piątek, 18 września 2020

Nowy rok formacyjny dla naszej Wspólnoty

 We wrześniu rozpoczęliśmy nowy rok formacyjny którego tematem jest  

"Rodzina Krwi Chrystusa"Temat który pozwoli nam zatrzymać się nad naszymi korzeniami, charyzmatami i tym do czego mamy podążać jako Wspólnota Przenajdroższej Krwi Chrystusa, abyśmy stawali się dobrą cząstką Kościoła. Wiele jest do zrobienia, do zmian w naszym osobistym życiu a zarazem w życiu Wspólnoty, do pogłębienia duchowości przez medytację, do prawdziwego życia Słowem Bożym. Krew Chrystusa jest największym darem dla każdego człowieka, tym bardziej my jako Rodzina Krwi Chrystusa powinniśmy starać się i prosić o łaskę dobrych przemian. 

"Tak bowiem Bóg Ojciec umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał"
....a my co chcemy dać...?
Tylko w ubogości naszego własnego życia i w pokorze serca możemy napełniać nasze słabości mocą Bożą i stawać się prawdziwymi świadkami Krwi Chrystusa. 

Ojcze pomóż nam, abyśmy stawali sie małymi kropelkami Krwi i swoim życiem dopełniali przelań w łączności z Przenajdroższą Krwią Chrystusa

czwartek, 10 września 2020

Intencje modlitewne WKC - Wrzesień 2020

  

 1. O nowe osoby i łaskę rozwoju WKC w naszych Parafiach


 2. O nowe święte powołania do Zgromadzenia

     Misjonarzy Krwi Chrystusa w naszej Ojczyźnie, 

     o świętość dla powołanych 

    
  3. O owocne rozpoczęcie nowego roku formacyjnego                    i szkolnego oraz o rychłe zakończenie budowy Świątyni            Krwi Chrystusa w Częstochowie

Temat roku 2020/21: RODZINA KRWI CHRYSTUSA

Tematy formacyjne na rok 2020 / 21 
 Temat roku:  Rodzina Krwi Chrystusa 
 1. Wspólnota jako Rodzina Krwi Chrystusa – wrzesień 
2. Rozwiązywanie konfliktów i pojednanie we Wspólnocie - październik 
3. Uczenie się dialogu we Wspólnocie – listopad 
4. Krople Krwi Chrystusa drogowskazami dla Wspólnoty na drodze do świętości- grudzień 
5. Budowanie miłości we Wspólnocie na fundamentach mocy Krwi Chrystusa - styczeń
6. Krew Chrystusa najlepszym lekarstwem leczącym relacje we Wspólnocie – luty 
7. Uświęcanie się we Wspólnocie, kiedy krwawią żywe rany bolesnych zranień - marzec 
8. Wspólnota jako święte schody do NIEBA - kwiecień 
9. Apostolska misja Wspólnoty w głoszeniu mocy Krwi Chrystusa - maj 
10. Wierność, żywa wiara, jedność i pokora - kroplami miłości scalającymi Wspólnotę– czerwiec

*** 
W drugim roku programu duszpasterskiego w Polsce (2020/21) zgłębiamy dalej Eucharystię, a tematem są słowa: „Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „[…] Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba” (J 6,32)[1]. W nawiązaniu do tego zwracam się do Was drodzy czytelnicy, członkowie i sympatycy Wspólnoty Krwi Chrystusa i cała Rodzino Przenajdroższej Krwi, abyśmy mocno przejęli się taką bardzo ważną zasadą soborową.  W języku łacińskim brzmi ona: „sentire com Ecclesia”, czyli: „czuć z Kościołem”. Nie jesteśmy jako Wspólnota Krwi Chrystusa, czy Stowarzyszenie Krwi Chrystusa  dla samych siebie, jesteśmy cząstką Kościoła i powinniśmy być z Nim w jedności, powinniśmy żyć tym czym żyje Kościół. A Kościół proponuje rozważanie Eucharystii, myślenie o Chlebie z nieba, nie tylko o chlebie ziemskim, o sprawach doczesnych. Kościół przypomina nam że Eucharystia doprowadzić nas może do mieszkania w niebie.

W ramach Wspólnoty Krwi Chrystusa w roku 2020/21 pogłębiamy temat Rodziny Krwi Chrystusa i cieszymy się bardzo, że redaktorami tematów formacyjnych  Zeszytu Formacyjnego nr 6/20 niosącego tytuł ” Rodzina Krwi Chrystusa” są także siostry Adoratorki i Misjonarki Krwi Chrystusa. Jest to prawdziwy wyraz działania wspólnego i apostolskiego w duchowości Krwi Chrystusa w naszym kraju.

(..)

Obecnie przeżywamy w Kościele Polskim czas walki duchowej także z powodu pandemii koronawirusa jak i zalewu obcej niż Chrześcijaństwo ideologii LGBT, dlatego też, abyśmy byli bardziej świadomi problemu i umieli się bronić przez rzeczowe argumenty i wiedzieli jakie będą konsekwencje pójścia drogą obcą Ewangelii jaką jest LGBT i Gender.

Zachęcam też do modlitwy w intencjach naszej Wspólnoty przez wstawiennictwo sł. Bożego Jana Merliniego.

        Pozdrawiam w Krwi Baranka
Moderator Krajowy WKC
Bogusław Witkowski, CPPS