piątek, 30 kwietnia 2021

Maj szczególny miesiąc Maryi

Litania do Maryi - Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison
        Chryste, usłysz nas.
        Chryste, wysłuchaj nas.
        Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

        Maryjo, któraś powiedziała tak Bożemu planowi, módl się za nami.
        Maryjo, wzorze poświęcenia życia Bogu,
        Maryjo, zaproszenie do komunii z Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym,
        Maryjo, wzorze wierności w naśladowaniu Chrystusa,
        Maryjo, ofiarna aż do całkowitego oddania się Bogu, 
        Maryjo głosie wzywający do jedności pomiędzy ludźmi i narodami
        Maryjo, wspaniały owocu zbawienia,
        Maryjo, obliczu nowego człowieka odkupionego przez Krew Chrystusa,
        Maryjo, która wzbudzasz w wierzących modlitwy czułości, cierpienia i nadziei,
        Maryjo, sakramencie życia,
        Maryjo, posłanniczko Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym,
        Maryjo, głosie tych, którzy nie mają głosu,
        Maryjo, Wspomożycielko tych, którzy walczą o zachowanie godności                    
        i o wspólnotę z innymi,
        Maryjo, niewiasto wytrwała w ubóstwie i cierpieniu,
        Maryjo, obrończyni nienarodzonych i starców,
        Maryjo, rozumiejąca zapomnianych i opuszczonych,
        Maryjo, Matko pełna czułości dla maluczkich, ułomnych i kalek,
        Maryjo, obrończyni sierot, wdów i bezrobotnych,
        Maryjo, nadziejo chorych i uzależnionych,
        Maryjo, mocy prześladowanych i uprowadzonych,
        Maryjo, współumierająca z torturowanymi i mordowanymi,
          Maryjo, solidarna z bezbronnymi, odrzuconymi, uciśnionymi 
          i wykorzystywanymi,
        Maryjo, oblicze prawdziwego wyzwolenia kobiet,
        Maryjo, będąca z kobietami upokorzonymi przez życie,
        Maryjo, pociecho matek zatroskanych, opuszczonych, 
        wyśmianych i samotnych,
                                                          
 Maryjo, towarzyszko służących, opiekunek dzieci i osób starszych,
         Maryjo, wcielona w różnorodności ras ludzkich,
         Maryjo, Matko ludzi wszystkich kontynentów świata,
         Maryjo, znaku Bożego oblicza dla poniżanych,
         Maryjo, solidarna z pokrzywdzonymi i obrażanymi,
         Maryjo, świadku walk i krwawej historii narodów wyzyskiwanych,
         Maryjo, głosie kultur niszczonych i zmuszanych do milczenia,
         Maryjo, zwiastunko zmartwychwstania dla narodów świata,
         Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi,

        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

        Módlmy się
          Matko cierpienia i nadziei, która nadal pozostajesz pod drzewem
          krzyża, pozostań z nami i u boku tych, którzy cierpią. 
          Wypraszaj u swego Syna łaski dla Twoich dzieci samotnych,                             
   o     obnażonych ze wszystkiego, prześladowanych i cierpiących.     
          Otrzyj nasze łzy i obudź w nas nadzieję pełni życia i nowego świata, 
          który nadejdzie. Amen.


Ułożyli; ks. Barry Fischer CPPS i ks. Dario Caal CPPS
Tłumaczenie; ks. Wojciech Czarnatowicz CPPS
Za zezwoleniem władz kościelnych

czwartek, 29 kwietnia 2021

Św Katarzyna ze Sieny

Dzisiaj obchodzimy liturgiczne święto św. Katarzyny ze Sieny doktora kościoła i patronki Europy

List - do papieża Grzegorza XI


kwiecień-maj 1376
W imię Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i słodkiej Maryi.
Czcigodny Ojcze Święty, Ojcze mój w Chrystusie, słodkim Jezusie. Ja, Katarzyna, niegodna twoja córka, sługa i niewolnica sług Jezusa Chrystusa, piszę do ciebie w drogocennej Krwi Jego, pragnąc cię ujrzeć jako człowieka mężnego, wolnego od wszelkiego służalczego lęku, naśladującego słodkiego i dobrego Jezusa, którego jesteś namiestnikiem. Jego miłość ku nam była tak ogromna, że pobiegł na haniebną śmierć krzyżową, nie zważając na udręki, szyderstwa, grubiaństwa i zniewagi.
Wszystko zniósł, niczego się nie lękał, gdyż bardzo pragnął chwały Ojca i naszego zbawienia. Dla wszystkiego co umiłował, zatracił siebie jako człowieka. Ach, Ojcze Święty, chcę, abyś tak samo postąpił. Porzuć swą miłość własną, nie kochaj siebie dla siebie ani żadnego stworzenia dla siebie, ale siebie oraz bliźniego swego – dla Boga i Boga dla Niego samego, gdyż jako najwyższe i wieczne Dobro jest On godzien miłości. Miej zawsze przed oczyma umęczonego Baranka, gdyż wspomnienie Jego Krwi zachęci cię do dalszej walki. We Krwi Chrystusowej utopisz wszelki lęk, staniesz się i pozostaniesz na zawsze dobrym pasterzem, oddającym nawet życie za owce swoje.
Dalej, żywo, rusz się, Ojcze! Nie stój ciągle w miejscu! Rozpal w sobie ogień wielkiego pragnienia, oczekując wspomożenia Bożego i wyroków Opatrzności Bożej. Wydaje mi się bowiem, że dobroć Boża chwyciła w swoje ryzy groźne wilki [Są to Florentyńczycy, którzy w rozmowach z Katarzyną wyrazili gotowość zawarcia ugody z papieżem.] i przemienia ich w baranki. Natychmiast do nich pójdę, aby skruszonych przywrócić na łono Kościoła. Jestem pewna, Ojcze Święty, iż mimo wyrządzonych ci przykrości i zniewag przyjmiesz ich jak ojciec, wzorując się na słodkiej pierwszej Prawdzie, która mówi, że dobry pasterz, znalazłszy zagubioną owcę, bierze ją na ramiona i odnosi do owczarni [por. Łk 15,5]. Tak samo i ty, Ojcze, gdy tylko odnajdziesz twoją zagubioną owcę, połóż ją na ramiona swej miłości i odnieś do owczarni świętego Kościoła. Nasz słodki Zbawiciel chce, żebyś od razu potem podniósł sztandar najświętszego Krzyża nad głowami niewiernych. Wówczas ustanie tutaj wszelka wojna, gdyż obróci się przeciwko nim. Powstrzymaj przeto ludzi, których uzbroiłeś. Uczyń wszystko, co możesz, aby tu nie przychodzili, bo przyniosłoby to więcej szkód niż korzyści [Niestety, w momencie pisania tych słów oddziały najemnych Bretończyków, pod wodzą kardynała Roberta z Genewy, rozpoczęły swą akcję militarną we Włoszech.].
               
Ojcze mój miły, pytasz mnie o twe przybycie, więc ci odpowiadam i mówię w imieniu Chrystusa Ukrzyżowanego: przybywaj, przybywaj najszybciej jak możesz. Jeśli to możliwe, to przyjdź przed wrześniem, a jeśli się to nie uda, to nie zwlekaj dłużej niż do końca września [Papież przyjechał z Awinionu 13 września.]. Nie zważaj na żadne napotkane przeszkody, ale przybywaj, jak przystało na człowieka mężnego, wolnego od jakiejkolwiek lęku. Jako że cenisz wysoko ludzkie życie, staraj się przybyć nie z pomocą siły, ale z krzyżem w ręce, jak łagodny baranek. W ten sposób spełnisz wolę Boga. Gdybyś natomiast przybył w inny sposób, nie spełnisz woli Boga, ale się Jej sprzeciwisz. Ojcze Święty, ciesz się i raduj. Przybywaj, przybywaj!
Nic więcej już nie powiem. Wytrwaj w świętym i błogim umiłowaniu Boga. Jezu słodki, Jezu miłości. Przebacz mi, Ojcze. Pokornie cię proszę o błogosławieństwo.


Katarzyna Benincasa urodziła się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). 

środa, 28 kwietnia 2021

 Parafialna Wspólnota Krwi Chrystusa w Brzegu- niech im Święta Katarzyna błogosławi w czynach miłości ❤️


MSZA WSPÓLNOTY KRWII CHRYSTUSA przy

wtorek, 27 kwietnia 2021r.
W związku ze wspomnieniem św. Katarzyna Sieneńskiej w ostatni wtorek Brzeska Wspólnota Krwi Chrystusa zgromadziła się na swoim comiesięcznym spotkaniu formacyjnym. W jego centrum była sprawowana uroczyście Msza Św. w kaplicy św. Jadwigi podczas której członkowie wspólnoty podejmowali różne funkcje liturgiczne.
W homilii ks. Jan zwrócił uwagę na piękne listy św. Katarzyny, która gorliwie zachęcała do czynienia miłości.
"Błogosławiona Krew Jezusowa - na wieki błogosławiona!"

niedziela, 25 kwietnia 2021

Niedziela Dobrego Pasterza. Niedziela Powołaniowa

Homilia: ks. Bogusław Witkowski CPPS — Niedziela Dobrego Pasterza jest w Kościele nazywana niedzielą

powołaniową, ale nie tylko w sensie do życia konsekrowanego, zakonnego, ale też powołania w szerszym znaczeniu. Pierwsze powołanie jest do bycia człowiekiem …

piątek, 23 kwietnia 2021

Konferencja „Wspólnota jako święte schody do NIEBA” i Koronka do Krwi Chrystusa

Konferencja „Wspólnota jako święte schody do NIEBA” wygłosił ks. Daniel Mokwa CPPS

Koronka do Krwi Chrystusa w intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa, aby była schodami do NIEBA
— modlą się Misjonarze Krwi Chrystusa CPPS:
ks. Bogusław Witkowski, ks. Daniel Mokwa, ks. Henryk Czubat i br. Leonard Wąsik

Cz. I. Koronki do Krwi Chrystusa

Cz. II Koronki do Krwi Chrystusa

 

czwartek, 22 kwietnia 2021

Adoracja Jezusa wrocławskiej WKC


W niedzielne popołudnie zebrliśmy się w kościele NMP na Piasku aby adorować naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby Go przepraszać i zawierzać wszystkie nasze problemy. On jest naszym umocnieniem, Źródłem Wody Żywej z którego możemy czerpać za darmo

Czekaliśmy na wystawienie Najświętszego Sakramentu, ale kapłan nie przyszedł. Jedynie Pan Bóg wie dlaczego. My mogliśmy tylko otoczyć go swoją modlitwą. Był z nami Jezus wprawdzie ukryty w Tabernakulum, ale   ufni słowom "tam gdzie przebywali uczniowie, gdy drzwi były zamknięte ...przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»" , więc z ufnością rozpoczęliśmy modliltwę wierząc, że Jezus stanął pośrodku nas.
Na poczatku przeprosiliśmy Jezusa za wszystke zniewagi, bluźnierstwa, za nasze nieprawości i prosiliśmy o Ducha Pokoju i pogłębienie wiary w tym trudnym czasie życia teraźniejszego.

 Prosiliśmy za chorymi, bezradnymi, samotnymi, prosiliśmy o świętość dla kapłanów, dla naszych rodzin, za nienarodzone dzieci, o zahamowanie pandemi  
i o przemianę naszych serc w modlitwie
 
 "Panie Jezu proszę Cię przemień mnie w Siebie. Spraw abym był rzeczywistym odbiciem Ciebie poprzez miłość i miłosierdzie...
Niech Twoja miłość uzdrowi mnie, przemieni mnie i uwolni od negatywnych uczuć, abym tak jak Ty kochał wszystkich ludzi, a szczególnie tych którzy są dla mnie przyczyną smutku i sprawiają mi wiele bólu i cierpień
Uzdolnij mnie do miłowania moich rzekomych nieprzyjaciół, tych którzy będa wykorzystywać moją dobroć. Spraw Panie abym ich kochał szczególniei otaczał życzliwością.

Weź Jezu to moje biedne serce niezdolne do miłowania i zapal w nim Swoja Miłość, ogarniajacą wszystkich ludzi. Kochaj moim sercem tych, których niezdolny jestem pokochać. Otocz ich Swoja Miłością za mnie, bo jestem w swojej miłości ograniczony. Tylko Twoja Miłość może uzdolnic mnie do kochania na twoją miarę, az do zapomnienia o sobie... "
Spiewaliśmy Bogu, dziękując za łaski jakimi codziennie jesteśmy obdarowywani. 

Wszystkie spisane intencje leżały na ołtarzu, na którym codziennie dokonuje się cud przemiany chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa

3 niedziela Wilekanocy to niedziela biblijna rozpoczynająca tudzień, który ma zachęcić i pokazać głębię Księi Życia

Został odczytany tekst pt "Test miłości"

TEST Z MIŁOŚCI

Święty Hieronim nauczał, że "Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomości Chrystusa". Wielu z nas na teście ze znajomości Biblii odpadłoby po pierwszym pytaniu. A przecież, nie o samą wiedzę tutaj jednak chodzi, a o taką znajomość Słowa, która pobudza do życia ewangelicznego.

niedziela, 18 kwietnia 2021

W SIERPNIU - Rekolekcji Animatorów WKC - 26-30.08.2021. w Domy Świętego Kaspra w Częstochowie

Uwaga rekolekcje internetowe odwołane!
Będą natomiast stacjonarne w Domy Świętego Kaspra w Częstochowie

Rekolekcji Animatorów WKC - 26-30.08.2021. w Domy Świętego Kaspra w Częstochowie

(Konferencje Moderatorzy WKC w Polsce)

TematAnimator Wspólnoty Krwi Chrystusa


 

piątek, 16 kwietnia 2021

Zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w Kościele NMP na Piasku

"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i  obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię"

Zapraszamy wszystkich chętnych na wspólną adorację Najświętszego Sakramentu w dniu 18 kwietni 2021 r o godzi 16:45 w kościele NM Panny na Piasku we Wrocławiu. 

W tej adoracji pragniemy przepraszać i wynagradzać Bogu wszystkie zniewagi, bluźnierstwa, nasze nieprawości. 

Pragniemy prosić o ducha pokoju w tym trudnym czasie życia teraźniejszego. 

 Każdy w cichości serca może zawierzyć Bogu wszystko co nosi w swojej duszy

Wspólnota Krwi Chrystusa adoruje Najświętszy Sakrament w każdą III niedzielę miesiąca. Zapraszamy co miesiąc 

Jeśli nie możesz przyjść a chcesz aby pomodlić się w Twojej sprawie napisz intencję w komentarzu, zabierzemy ze sobą i położymy przed Najświętszym Sakramentem 


wtorek, 13 kwietnia 2021

Konferencja i Koronka do Krwi Chrystusa z tematem „Gorliwość na wzór św. Kaspra”

Konferencja wygłoszona przez ks. Bogusława Witkowskiego CPPS pt. „Gorliwość na wzór św. Kaspra”

Koronka do Krwi Chrystusa z tematem Gorliwość na wzór św. Kaspra — modlą się: ks. Bogusław Witkowski CPPS, ks. Daniel Mokwa CPPS i br. Leonard Wąsik CPPS

sobota, 10 kwietnia 2021

Niedziela Miłosierdzia Bożego
"Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia.” — (Dz. 299) - słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny

Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich jest  obietnica "zupełnego odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w Sakramencie Chrztu Świętego. Odpust można ofiarować za siebie lub za duszę jednego zmarłego, intencję tę należy określić przed uzyskaniem odpustu.

Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).

Pragnę aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich Dusz a szczególnie dla biednych grzeszników

W tym dniu otwarte są wnętrzności MIŁOSIERDZIA MEGO WYLEWAM całe morze ŁASK na dusze które się zbliżą do ŹRÓDŁA MIŁOSIERDZIA MOJEGO

Która dusza przystapi do spowiedzi i KOMUNII ŚWIĘTEJ dostapi zupełnego Odpuszczenia win i kar

Niech się nie lęka zbliżć do Mnie żadna dusza chociażby grzechy jej były jako szkarłat, Miłosierdzie Moje jest tak WIELKIE, że przez cała wieczność NIE ZGŁĘBI GO żaden umysł, ani ludzki, ani anielski (Dz.699)


Miłosierdzie Boże link do filmu

Słowa Jezusa do Alicji Lenczewskiej

W stosunku do twoich bliźnich kieruj się miłosierdziem a nie sprawiedliwością. Ty nie jesteś w stanie osądzić niczego sprawiedliwie. Mogę uczynić to tylko Ja. Nikomu z ludzi nie nakazywałem oceniać i karać. Wręcz przeciwnie: przestrzegałem przed tym i zakazałem.

Przyszedłem, jako Człowiek, by nauczać miłosierdzia. Pokazałem to całym Moim życiem i Moim nauczaniem. To jest wzór dla każdego i Mój nakaz.

Poprzez Moje miłosierdzie patrz na każdego i odnoś się do każdego. Tych, którzy czynią zło, którzy błądzą, otocz największą miłością i miłosierdziem - w swym wnętrzu i w zewnętrznych przejawach twego stosunku do nich. Kochaj ich, módl się za nich i pokutuj, aby uleczyć krzywdę, jaką wyrządzają sobie i innym. I aby wynagrodzić ich zdradę Miłości.

Stałem się Człowiekiem i jestem wśród ludzi po to, abyś oddając Mi wszelki ból, jaki odczuwasz stykając się ze złem w drugim człowieku i w świecie, mogła jednoczyć się ze Mną, trwać we Mnie i miłować Miłością Miłosierną każdego.

Ja Jestem Miłosierdziem danym światu i każdemu człowiekowi. Jestem Miłosierdziem, które pragnie ogarnąć cały świat, wszystkie serca, by ocalać, uzdrawiać, przemieniać.

Szczytem miłosierdzia jest okazać je swym prześladowcom. Szczytem miłości jest ich miłować szczerze. Przyszedłem na świat i jestem, aby tego uczyć.

Nie pokazuję ci nędzy ludzkiej po to, byś ją oceniała, by budziła się w tobie chęć krytyki, – ale po to, abyś ogarniała Miłosierdziem, czyniła pokutę i składała ofiary przebłagalne.~

Każda modlitwa jest wymianą nędzy świata na Miłosierdzie Boże. Jest kanałem dzieki któremu ta wymiana istnieje. 

         

Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie

niedziela, 4 kwietnia 2021

Chrystus Zmartwychwstał

 


Prawdziwie z grobu powstał  Alleluja !!!

Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu, a łaska Pana niech napełnia nas miłością, pokojem i ufnością, umacnia wiarę, da siłę w pokonywaniu trudności.                                                                                                                      Niech Pan prawdziwie zamieszka w naszych sercach, towarzyszy w codzienności i obdarza łaską zdrowia.                                                                         Bądźmy lepsi i coraz bliżsi sobie. 

Błogosławionych Świąt w serdecznej łączności i otwartości na przyjecie łask od Zmartwychwstałego

                                                   z najlepszymi życzeniami od Wspólnoty Krwi Chrystusa

czwartek, 1 kwietnia 2021

24 Godziny Męki Pana Jezusa wg Luizy Piccarrety

 

I Godzina Męki Pana Jezusa Czwartek godz. 17:00 - 18:00 Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę 

II Godzina Męki Pana Jezusa Czwartek godz. 18:00 - 19:00 Jezus udaje się do Wieczernika 

III Godzina Męki Pana Jezusa Czwartek godz. 19:00 - 20:00 Wieczerza Starotestamentalna 

IV Godzina Męki Pana Jezusa Czwartek godz. 20:00 - 21:00 Wieczerza Eucharystyczna 

V Godzina Męki Pana Jezusa Czwartek godz. 21:00 - 22:00 Pierwsza Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani (Ogrodzie Oliwnym) 

VI Godzina Męki Pana Jezusa Czwartek godz. 22:00 - 23:00 Druga Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani 

VII Godzina Męki Pana Jezusa Czwartek godz. 23:00 - 0:00 Trzecia Godzina Konania i Agonia w Ogrodzie Getsemani 

VIII Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 0:00 - 1:00 Pojmanie Jezusa 

IX Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 1:00 - 2:00 Jezus wrzucony do potoku Cedron 

X Godzina Męki Pana Jezusa – Piątek godz. 2:00 - 3:00 Jezus przyprowadzony do Annasza 

XI Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 3:00 - 4:00 Jezus w domu Kajfasza 

XII Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 4:00 - 5:00 Jezus wśród żołnierzy 

XIII Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 5:00 - 6:00 Jezus w więzieniu 

XIV Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 6:00 - 7:00 Jezus ponownie przed Kajfaszem, następnie przyprowadzony do Piłata

XV Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 7:00 - 8:00 Jezus przed Piłatem, Piłat odsyła Go do Heroda 

XVI Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 8:00 - 9:00 Jezus ponownie przed Piłatem; lud wybiera Barabasza a odrzuca Jezusa. Biczowanie  Jezusa 

XVII Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 9:00 - 10:00 Jezus cierniem ukoronowany. ECCE HOMO. Jezus skazany na śmierć. 

XVIII Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 10:00 - 11:00 Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na Kalwarię. Obnażenie Jezusa. 

XIX Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 11:00 - 12:00 Ukrzyżowanie 

XX Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 12:00 - 13.00 Pierwsza Godzina Konania na Krzyżu (Pierwsze Słowo z Krzyża)

XXI Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 13:00 - 14:00 Druga Godzina Konania na Krzyżu. (Drugie, Trzecie i Czwarte Słowo z Krzyża) 

XXII Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 14:00 Trzecia Godzina Konania na Krzyżu. (Piąte, Szóste i Siódme Słowo z Krzyża). Jezusa  umiera na krzyżu

XXIII Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 15:00 - 16:00  

Zmarły Jezus przebity włócznią. Zdjęcie z Krzyża 

XXIV Godzina Męki Pana Jezusa Piątek godz. 16:00 – 17:00

Złożenie Jezusa do Grobu. Osamotnienie Najświętszej Maryi.