niedziela, 19 stycznia 2020

Adoracja Jezusa Eucharystycznego w intencji pokoju na świecie, w naszej Ojczyźnie i pokoju w naszych sercach


19 stycznia zebraliśmy się w kościele NMP na Piasku aby Adorować i uwielbić Jezusa Eucharystycznego.
Adorację przygotowała Wspólnota Krwi Chrystusa z Parafii na Popowicach a przewodził ks Andrzej Wójciak.

Prosiliśmy o pokój na świecie, pokój w naszych rodzinach i w ludzkich sercach słowami:
"Boże Wszechmocny, nieskończona miłości, uczyń serca nasze według Serca Twego.
Weź pod swoje Ojcowskie skrzydło zagubione narody świata, okaż troskę i swoją wspaniałomyslność. Uczyń nas godnymi Twojej opieki.
Kochamy Cię nasz Ojcze Wszechmocny całym sercem. Błagamy o litość dla twojego ludu, który nie wie co nczyni. Nasz Najpiękniejszego Serca Panie, pokornie prosimy chyląc przed Tobą czoło, weź nas pod swoje skrzydła. Jesteś Panie nasz - siłą Polski i świata.
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi miej nas w swojej opiece. Spraw nasza Królowo by ludzie żyjący wokół nas żyli w miłości i pokoju. By ci którzy mienią się Polakami nie szkodzili własnemu narodowi, a sąsiedzi za naszymi granicami nie fałszowali historii i nie żyli z nami we wrogości...Ciebie prosimy...wysłuchaj nas Panie"


Koronka do Krwi Chrystusa (siedem przelań)

1. Pan Jezus przelewa Krew poczas obrzezania
   Jezu przelewający Najświętszą Krew w dzieciństwie dopomóż dzieciom cierpiącym głód   
   z powodu  wojen a także opuszczenia i przemoc jakiej doznają.
   Zatrzymaj Panie wczesną seksualizację dzieci i młodzieży w naszym państwie, niech Twoja
   mądrość stanie się udziałem w podejmowanych decyzjach

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Wybaw nas (pieśń)

2. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew na Górze Oliwnej
    Daj nam łskę pełnienia Twojej Woli, a bedącym daleko od Koscioła - łaskę nawrócenia

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Oczyść nas (pieśń)

3. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew przy okrutnym biczowaniu
    Daj nam żal za grzechy,. Chorym i cierpiącym wytrwałośc w cierpieniu, 
    Umierajacym życie wieczne

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Oświeć nas (pieśń)

4. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew w czasie cierniem koronowania
    Daj nam łaskę uzdrowienia naszego życia i bliskich naszych w drodze przebaczenia
    i pojednania. Naucz nas kochać przyjaciół i nieprzyjaciół naszych. Boże miłosierny
    zatrzymaj wojny, które pochłaniają tyle ofiar, nie dopuść do nowych ognisk zapalnych 

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Zjednocz nas (pieśń)

5. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew w czasie drogi krzyżowej na Kalwarię
    Daj nam odwagę pójścia Twoimi śladami. Poślij ludzi gotowych do ofiary i błogosław
    wszystkim którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu 

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Wzmocnij nas (pieśń)

6. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew na Krzyżu Zbawienia
    Nie dopuść nikomu potepić się. Obdarz nas życiem wiecznym. Daj nam wszystkim doznać
    pomocy Twojej Krwi, obyśmy w godzinie ciemności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości
    Ojca Niebieskiego. Zmarłym daj udział w życiu wiecznym.

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Pociesz nas (pieśń)

7. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew przy przebiciu boku włócznią
    Złącz nas z sobą abyśmy byli zdolni żyć i działać na Chwałę Twojego Królestwa.
    Matko Boża Królowo Przenajdroższej Krwi, Ty która znasz cierpienia i słyszysz nasze wołanie,
    wyproś dla całego świata pokój na ziemi, pokój w rodzinach i w ludzkich sercach 

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Raduj nas (pieśń)Bądź uwielbiony Jezu Chryste w Najświętszym Sakramencie, bądż wywyższony Jezu Chryste 
w naszych sercach, bądź błogosławiony Jezu Chryste w naszym codziennym życiu i pozwól 
nam niegodnym sługom pełnić Wolę Ojca w pokorze, aby w naszym życiu i na całym 
świecie objawiła się Twoja Chwała
Adorację zakończyliśmy odśpiewaniem Suplikacji

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem… 

Dziękujemy ks Andrzejowi za przewodniczenie naszej wspólnocie w Adoracji

Błogosławiona Krew Jezusowa. 
Na wieki  błogosławiona
Dla Ciebie Jezu i z Tobą Maryjo
    

  
sobota, 18 stycznia 2020

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI I KRÓLOWEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI

W parafii św. Karola Boromeusza, trwa peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Jest to obraz czczony przez Misjonarzy Krwi Chrystusa i Wspólnotę Krwi Chrystusa.


Nasza Mama i Królowa z Dzieciątkiem - naszym Panem  Odkupicielem
Pragniemy podziękować Proboszczowi o. Markowi za serdeczne przyjęcie i umożliwienie uczczenia tak cennego dla naszej wspólnoty obrazu a w nim naszej Mamy i Jezusa tyrzymającego kielich Krwi jaki przeleje na golgocie, zapowiedź naszego odkupienia i zbawienia. Dziękujemy br. Krzysztofowi i br Łukaszowi którzy służyli radą
i pomagali nam w zorganizowaniu intronizacji.
Przybycie obrazu do kościła poprzedziła 9-cio dniowa nowenna do Krwi Chrystusa w której prosiliśmy aby czas perygrynacji był dla członków Wspólnoty i całej parafii czasem otwarcia naszych serc  na pełnienie Woli Bożej przez modlitwę i wsłuchiwanie się w natchnienia jakie Maryja ma względem naszej wspólnoty, naszych parafii, kapłanów, naszych rodzin i całego kościoła świętego

Modlitwa do Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi przed Eucharystią

Uroczystość perygrynacji rozpoczęła się w dniu 18 stycznia 2020 (sobota) Ok godz 17.00 spotykaliśmy się jako Rodzina Krwi Chrystusa aby przwitać Matę Bożą i Jezusa odmawiając Koronkę do Królowej Przenajdroższej Krwi, oraz Modlitwę do Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi.


W oczekiwaniu na EucharystięO godz 18.00 rozpoczęła się uroczysta msza koncelebrowana przez  o. Rafała, w koncelebrze brał udział o. Kazimierz a Homilię wygłosił ks. Ryszard Halwa z Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia.

Ojciec Rafał i ojciec Kazimierz podczas uroczystej mszy

Oto Ciało i Krew naszego Pana 
Zbieżność perygrynacji i słów o ochronie życia poczętego stała się pierwszą wskazówką jaką udzieliła Matka Boża naszej Wspólnicie i całemu kościołowi. Podczas mszy w której Wspólnota czynnie uczetniczyła, odczytana została historia obrazu a w modlitwie wiernych prosilismy w różnych intencjach przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. Jedna z intencji dotyczyła małżonków którzy obchodzili 30 lecie swjego małżeństwa.   
Małżonkowie na pierwszym planie a tuż za nimi nasza Wspólnota
Brat Antoni czyta historię obrazu

Jeszcze w atmosferze Świąt Bożego Narodzenia 
Obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi pozostawał w naszym kościele przez całą niedzielę, były też ogłoszenia po każdej Mszy św. z informacją o tym, że każda rodzina może przyjąć Matkę Bożą do swojego domu po uprzednim zapisaniu się na listę w zakrystii.
W pierwszej kolejności obraz przyjmują członkowie Wspólnoty, następnie osoby, które zapisały się na listę oczekujących.
Obraz który towarzyszy członkom - ten od kilkunastu lat wisi u naszego brata ze Wspólnoty - Antoniego 
           Na chwilę obecną najbliższy wolny termi przypada na połowę marca.
Pragniemy zachecić prafian do przyjęcia obrazu do swoich domów. Maryja czeka na takie zaproszenie a wraz z Nią Jezus.
Możemy zaprosić rodzinę, sąsiadów, kogoś kto już dawno nie był w kościele, kto się pogubił.
W ciszy własnego domu możemy zawierzyć Maryi i Jezusowi nasze rodziny, powiedzieć o naszych radościach
i troskach, dziękować i prosić, mówić o wszystkim co mamy w sercu wpatrując się w oczy najczulszej z Matek i w oczy ufnie patrzącego na nas Jezusa. Mama i nasz Odkupiciel nie skąpią swoich łask, wystarczy zawierzyć i ufać otwartym sercem prosząc o błogosławieństwo.
Spotkanie z Matką Bożą i Jezusem w domu
Obraz Matki Bożej zanosimy do każdej osoby w wyznaczonym dniu ok. 16.30. Obraz możemy przyjąć na  jeden dzień, dwa lub trzy-jeżeli mamy takie pragnienie serca.

Każdy stara się przygotować godne miejsce dla Maryi i Jezusa.

Prowadzimy również gazetkę, umieszczoną przy drzwiach od strony północnej kościoła. W okresie Świąt Bożego Narodzenia drzwi wejściowe z tej strony są nieczynne, ponieważ tu znajduje swoje miejsce Szopka, ale niebawem będzą otwarte. Każdy przechodzący może przeczytać  w naszej gablocie informację o perygrynacji jak i o historii obrazu.
Dla tych osób, które zechciałyby przyjąć pod swój dach Matkę Bożą czekamy również na kontakt telefoniczny (brat Antoni - 71/781 02 01, kom. 661 055 140; siostra Rozalia 601 940 756).
Na stronie internetowej Wspólnoty Krwi Chrystusa – Diecezji Wrocławskiej www.wkcwroclawska.blogspot.com również można znaleźć wszystkie informacje

Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi błogosław ojcom franciszkanom, błogosław wszystkim parafianom, naszej Wspólnocie, obdarzaj łaskami wszystkie rodziny które będą Ciebie gościły.

Niech będzie błogosławiony i uwielbiony Jezus który nas Krwią swoją odkupił, niech będzie zawsze uwielbiona Maryja - nasza Mama i Współodkupicielka

                                                                                                       Antoni i Rozalia
     

Nasza modlitwa do Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi


Maryjo Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi naszego Pana, Tobie zawierzamy okres perygrynacji obrazu 
z Twoim i Jezusa Chrystusa wizerunkiem. Niech wypełniają się Twoje pragnienia względem naszej wspólnoty, naszych parafii, kapłanów, naszych rodzin i całego kościoła świętego. Prosimy błogosław nam wraz z Jezusem, błogosław naszej ojczyźnie i otwieraj nasze serca na pełnienie Woli Bożej w Krwi Baranka

niedziela, 12 stycznia 2020

Podziękowanie za służbę Janinie MaskularisNiech będzie zawsze błogosławiony

 i  uwielbiony Jezus, który nas Krwią

 swoją Odkupił


Pragniemy podziękować naszej siostrze wspólnotowej Janinie Maskularis za pełnienie przez 24 lata funkcji animatora Wspólnoty Krwi Chrystusa przy parafii św Jana Apostoła na Zakrzowie we Wrocławiu.

Siostra Janina wstąpiła do wspólnoty 1981 r a funkcję animatora pełniła od 1995 r. do 2019.

Siostra Janina Maskularis
W tym roku ze względu na stan zdrowia przekazała funkcję animatora siostrze Feliksie.
Siostra Janina wraz z nową animatorką siostrą Feliksą w towarzystwie animatora diecezji brata Ryszarda
 i animatora parafialnego  brata Tadeusza 

W podziękowaniu za 24 lata służby odbyła się msza święta 

w kościele św Jana Apostoła, w której uczestniczyli członkowie WKC. Oprawą liturgiczną zajęli się również członkowie WKC.
Dziękujemy naszej siostrze Janinie za jej dobre serce, poświęcenie dla Wspólnoty, za wiele inicjatyw w tym organizowanie skupień formacyjnych, za każde dobre słowo a szczególnie za naukę dla nas  przez swoje piękne życie.

Podziękowania i życzenia od brata Ryszarda animatora Diecezji wrocławskiej

Życzymy aby Krew Chrystusa uświęcała, dodawała sił w dalszym pełnieniu Woli Bożej. 

Niech Pan błogosławi naszej siostrze a nasza Mama Królowa Przenajdroższej Krwi zawsze czuwa przy niej, wspiera i obdarza łaską żdrowia i radości ducha.

Pozdrawiamy w Krwi Baranka
Błogosławiona Krew Jezusowa
Na wieki Błogosławiona

piątek, 10 stycznia 2020

Modlitwa o pokój na świecie i pokój w ludkich sercach


Do wszystkich Członków Wspólnoty Krwi Chrystusa

BKJ !
Drodzy Animatorzy Krwi Chrystusa !
Wobec sytuacji na Bliskim Wschodzie zwracam się do Was z gorącą prośbą o  modlitwę w intencji pokoju na świecie i w ludzkich sercach. W tej intencji odmawiajmy Litanię lub Koronkę do Krwi Chrystusa. Dziękuję z góry i łączę się z Wami z błogosławieństwem w Krwi Baranka !
Ks. Bogusław Witkowski Moderator Krajowy Wspólnoty Krwi Chrystusa
Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana


Kyrie, elejson.Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas.Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże,zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, otucho umierających,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,wybaw nas.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,zmiłuj się nad nami.

K. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać,  daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
KORONKA  DO NAJDROŻSZEJ KRWI PANA JEZUSA
Na dużych paciorkach Róąńca Maryjnego:
O Jezu, okryj Twoją Przenajdroższą Krwią cały świat! Obmyj wszelki brud grzechowy i odnów świat przez Ducha Świętego.
Na 10 małych paciorkach Różańca Maryjnego:
O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia, przez zasługi Twej Najdroższej Krwi.