wcześniej identyfikatory, bo trudno byłoby się dostać. Głównym celebransem był ks. Wojciech Czernatowicz – prowincjał CPPS, >homilię wygłosił ks. Bogusław Witkowski CPPS< – moderator krajowy Wspólnoty Krwi Chrystusa (WKC), w koncelebrze Moderatorzy Podregionów WKC. Msza św. o godz. 12:30 była transmitowana na żywo TVP  VOD i przez Internet.
Msza św. odpustowa z okazji dorocznego odpustu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi o godz. 12.30 .
Przewodniczył Ks. Prowincjał Wojciech Czernatowicz CPPS, Homilia ks. Bogusław Witkowski CPPS,- Moderator Krajowy WKC;
Zawierzenie Wspólnoty Krwi Chrystusa Bogu przez Maryję
>> Nabożeństwo majowe w Sanktuarium Krwi Chrystusa o godz. 15:00,<<fecebookprowadził ks. Daniel Mokwa — Moderator Podregionu Częstochowskiego 

poniedziałek, 18 maja 2020

Litania do Maryi - Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison
        Chryste, usłysz nas.
        Chryste, wysłuchaj nas.
        Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

        Maryjo, któraś powiedziała tak Bożemu planowi, módl się za nami.
        Maryjo, wzorze poświęcenia życia Bogu,
        Maryjo, zaproszenie do komunii z Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym,
        Maryjo, wzorze wierności w naśladowaniu Chrystusa,
        Maryjo, ofiarna aż do całkowitego oddania się Bogu, 
        Maryjo głosie wzywający do jedności pomiędzy ludźmi i narodami
        Maryjo, wspaniały owocu zbawienia,
        Maryjo, obliczu nowego człowieka odkupionego przez Krew Chrystusa,
        Maryjo, która wzbudzasz w wierzących modlitwy czułości, cierpienia i nadziei,
        Maryjo, sakramencie życia,
        Maryjo, posłanniczko Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym,
        Maryjo, głosie tych, którzy nie mają głosu,
        Maryjo, Wspomożycielko tych, którzy walczą o zachowanie godności                    
        i o wspólnotę z innymi,
        Maryjo, niewiasto wytrwała w ubóstwie i cierpieniu,
        Maryjo, obrończyni nienarodzonych i starców,
        Maryjo, rozumiejąca zapomnianych i opuszczonych,
        Maryjo, Matko pełna czułości dla maluczkich, ułomnych i kalek,
        Maryjo, obrończyni sierot, wdów i bezrobotnych,
        Maryjo, nadziejo chorych i uzależnionych,
        Maryjo, mocy prześladowanych i uprowadzonych,
        Maryjo, współumierająca z torturowanymi i mordowanymi,
          Maryjo, solidarna z bezbronnymi, odrzuconymi, uciśnionymi 
          i wykorzystywanymi,
        Maryjo, oblicze prawdziwego wyzwolenia kobiet,
        Maryjo, będąca z kobietami upokorzonymi przez życie,
        Maryjo, pociecho matek zatroskanych, opuszczonych, 
        wyśmianych i samotnych,
                                                          
 Maryjo, towarzyszko służących, opiekunek dzieci i osób starszych,
         Maryjo, wcielona w różnorodności ras ludzkich,
         Maryjo, Matko ludzi wszystkich kontynentów świata,
         Maryjo, znaku Bożego oblicza dla poniżanych,
         Maryjo, solidarna z pokrzywdzonymi i obrażanymi,
         Maryjo, świadku walk i krwawej historii narodów wyzyskiwanych,
         Maryjo, głosie kultur niszczonych i zmuszanych do milczenia,
         Maryjo, zwiastunko zmartwychwstania dla narodów świata,
         Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi,

        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

        Módlmy się
          Matko cierpienia i nadziei, która nadal pozostajesz pod drzewem
          krzyża, pozostań z nami i u boku tych, którzy cierpią. 
          Wypraszaj u swego Syna łaski dla Twoich dzieci samotnych,                             
   o     obnażonych ze wszystkiego, prześladowanych i cierpiących.     
          Otrzyj nasze łzy i obudź w nas nadzieję pełni życia i nowego świata, 
          który nadejdzie. Amen.


Ułożyli; ks. Barry Fischer CPPS i ks. Dario Caal CPPS
Tłumaczenie; ks. Wojciech Czarnatowicz CPPS
Za zezwoleniem władz kościelnych

Do przemyśleń dla wszystkich...,,Ledwo zaczął się dzień
i jest już szósta wieczorem…
Tydzień ledwo się zaczął
w poniedziałek
i już jest piątek.
I miesiąc już minął
I rok prawie się kończy.
I minęło już 30, 40, 50
lub 60 lat naszego życia.
I zdajemy sobie sprawę, że
straciliśmy naszych rodziców,
przyjaciół, bliskich.
I zdajemy sobie sprawę, że
jest już za próżno,
aby wrócić.

Więc…

Spróbujmy jednak
jak najlepiej wykorzystać czas,
jaki nam pozostał.
Nie zwlekajmy
z szukaniem
zajęć, które lubimy.
Dodajmy kolorów
naszej szarości.
Uśmiechnijmy się
do małych rzeczy w życiu,
które są balsamem
dla naszych serc.
I mimo wszystko,
nadal cieszmy się
spokojem tego czasu,
który nam pozostał.
Spróbujmy wyeliminować
,,potem”…….

Zrobię to potem…
Powiem potem…
Pomyślę o tym potem…
Zostawiamy wszystko
na później,
jakby ,,potem”
było nasze.
Ponieważ nie rozumiemy że:
potem kawa jest zimna…
potem priorytety się zmieniają…
potem – rok się skończy…
potem – zdrowie się kończy…
potem – dzieci dorastają…
potem – rodzice się starzeją…
potem – obietnice są zapomniane…
potem – dzień staje się nocą…
potem – życie się kończy…
A potem często jest za próżno…

Więc…

Nie zostawiaj niczego
na później…
ponieważ czekając na później
możesz stracić
najlepsze chwile,
najlepsze doświadczenia,
najlepszych przyjaciół,
najlepszą rodzinę…
Dziś jest odpowiedni dzień…
ta chwila jest teraz…
Nie jesteśmy już w wieku
w którym
możemy sobie pozwolić
na odłożenie na jutro tego,
co należy zrobić od razu.
Zobaczmy więc, czy będziesz mieć czas,
aby przeczytać tę wiadomość,
a następnie udostępnić ją.
A może odłożysz to na…
potem?
I nie podzielisz się tym nigdy!?
,,Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą
zostaną po nich buty i
telefon głuchy…
…kochamy wciąż za mało
i stale za próżno…”

Ks. Jan Twardowski


piątek, 15 maja 2020

Kościół, lato, słońce...


Kościół, lato i słońce...!


Ciepłe wiosenne i letnie dni sprawiają, że możemy coraz częściej zaobserwować, jak zmieniają się zwyczaje związane z chodzeniem na Mszę świętą, jak powoli wymierają dawne tradycje i przyzwyczajenia.

Czasy, kiedy do Kościoła szło się w specjalnie do tego przeznaczonych butach, wyczyszczonych na wysoki połysk, i eleganckich - „niedzielnych" - ubraniach wydają się odchodzić w niepamięć...


Coraz więcej osób ubiera się natomiast tak, jakby nie zdawało sobie sprawy, gdzie przychodzi i jak powinno się w takim miejscu wyglądać.
Przecież nie bez powodu do wielu świątyń katolickich, zwłaszcza za granicą, nie wpuszcza się turystów w krótkich spodenkach ani w koszulkach odsłaniających ramiona!
A w naszej Ojczyźnie, aż nie chce się patrzeć niejednokrotnie na osoby, które w lekceważący, bezmyślny sposób przychodzą do świątyni.
Często panowie w podeszłym wieku przychodzą na Mszę św. w krótkich spodenkach, koszulka na ramiączkach i to nie pierwszej świeżości.
Panie natomiast w kusych spódniczkach lub w przeźroczystych sukienkach, (o zgrozo - gdzie my przychodzimy w takim negliżu)? Czy przez te 45 min. nie możemy wytrzymać i poczuć się naprawdę tak jak przystało na chrześcijan?
Chodzi przecież o okazanie szacunku i zrozumienie podniosłości danej chwili! Aby okazać taki szacunek, nie można sobie w Kościele (ani podczas procesji Bożego Ciała) pozwolić na krótkie spodenki, spódniczki (powinny zakrywać kolana), bluzeczki odsłaniające ramiona albo brzuch, z dużymi dekoltami albo z przezroczystych materiałów... Oprócz szacunku, należy także pomyśleć o innych, których taki strój może razić lub rozpraszać.
Dobre przyzwyczajenia należy pielęgnować, odpowiedni strój pozwala przecież poczuć się odświętnie, podkreśla też w jakiś sposób to, że wizyta w Kościele jest dla nas ważnym przeżyciem.
To chyba nie problem, żeby przed każdym wyjściem do Kościoła spojrzeć w lustro i sprawdzić, czy wyglądamy odpowiednio...
A przed wejściem do świątyni wyłączyć telefon komórkowy...
Jest takie piękne polskie powiedzenie; W progi Boże – wejdź w godnym ubiorze.

środa, 6 maja 2020

Intencja przebłagalno prosząca za OjczyznęBoże Ojcze przepraszamy Cię za wszystkie sprzewinienia naszego narodu, za zabite aborcją dzieci, za rozpad małżeństw, demoralizacje dzieci, za grzech pychy, sprzeniewierzania sie prawom Bożym,      za grzechy profanacji, za wszystko to       co oddaliło nasz naród od Ciebie Boga       i prosimy przez Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez wstawiennictwo naszej Mamy Królowej Przenajdroższej Krwi, abyś ożywił swoją wszechmocą wszystko to co obumarło w naszym narodzie a było Twoim Bożym Darem. Prosimy abyś ożywił dar Mądrości, dar Rozumu, dar Umiejętności, dar Rady, dar Męstwa, dar Pobożności i dar Bojaźni Bożej , abyśmy umieli na nowo wypełniać Twoje Prawo dla dobra naszej Ojczyzny i na Twoją Chwałę. Pobłogosław naszej Ojczyźnie, przeprowadź przez trudne czasy.

Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Jedyny w naszych sercach, w naszej Ojczyźnie