niedziela, 19 stycznia 2020

Adoracja Jezusa Eucharystycznego w intencji pokoju na świecie, w naszej Ojczyźnie i pokoju w naszych sercach


19 stycznia zebraliśmy się w kościele NMP na Piasku aby Adorować i uwielbić Jezusa Eucharystycznego.
Adorację przygotowała Wspólnota Krwi Chrystusa z Parafii na Popowicach a przewodził ks Andrzej Wójciak.

Prosiliśmy o pokój na świecie, pokój w naszych rodzinach i w ludzkich sercach słowami:
"Boże Wszechmocny, nieskończona miłości, uczyń serca nasze według Serca Twego.
Weź pod swoje Ojcowskie skrzydło zagubione narody świata, okaż troskę i swoją wspaniałomyslność. Uczyń nas godnymi Twojej opieki.
Kochamy Cię nasz Ojcze Wszechmocny całym sercem. Błagamy o litość dla twojego ludu, który nie wie co nczyni. Nasz Najpiękniejszego Serca Panie, pokornie prosimy chyląc przed Tobą czoło, weź nas pod swoje skrzydła. Jesteś Panie nasz - siłą Polski i świata.
Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi miej nas w swojej opiece. Spraw nasza Królowo by ludzie żyjący wokół nas żyli w miłości i pokoju. By ci którzy mienią się Polakami nie szkodzili własnemu narodowi, a sąsiedzi za naszymi granicami nie fałszowali historii i nie żyli z nami we wrogości...Ciebie prosimy...wysłuchaj nas Panie"


Koronka do Krwi Chrystusa (siedem przelań)

1. Pan Jezus przelewa Krew poczas obrzezania
   Jezu przelewający Najświętszą Krew w dzieciństwie dopomóż dzieciom cierpiącym głód   
   z powodu  wojen a także opuszczenia i przemoc jakiej doznają.
   Zatrzymaj Panie wczesną seksualizację dzieci i młodzieży w naszym państwie, niech Twoja
   mądrość stanie się udziałem w podejmowanych decyzjach

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Wybaw nas (pieśń)

2. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew na Górze Oliwnej
    Daj nam łskę pełnienia Twojej Woli, a bedącym daleko od Koscioła - łaskę nawrócenia

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Oczyść nas (pieśń)

3. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew przy okrutnym biczowaniu
    Daj nam żal za grzechy,. Chorym i cierpiącym wytrwałośc w cierpieniu, 
    Umierajacym życie wieczne

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Oświeć nas (pieśń)

4. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew w czasie cierniem koronowania
    Daj nam łaskę uzdrowienia naszego życia i bliskich naszych w drodze przebaczenia
    i pojednania. Naucz nas kochać przyjaciół i nieprzyjaciół naszych. Boże miłosierny
    zatrzymaj wojny, które pochłaniają tyle ofiar, nie dopuść do nowych ognisk zapalnych 

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Zjednocz nas (pieśń)

5. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew w czasie drogi krzyżowej na Kalwarię
    Daj nam odwagę pójścia Twoimi śladami. Poślij ludzi gotowych do ofiary i błogosław
    wszystkim którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu 

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Wzmocnij nas (pieśń)

6. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew na Krzyżu Zbawienia
    Nie dopuść nikomu potepić się. Obdarz nas życiem wiecznym. Daj nam wszystkim doznać
    pomocy Twojej Krwi, obyśmy w godzinie ciemności mogli razem z Tobą powierzyć się miłości
    Ojca Niebieskiego. Zmarłym daj udział w życiu wiecznym.

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Pociesz nas (pieśń)

7. Pan Jezus przelewa Najświetszą Krew przy przebiciu boku włócznią
    Złącz nas z sobą abyśmy byli zdolni żyć i działać na Chwałę Twojego Królestwa.
    Matko Boża Królowo Przenajdroższej Krwi, Ty która znasz cierpienia i słyszysz nasze wołanie,
    wyproś dla całego świata pokój na ziemi, pokój w rodzinach i w ludzkich sercach 

Ojcze nasz któryś jest w niebie...
Ciebie Panie prosimy wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś przenajdroższą Krwią
Raduj nas (pieśń)Bądź uwielbiony Jezu Chryste w Najświętszym Sakramencie, bądż wywyższony Jezu Chryste 
w naszych sercach, bądź błogosławiony Jezu Chryste w naszym codziennym życiu i pozwól 
nam niegodnym sługom pełnić Wolę Ojca w pokorze, aby w naszym życiu i na całym 
świecie objawiła się Twoja Chwała
Adorację zakończyliśmy odśpiewaniem Suplikacji

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami i nad całym światem… 

Dziękujemy ks Andrzejowi za przewodniczenie naszej wspólnocie w Adoracji

Błogosławiona Krew Jezusowa. 
Na wieki  błogosławiona
Dla Ciebie Jezu i z Tobą Maryjo
    

  
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz