czwartek, 24 grudnia 2020

Transmisja Mszy Św. - Sanktuarium Krwi Chrystusa, Parafia św. Kaspra del...

czwartek 24 grudnia 2020 o godz. 8:00 po raz pierwszy,
22:00 i 24:00
— od 20.00 do 21.00.

Animator Częstochowski XII/20

 Krople Krwi Chrystusa – drogowskazami do świętości – 
mini-konferencja na grudzień i życzenia BożonarodzenioweBłogosławiona Krew Jezusowa! 
 
Kochani, ciesząc się z tego, że choć w małym (reprezentacyjnym) gronie mogliśmy się spotkać na nocnym Czuwaniu WKC na Jasnej Górze, piszę do Was kolejny raz kilka słów, abyśmy też spotykali się i podtrzymywali łączność choć w ten wirtualny sposób…

W miesiącu grudniu rozważamy o naszych drogowskazach do świętości, którymi są krople Krwi Chrystusa. S. Konsolata MSC w swojej konferencji podała nam kilka podstawowych i ważnych przykładów takich naszych drogowskazów. A są nimi: słowo Boże, życie w ofiarowaniu, modlitwa, krzyż, wspólnota. To, co mnie w tej konferencji poruszyło to dwa fragmenty, które chciałbym przytoczyć.

Pierwszy to: „Boję się krzyża, ale jako czciciel Krwi Chrystusa muszę stawiać Go w centrum swojego życia, a nie tylko o Nim mówić.” To bardzo ważne słowa. Krzyż jest czymś trudnym, wymagającym, czasami chcemy go uniknąć, nawet uciec przed nim. To są z pewnością nasze ludzkie, naturalne odruchy, jednakże my, którzy żyjemy duchowością paschalną, a więc również duchowością krzyża, nie tylko nie mamy od niego uciekać, ale przytulać do swego serca, tak, jak uczynił to św. Kasper na łożu swojego cierpienia i śmierci, kiedy przytulał krzyż do swego serca. Krzyż mamy obejmować, mamy cenić, ukochać, w znaczeniu dosłownym i przenośnym. Krzyż jest niejako wpisany w przeżywanie naszej duchowości. Dlatego nie tylko mamy mówić, czy słuchać o krzyżu, ale mamy go przeżywać, stawiać w centrum swojego życia, ale nie po to, aby go niewłaściwie celebrować, aby robić z siebie przysłowiowego „męczennika”, ale aby go przeżywać razem z naszym ukrzyżowanym Panem, w cichości naszego serca, w duchu pokory, pokuty i zadośćuczynienia. Nie musimy szukać krzyża, wystarczy, jeśli przyjmiemy te krzyże, które zsyła nam Pan…

Drugi fragment z konferencji s. Konsolaty: „Dlaczego nasza duchowość jest tak piękna? Bo jest prosta, bo uczy nie marnować drobnych wydarzeń codziennego życia, bo jest duchowością zwycięzców.” Właśnie, to, co jest ważne, to nie marnować żadnych wydarzeń naszego życia, ale, jak to mówimy przenośnie, ofiarować swoje kropelki krwi codziennych, małych wydarzeń trudów, razem z Krwią i ofiarą Jezusa na krzyżu Bogu Ojcu. I wtedy nasza duchowość będzie duchowością zwycięzców, bo będziemy zwyciężać mocą Krwi Chrystusa, mocą Chrystusowego krzyża.

Pamiętajmy ciągle o sobie nawzajem nie tylko w naszych modlitwach, ale też i w konkretnych uczynkach wzajemnej pomocy i miłości, w naszych wspólnotach, w naszych grupach: zrobienie komuś zakupów, odwiedziny najbardziej samotnych, życzliwy telefon, dobre słowo…

A na końcu trochę dłuższe życzenia…

Czas Adwentu przypominał nam, że Chrystus przyjdzie do nas nie tylko w czasie świąt, w czasie Eucharystii, w drugim człowieku, dla którego tradycyjnie jest zawsze miejsce przy naszych stołach, ale Jezus przyjdzie do nas prędzej, czy później ze swoim Królestwem, Królestwem wiecznego szczęścia i życia, do którego nieustannie zdążamy, którego z tęsknotą oczekujemy... To jest nasza nadzieja, że nasza Ojczyzna jest tam, gdzie przebywa Jezus, Jego Matka, św. Józef, aniołowie... Tam pragniemy wszyscy się spotkać. Jednakże zanim to nastąpi, już teraz możemy się cieszyć z obecności Emmanuela, Boga z nami, Boga pomiędzy nami, Pana, który zstępuje do nas z Nieba.  

Dlatego czas Świąt Bożego Narodzenia jest dla nas zawsze czasem pokoju, nadziei, miłości i życzliwości, niezależnie od tego, że może wokół nas jest jakiś niepokój, brak nadziei, brak miłości. Bo Tym, który przynosi nam pokój, nadzieję i miłość, jest sam Bóg, Jednorodzony Syn Boży – On jest gwarantem i wypełnieniem tego. Jeżeli zaprosimy Nowonarodzonego wraz z Jego Matką do naszego życia, naszych domostw, naszych rodzin, jeżeli pozwolimy Mu działać, to wtedy doświadczymy tych darów Bożych, z którymi Jezus chce do nas przyjść. Tego Wam, kochani życzę z całego serca, o to nawzajem módlmy się dla siebie, to przekazujmy innym poprzez nasze życie, gesty, słowa, postawę... 

Pozostaję zjednoczony w modlitwie i błogosławię +
Ks. Daniel Rafał Mokwa, CPPS

wtorek, 22 grudnia 2020

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021

Kiedy będziemy dzielić się opłatkiem przy stole z bliskimi i wirtualnie z tymi którzy są daleko niech rodzący się Jezus jednoczy nas w miłości, dobroci, serdeczności i błogosławi na każdy dzień. 

Wspólnota Krwi Chrystusa odwzajemnia Radzie Krajowej Życzenia — Pięknych Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2021 oraz tego samego i jeszcze dwa razy więcej


sobota, 12 grudnia 2020

Ogólnopolskie nocne czuwanie WKC na Jasnej Górze 12/13 grudnia 2020r.
Jak co roku w grudniu przyjeżdżamy na Jasną Górę do Maryi, aby Jej dziękować, przepraszać i prosić o Jej orędownictwo u Boga. 
Ze względu na pandemię i obostrzenia, uczestniczyliśmy w wąskim gronie dwudziestu siedmiu osób z całej Polski.
 Spotkanie w kaplicy różańcowej

21.30 – 21.45 – powitanie —  Rada  Krajowa +  krótka  modlitwa  do  Ducha Świętego.

21.45 – 22.15 – Konferencja —  siostra Gabriela Janikula ASC

22:15 – 23.05 – program Podregion Swarzewski – temat: Lata więzienne Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przygotowanie
do Ślubów Jasnogórskich.
            Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  1,                świadectwo

23.05 – 23.55 — program– Siostry Misjonarki temat: Maryja  Przewodniczką życia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
                  Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  2,                świadectwo

24.00 – 1.30 – Eucharystia – przewodniczy ks. Bogusław Witkowski CPPSGłówna intencja brzmiała: budowanie prawdziwego koscioła z osób przez wzajemną relację miłości. Dziekczynienie za rok formacyjny z prośbą o pomnażanie łask oraz za zmarłychHomilię głosił Ks. Sebastian CPPS. Mówił o wielkim Sercu Maryi, która prosi swojego Syna za każdym z nas. Zadał pytanie - kim dla każdego z nas jest Maryja, kim jest kiedy pracujemy, kiedy spotykamy się z drugim człowiekiem? Jaka rolę pełni w naszym codziennym życiu, czy chcemy być do niej podobni?


Odpowiedzi na postawione pytania odnajdywaliśmy w świadectwach uczestnikówPotem nastąpiło poświęcenie opłatków i zawierzenie WKC Maryi Pani Jasnogórskiej

1.30 – 2.15- program Podregion  Częstochowski – temat: TotusTus Jana Pawła II.

                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  3,                świadectwo

2.15 – 3.00- program Podregion Ożarowski – temat: Maryja  w życiu Św. Kaspra del Bufalo.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  4,                świadectwo

3.00 – 3.45- program Podregion Zamojski– temat: Maryja  w życiu WKC.

                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  5,                świadectwo

3.45 – 3.55 – zakończenie  czuwania i  rozesłanie – w tym: życzenia  świąteczne,

podziękowanie  za  przygotowanie  i  prezentację programów  przez  podregiony,
błogosławieństwo, prośba  o  godne  wychodzenie   z  Kaplicy.
czwartek, 10 grudnia 2020

Nocne Czuwanie WKC na Jasnej Górze 12/13.12.2020

Do prezbiterium mogą wejść tylko moderatorzy WKC i ks. Prowincjał również na Apelu Jasnogórskim.
Podczas czuwania uczestniczą ustalone poszczególne delegacje: 
Misjonarze Krwi Chrystusa (CPPS), Rada Krajowa WKC, delegacje z Podregionu: Częstochowskiego, Swarzewskiego, Ożarowskiego, Zamojskiego, Misjonarki Krwi Chrystusa, Adoratorki Krwi Chrystusa 

Czuwaniem na Jasnej Górze zapraszamy do uczestnictwa duchowego od 21.00 12.12.2020 do 13.12.2020 godz. 04.00

 

  Plan  nocnego czuwania  na  Jasnej  Górze WKC 12/13 grudnia  2020r.

-  ramy  czasowe

Temat: Wszystko postawiłem na Maryję” Kard. Stefan Wyszyński

Od  19.30 – do 20,20 -  spotkanie  podregionów -  próba  generalna programu ( w  poszczególnych  podregionach ).

do 20,30  -  wszyscy  w  Kaplicy, a ci  którzy  wchodzą  do prezbiterium na  Apel (zbierają  się przed  zakrystią).

  1. 00 - Apel Jasnogórski -  prowadzi  ks.  Bogusław  Witkowski ,CPPS
  2. 21.30 – 21.45 – powitanie -  Rada  Krajowa +  krótka  modlitwa  do  Ducha Świętego.
  3. 21.45 – 22.15 – Konferencja -  siostra Gabriela Janikula ASC

22.15 – 23.05 – program Podregion Swarzewski – temat: Lata więzienne Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i przygotowanie do Ślubów Jasnogórskich.
            Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  1,                świadectwo

23.05 – 23.55 - program– Siostry Misjonarki temat: Maryja  Przewodniczką życia kardynała Stefana Wyszyńskiego.
                  Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  2,                świadectwo

24.00 – 1.30 – Eucharystia – przewodniczy ks. Bogusław Witkowski CPPS
- Homilia  Ks. Sebastian CPPS
- Poświęcenie opłatków i zawierzenie WKC Maryi Pani Jasnogórskiej

1.30 – 2.15- program Podregion  Częstochowski – temat: TotusTus Jana Pawła II.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  3,                świadectwo

2.15 – 3.00- program Podregion Ożarowski – temat: Maryja  w życiu Św. Kaspra del Bufalo.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  4,                świadectwo

3.00 – 3.45- program Podregion Zamojski– temat: Maryja  w życiu WKC.
                    Różaniec – cz. Radosna,   tajemnica  5,                świadectwo

3.45 – 3.55 – zakończenie  czuwania i  rozesłanie – w tym:
- życzenia  świąteczne,
- podziękowanie
- błogosławieństwo 

 


niedziela, 29 listopada 2020

Czas Adwentu

 

Maryjo, prowadź nas ścieżkami adwentu, abyśmy umieli przyjąć Słowo i  Wolę Boga w pełnej pokorze. Naucz nas radosnego oczekiwania na  objawienie się tajemnicy wcielenia. Oby ten adwent był dla nas czasem  prostowania ścieżek i przygotowania miejsca dla Tego, który ma się  objawić światu. 

Z wielkim pragnieniem w sercu chcemy dobrze przeżyć i  wejść w głębię misterium Bożego Narodzenia, aby razem z Kościołem  wyśpiewać wielki hymn dziękczynienia za Boże Wcielenie.

Święty proroku Izajaszu, módl się za nami!

Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nami!

Maryjo Niepokalana, módl się za nam!

Maranatha! Przyjdź Panie Jezu! Amen.


Wykorzystano materiały z "Służba ze Świetym Michałem Archaniołem"

wtorek, 24 listopada 2020

Odpust Św. Kaspra w parafii Św. Karola Boromeusza

Odpust w parafii Św. Karola Boromeusza miał miejsce w tym roku wyjątkowo wcześnie
tj. 8 października ponieważ połączony był  z naszą comiesięczną adoracją przypadającą w drugi czwartek miesiąca. Jak każde ważne dla wspólnoty wydarzenie, odpust poprzedzony był dziewięciodniową nowenną do Krwi Chrystusa. 
W tym dniu podczas mszy świętej przypadały dwa czytania: pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza Iz 52, 7-10 i drugie czytanie z listu do Hebrajczyków Hbr 13, 12-15. 20-21
a Ewangelia wg św Łukasza  4, 16-21. Oprawą Liturgii zajęła się nasza Wspólnota

Mszy św. przewodniczył nasz opiekun o. Józef Trybal. W homilii  nawiązał do życiorysu św. Kaspra i jego działalności misyjnej, aby nastepnie powiedzieć jakie wartości niesie ze sobą Krew.  
Mówił "Krew kojarzy się z życiem i krew kojarzy się z cierpieniem... złożyć ofiarę ze swojej krwi, tzn uratować drugiego człowieka" O. Józef mówił o cenie jaką Jezus zapłacił za nasze odkupienie, o najwyższej wartości Krwi Chrystusa. 
Powiedział "Jezus kocha każdego człowieka, ale  każdy błąd człowieka i każda krzywda wyrzadzona drugiemu  człowiekowi mści się na człowieku, dlatego Jezus poszukuje kogoś kto by w jego imieniu próbował takim ludziom pomóc...to jest dość trudne bo trzeba zrezygnowac z samego siebie" . 
Przytoczył przypowieść o miłosiernym samarytaninie odnosząc ją do współczesnych nam czasów. Mówił, ze często się śpieszymy, mamy ważniejsze sprawy do załatwienia, inne cele. Dobrze abyśmy umieli sie zatrzymać i zatroszczyć o bliźnich, lecz nie każdego stać na takie zachowanie, ale każdy może podziekować Panu Bogu za to co ma, czym zostaliśmy obdarowani. Jeżeli nie dziękujemy, nie zauważamy dobra które darmo otrzymujemy. Żeby ulżyć cierpieniom Jezusa warto zdobyć się chociaż  na podziękowanie za dobra jakie otrzymaliśmy. O. Józef przytoczył sytuację pewnej rodziny, która postanowiła codziennie dziękować Bogu za to co dobrego wydarzyło się w mijającym dniu. Każdy odczytywał  wieczorem podziękowanie. Na poczatku dziękczynienie było bardzo trudne, ale po dłuższym okresie trzeba było ograniczyć odczytywanie podziękowań bo było ich tak wiele. Efektem tego codziennego dziękczynienia był uśmiech i radośc rodziny. O. Józef mówił "W dziękczynieniu zauważamy drugiego człowieka, zauważamy jego potrzeby i chęć służenia innym, modlenia się w ich potrzebach, wyciągania do nich pomocnej dłoni"
To jest pomoc do której Jezus zaprasza każdego z nas 

Po wyznaniu wiary nieśliśmy dary do ołtarza

Kwiaty jako symbol rozkwitania naszych serc, chleb - symbol pracy naszych rąk, winogrona będące  symbolem owoców naszego trwania w winnym krzewie, ampułki z wodą i winem, Chleb Eucharystyczny które staną się Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa


W modlitwie wiernych prosiliśmy:
1. Przez wstawiennictwo św. Kaspra, Apostoła Przenajdroższej Krwi, prosimy - udziel obfitego błogosławieństwa papieżowi, wszystkim biskupom i kapłanom, naszym ojcom franciszkanom, błogosław Panie w ich posłudze, aby stawali się także zwiastunami orędzia Krwi Chrystusa.
Ciebie prosimy... 
2. Przez wstawiennictwo św. Kaspra, prosimy, za misjonarzy i misjonarki Krwi Chrystusa, oraz za wszystkich misjonarzy rozsianych po cały świecie, o wartościowe i święte powołania do służby Bożej - także z naszej parafii, za ludzi świeckich, by nie lękali się podjąć nieco trudu i pójścia za głosem Chrystusa, który ciągle zaprasza nas i mówi, „Pójdź za Mną"
Ciebie prosimy... 
3. Przez wstawiennictwo św. Kaspra, prośmy za ludzi dobrej woli, którzy przyczyniają się do
pojednania narodów - szczególnie tam gdzie toczą się wojny i konflikty zbrojne - niech
wstawiennictwo św. Kaspra, wspomaga ich w budowaniu nowego ładu opartego na dialogu,
sprawiedliwości i pokoju.
Ciebie prosimy... 
4. Przez wstawiennictwo św. Kaspra, prosimy za tymi, którzy chorują na wszelkiego rodzaju
choroby nowotworowe, o wygaśnięcie pandemii koronawirusa. Uproś im łaskę całkowitego
uzdrowienia, jeśli jest to zgodne z Wolą Bożą, aby mogły dalej żyć w zdrowiu duszy i ciała na
chwałę Bożą i w służbie swoim bliźnim.
Ciebie prosimy... 
5. Przez wstawiennictwo św. Kaspra, prośmy w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa, o Boże
błogosławieństwo dla członków i ich rodzin, o trwały zapał ku czci Krwi Chrystusa, o rozwój
Tego Dzieła w naszej parafii o wytrwałość we wszelkich przeciwnościach oraz o potrzebne
łaski dla ojca Józefa - naszego opiekuna.
Ciebie prosimy... 
6. Przez wstawiennictwo św. Kaspra, zanurzamy we Krwi Przenajdroższej zmarłych polecanych w obecnej Eucharystii;
polecamy zmarłych ojców i braci franciszkanów, zmarłych Misjonarzy i Misjonarki, Członków Wspólnoty Krwi Chrystusa oraz wszystkich naszych bliskich zmarłych, aby opłukali swe szaty we Krwi Baranka i weszli na wieczną ucztę, gdzie nie ma już bólu i cierpienia.
Ciebie prosimy... 
7. Wystarczy jedno spojrzenie na Boską Krew. Ojcze w niebie, dziękujemy Ci, że dałeś św.
Kasprowi dar szczególnej Komunii z Tobą w Tajemnicy Kielicha, w Twoim miłosierdziu, pozwól nam być uczestnikami takiej samej łaski.
Ciebie prosimy...

Po Mszy św. udaliśmy się do salki katechetycznej na agapę. 
W agapie uczestniczył o. Józef, który na początek pobłogosławił to co przynieślismy na stół aby wspólnie spożyć i radośnie świętować.
Na poczatku modliliśmy się za wszystkich potrzebujących, chorych, samotnych, dziękując za dar spotkania w uroczystość Św Kaspra
Śpiewaliśmy i dziękowaliśmy Panu Bogu za uroczystą Eucharystie, za nasze spotkanie.Przygotowane były materiały związane z rokiem formacyjnym dla pogłębienia naszej relacji z Bogiem


To był dobry dzień w towarzystwie św Kaspra
Mamy za co dziękować Panu Bogu

Błogosławiona Krew Jezusowa !


poniedziałek, 23 listopada 2020

3a. Pomocne materiały do listopadowego tematu: „Uczenie się dialogu we Wspólnocie”

  Pomocne materiały do tematu: „Uczenie się dialogu we Wspólnocie” – T. Świderska — listopad


Prezentację po włączeniu proszę sobie powiększyć kwadracikiem w prawym dolnym rogu
Uzgodnienia podstawą konstrukcyjnego dialogu

Cztery filary dialogu

Funkcjonowanie podczas dialogu

Różne formy i poziomy komunikacji

Uczenie się dialogu

Do nauki  dialogu –

 „mały  rachunek  sumienia

Każdy  może,  a  nawet  powinien  sprawdzić , co  mu  ułatwia,  a  co  utrudnia dialog.                Ta wiedza pozwoli każdemu  pomóc  sobie  i  ułatwić  życie  innym – zwłaszcza  we  Wspólnocie.

Zakreśl  właściwą  odpowiedź. 

1.  Jak  często podczas rozmowy  z  bliskimi używasz  podniesionego  głosu?

a) – często,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

2.  Jak  często podczas rozmowy  z przyjaciółmi  używasz  podniesionego  głosu?

  a) – często,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

3.  Jak  często podczas rozmowy  z  obcymi  używasz  podniesionego  głosu?

  a) – często,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

4.  Jak  często podczas rozmowy we Wspólnocie  używasz  podniesionego  głosu?

  a) – często,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

5.      Jak  często  prowadzisz  sprzeczki  z  domownikami?

  a) – często,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

6.     Jak  często  prowadzisz  sprzeczki  z  przyjaciółmi?

  a) – często,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

7.     Jak  często  prowadzisz  sprzeczki  we  Wspólnocie?

  a) – często,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

8.     Jak  często  prosisz  Trójcę  Świętą  o  pomoc  w  prowadzeniu  rozmów ?

  a) – zawsze,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

9.     Jak  często  prosisz  swojego  Anioła  Stróża  o  pomoc  w  prowadzeniu  rozmów ?

  a) – zawsze,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

10.        Jak  często  dziękujesz  Bogu  za  właściwe  prowadzenie  rozmów ?

  a) – zawsze,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy.

 

11.        Jak  często  konsultujesz ze  swoim  kierownikiem  duchowym  lub  spowiednikiem -  swoje  problemy z prowadzeniem  dialogu?

  a) – często,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy

 

12.        Jak  często  podczas  dialogu lub  rozmowy   szukasz  woli  Bożej?

  a) – zawsze,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy

 

13.        Jak  często  pamiętasz o  konieczności   pokojowego  nastawienia  do  rozmówcy?

  a) – zawsze,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy

 

14.        Jak  często  modlisz  się przed  zaplanowaną  rozmową?

  a) – zawsze,    b)  - dość  często,     c)  - od  czasu  do  czasu,     d) -  nigdy

 

15.  Wymień  5 swoich zalet

 

16.           Wymień  5  swoich  wad.

 

17.           Wymień  5  swoich  przyzwyczajeń pozytywnych.

 

18.           Wymień  5  swoich  przyzwyczajeń  negatywnych.

 

19.  Wymień 3 przeszkody, które utrudniają ci komunikację z bliskimi (domownikami).                                 

 

20.           Wymień  3  przeszkody,  które  utrudniają  ci  komunikację  z  przyjaciółmi.

 

21.           Wymień  3  przeszkody,  które  utrudniają  ci  komunikację  z  obcymi.

 

22.             Wymień  3  talenty lub  cechy,  które  ułatwiają  ci  komunikację  z  bliskimi.

 

23.           Wymień  3  talenty  lub  cechy,  które  ułatwiają  ci  komunikację  z  przyjaciółmi

 

24.           Wymień  3  talenty  lub  cechy,  które  ułatwiają  ci  komunikację  z  bliskimi.

 

25.           Czy wziąłbyś / łabyś  udział  w  warsztatach promujących  naukę właściwej  komunikacji – dialogu?
 a) – tak,           b)  - nie,          c)  - nie  wiem

Opracowała - Teresa  Świderska

Zwróć  uwagę  jak  funkcjonujesz  w  rodzinie, wśród  przyjaciół, wobec obcych i  we  Wspólnocie.  Dlaczego różnie  funkcjonujesz  w  różnych  środowiskach?

Czy  miałeś  trudności,  aby  wymienić co ci  utrudnia,  a  co  ułatwia  dialog?  Dlaczego? Trudności z analizą swoich reakcji  mogą  wynikać  z  tego, że  nigdy się  nad  tym  nie  zastanawiałeś i  teraz  nie  wiesz  od  czego  zacząć. Nie załamuj  się.                                 Głowa  do  góry  i  do  przodu!  „Najtrudniejszy  pierwszy  krok.”