następnie Koronka do Krwi Chrystusa

Modlitwa do Krwi Chrystusa w tym Koronka do Krwi Chrystusa z tematem „POMINO TO”
prowadzona przez Misjonarzy CPPS:
ks. Bogusława Witkowskiego CPPS, ks. Daniela Mokwa CPPS oraz br. Leonarda Wasik CPPS