poniedziałek, 28 października 2019

Odpust św Kaspra w Oleśnicy

26 października Wspólnota Krwi Chrystusa z Oleśnicy z animatorem podregionu Zofią Staś zaprosiła członków wrocławskiej Wspólnoty na Odpust św Kaspra. Spotkaliśmy się w kościele Św Trójcy, aby wspólnie przeżywać tę uroczystość.

Jechał z nami ks Andrzej Wójciak - opiekun duchowy naszej Wspólnoty. Życzeniem księdza było spotkać się z założycielką Wspólnoty w Oleśnicy Panią Marią Gronowską  Pani Maria ma  92 lata, odwiedziliśmy ją w domu.  Nie bierze już czynnego udziału w spotkaniach, ale przybyła na naszą uroczystość.
Rozpoczęliśmy Eucharystią celebrowaną przez ks Daniela Mokwę - Misjonarza Krwi Chrystusa CPPS. Współcelebransami byli ks proboszcz tutejszej parafii, ks opiekun Wspólnoty Krwi Chrystusa z Oleśnicy i ks Andrzej opiekun duchowy wspólnoty z Wrocławia.Homilię głosił ks Daniel. Mówił o wielkiej mocy głoszonych misji ludowych przez św Kaspra, przytaczał też mało znane fakty z życia tego świętego, mówił o jego trudach i słabościach jakie musiał pokonywać aby z wielką żarliwością iść i igłosić Dobrą Nowinę.
Oprawa Eucharystii była bardzo uroczysta, ze sztandarami Wspólnoty Krwi Chrystusa.


Komunia pod dwoma postaciami Chleba i Wina. Czuliśmy, że tworzymy jedną rodzinę, cząstkę Kościoła Świętego który czci w szczególny sposób Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa.


Na zakończenie mszy szczególny wydźwięk miały słowa księdza opiekuna który powiedział ...
" my kapłani codziennie trzymamy Krew w dłonich w Kielichu Pańskim więc pragniemy wam podziękować, że jesteście z nami w tym towarzyszeniu".


W Eucharysti uczestniczyła również nestorka i założycielka Wspólnoty Krwi Chrystusa w Oleśnicy Pani Maria Gronowska.


Na zakończenie mszy otrzymaliśmy błogosławieństwo Relikwiami św  Kaspra i św Marii de Mattias


Prezentem od Misjonarzy Krwi Chrystusa był Mszał z bktórego korzysta nasze zgromadzenie.
Prezentuje go nasza siostra a zarazem animatorka podregionu Zofia Staś

Po Eucharystii zostaliśmy zaproszeni na wspólną Agapę. Spotkanie odbyło się w salce przykościelnej. Siostry ze Wspólnoty oleśnickiej przygotowałay poczęstunek.


Były kolorowe kanapki , ciasta owoce, kawa, herbata i mimo remontu, obaw że będzie ciasno i niekomfortowo, wszyscy zmieściliśmy się i czuliśmy się jak u siebie w domu w dobrym ciepłym miejscu. gdzie nad wszystkim czuwa nasza Mama Maryja i Jezus nasz Pan i Brat.
Po Agapie ks Daniel CPPS przedstawił temat dotyczący pokory. Temat który będziemy zgłębiac przez cały rok, który mobilizuje aby wejść w głąb swojego serca i zadać sobie pytanie co z moją pokorą?
Potem były świadectwa, które wszystkich nas umacniają i słowa założycielki Wspólnoty pani Marii..."Kochajcie Krew Chrystusa"
Dziękujemy kapłanom: ks Danielowi, ks opiekunowi Wspólnoty Krwi Chrystusa w Oleśnicy,
ks proboszczowi tutejszej parafii i ks Andrzejowi naszemu opiekunowi duchowemu, który zechaciał nam towarzyszyć. Dziękujemy siostrze Zosi Staś animatorce podregionu ii wspólnocie oleśnickiej, że tak pięknie przygotowała Odpust.
Wspólne zdjęcie
Przede wszystkim dziękujemy Jezusowi, bo to Jego Krew zgromadziła nas w tym dniu i dziekujemy naszej Mamie - Matce i Królowej Przenajdroższej Krwi Chrystusa prosząc aby nas błogosławiła swoim macierzyńskim błogosławieństwem w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
Amen
                                                                                                              Rozalia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz