poniedziałek, 25 maja 2020

Odpust Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi 24 maj 2020 - tym razem inaczej

INTRONIZACJA OBRAZU MATKI I KRÓLOWEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI  W KOŚCIELE PARAFIALNYM


                               ZACZĘŁO SIĘ OD PROŚBY MODERATORA KRAJOWEGO
W związku z pandemią koronawirusa i ograniczoną możliwością uczestnictwa w corocznym
Odpuście Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi w Częstochowie, Moderator Krajowy
ks Bogusław Witkowski CPPS zasugerował Wspólnocie aby  w dniu odpustu tj 24 maja wystawić
w Kościołach Parafii Obrazy Matki Bożej w której odbywa się peregrynacja

                                RADOŚĆ W KANCELARII PARAFIALNEJ
Udaliśmy się z siostrą Rozalią do Proboszcza przy parafii Św. Karola aby porozmawiać na temat Intronizacji obrazu który przez 2 miesiące peregrynował w naszej parafii do czasu kiedy to zostały wprowadzone obostrzenia w związku z pandemią koronawirusa (na ten trudny dla wszystkich czas obraz Matki Bożej był w moim domu i czuwał nad nami).
Byliśmy umówieni na godz. 16.00, i tak jak zawsze udaliśmy się najpierw do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, gdzie trwło wystawienie Najświętszego Sakramentu. 
Zawierzyliśmy tę sprawę Panu Jezusowi i Matce Bożej Łaskawej Patronce Małżeństwa i Rodziny w osobistej modlitwie i adoracji tę sprawę, z którą szliśmy do Proboszcza.
Tu w kancelarii spotkała nas wielka radość, ponieważ nasz Proboszcz Ojciec dr Marek Augustyn, bez wahania po zapoznaniu się z powyższym tekstem od Ks. Bogusława, tak powiada; Dobrze zróbmy to tak! Intronizację obrazu Matki i Królowej przygotować na Mszę  św. w sobotę, a informacje: historię obrazu i jego symbolokę dostanie któryś z kapłanów i powie o tym w homilii. W niedzielę natomiast modlitwę zawierzenia będziemy odmawiać po każdej Mszy św. W trakcie rozmowy z Proboszczem przypomniało mi się, że mam Litanię do Maryi, Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, (pomyślałem, że może Proboszcz 
zadecyduje na recytowaną litanię podczas nabożeństwa majowego),ale Proboszcz powiada, gdyby udało się zrobić nuty - wówczas można było by śpiewać zamiast Litanii Loretańskiej. 
Dobrze w takim raziespróbuję porozmawiać z naszą organistką p. Irminą, może przyjmie moją propozycję i zechce napisać nuty. uż na początku naszej rozmowy z panią Irminą, wiedziałem, że przyjmie moją propozycję, która odpowiada mi krótko; "pewnie, że zrobią, nie ma żadnego problemu", za co jestem bardzo wdzięczny p. Irminie. 
Przesłałem e-mailem słowa Litanii i  oczekiwałem na wiadomość, co dalej, jak będzie brzmiała w śpiewie Litania do Maryi, Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. I rzeczywiście zrobiła, z tym, że przed każdym wezwaniem Maryjo, dodała (Święta),
bo inaczej jej to nie pasowało. 

UROCZYSTOŚĆ
Intronizowany obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi
Odbity w obrazie blask lamp kościelnych utworzył na wizerunku Maryi piękną koronę
   
Ojcowie Franciszkanie O. Józef przewodniczył w tej Mszy św. po lewej O. Ryszard po prawej O. Rafał
 W sobotę 23 maja wieczorną Mszę św. sprawował nasz Opiekun O. Józef  
my jako Wspólnota włączyliśmy się w oprawę Mszy świętej.  I-sze czytanie siostra           Elżbieta, II-gie br. Antoni a modlitwę wiernych s. Rozalia.
Siostra Elżbieta (od lewej) i siostra Rozalia (po prawej stronie)


   
Siostra Elżbieta I-sze czytanie
Ojciec Józef w homilii wskazywał na Maryję, której serce było pełne miłości, ale 
i cierpienia i zestawiał Jej życie z naszym, wskazując jak my ludzie bardzo potrafimy się ranić, zabierać sobie radość, odtracać od siebie innych. Wzorem ma być dla nas Maryja, mamy patrzeć na Nią i czerpać z Jej Serca
Homilia o. Józefa
Modlitwa wiernych - siostra Rozalia
W modlitwie wiernych prosiliśmy za cierpiącymi i prześladowanymi, za zmarłymi z naszych rodzin. Modliliśmy się o gorliwe głoszenie dobrej nowiny i abyśmy coraz lepiej poznawali Boga i umacniali się w wierze i nadziei 
 

DRUGI DZIEŃ PEREGRYNACJI

W niedzielę 24 maja Msza św. o godz. 17.00 sprawowana była przez O. Tadeusza Kulę OFMConv
O. Tadeusz Kula OFMConv
Wspólnota tak jak w sobotę włączyła się w oprawę liturgiczną 
Brat Tadeusz - I czytanie
      
Brat Ryszard, zaproszony jako gość -  II czytanie

Brat Krzysztof OFMConv - Psalm
                      
Siostra Rozalia - modlitwa wiernych
W modlitwie wiernych prosiliśmy za kapłanów i wszystkich wierzących abyśmy otwierali nasze serca na miłość Bożą. Modliliśmy się za nienarodzone dzieci, za rodziny i sprawujących rządy. Prosiliśmy o plony, aby nie zabrakło słońca i deszczu dla płodów ziemi i prosiliśmy o błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny
Ciało naszego Pana
Idziemy przyjąć Jezusa
                                      
Na każdej mszy było zawierzenie Parafii Matce Bożej Królowej Przenajdroższej Krwi. 
Tekst zawierzenia brzmiał:


MODLITWA ZAWIERZENIA

 Mar 
Maryjo, nasza Matko. Stajemy tu w Twojej obecności, wpatrując się w Twoje oblicze.
Pełna pokory dajesz nam swojego Syna - źródło dobra i miłości - abyśmy przyjmując Go do naszego życia stawali się coraz bardziej ofiarni i wielkoduszni. Syn Boży stał się człowiekiem dla naszego zbawienia. Obdarował nas absolutnie darmową miłością - miłością, która oczekuje tylko wzajemności. Naucz nas Maryjo przyjmować Boże dary i odpowiadać na nie z całych naszych sił. Naucz nas stawiania Boga na pierwszym miejscu, tak, aby świat zobaczył jak wielki jest Stwórca w swoich stworzeniach. Uzdolnij nas do modlitwy uwielbienia za wielkie dzieła Boga w naszym życiu i w świecie, abyśmy tak jak Ty , patrząc na cuda codzienności ciągle dokonujące się wokół nas, śpiewali z Tobą: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim". 
Prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo! 
W: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo! 

Maryjo, Wspomożycielko nasza. Kiedy Anioł Gabriel powiedział Ci, że poczniesz Syna Bożego, nie pozostałaś w domu, lecz wyruszyłaś by pomagać innym. Ta gorliwość i zapał brał się z Twojej ofiarnej natury, ale także z obecności w Tobie łaski Najwyższego. Później także wielokrotnie okazywałaś troskę o innych ludzi, i okazujesz ją wciąż dzisiaj o każdego z nas. Stałaś się misjonarką przynoszącą głodnym i spragnionym pokarm i napój - Ciało 
i Krew Chrystusa. Za Twoją wielką ofiarność dziękujemy Ci Maryjo! Prosimy Cię abyś takiej ofiarności uczyła każdego z nas. Wyproś nam u Boga zapał apostolski, abyśmy darów Bożych nigdy nie zatrzymywali tylko dla siebie, lecz umieli się nimi dzielić z innymi. Otwórz nasze oczy i uszy, uwrażliwiaj serca i odświeżaj nasze myślenie. Dzisiaj składamy Ci w darze nasze serca a wraz z nimi szczere chęci i pragnienie służenia Twojemu Synowi 
w innych ludziach i 
prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo! 
W: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo! 

Maryjo, nasza Królowo, Ty stałaś pod krzyżem gdy pierwszy raz - podczas przebicia włócznią Jezusowego boku - Duch Święty spłynął na Kościół. Później, potwierdzając godność i powołanie Matki wszystkich wierzących, towarzyszyłaś modlitwie apostołów przed zesłaniem Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. Prosimy Cię, uczyń nas gotowymi do przyjęcia darów Ducha Świętego, abyśmy na wzór Apostołów stali się jedną rodziną, przepełnioną wiarą 
i wzajemną miłością. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami, abyśmy żyjąc w jedności stali się wiarygodnymi świadkami Ewangelii Twojego Syna. Niech Wspólnota Krwi Chrystusa w Polsce będzie znakiem zbawczej Krwi Jezusa, która płynąc przez ten świat dokonuje cudu przemiany serc, przebaczenia i pojednania, cudu przemiany smutku 
w radość i nieuporządkowana w ład i harmonię. 
Prosimy Cię: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!
W: Wstawiaj się za nami Panno Maryjo!


NABOŻEŃSTWO MAJOWE I PIERWSZY RAZ ZAŚPIEWANA LITANIA DO MATKI I KRÓLOWEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI
O. Tadeusz Jacek OFMConv sprawuje nabożeństwo majowe

Brat Antonii i s. Paulina przy posłudze z trybularzem 


Msza św o 18.00 nabożeństwo majowe, na które czekałem w napięciu, jak zabrzmi litania śpiewana, bo przyznam, że niektóre wezwania tej litanii są zbyt długie i nie jest to takie proste ( tak mi się wydawało). 
Zapanowała wielka radość w moim sercu, po zakończeniu nabożeństwa, widziałem wśród naszych członków uśmiech na twarzach, którzy z zadowoleniem przyjęli, kiedy to po raz pierwszy usłyszeli Litanię do Maryi, Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi, i to śpiewaną. 
Dziękuję Panu Bogu za te łaski, których doznaliśmy, i to, że wszystko poszło tak dobrze, dziękuję także Matce Bożej, bo to za Jej wstawiennictwem mogliśmy przeżywać w tym dniu tak wiele łask, które spłynęły na nas.
Uczestniczyli członkowie naszej Wspólnoty i zaproszeni goście

Modlitwa parafian przed obrazem

To my, część członków przy naszej Mamie

Tu też w najpiękniejszym towarzystwie Mamy ...zamaskowani 
Dziękuję także naszemu Ojcu Markowi - Proboszczowi za przychylność i zrozumienie, który bez wahania wydał przyzwolenie na intronizację obrazu i całą uroczystość, którą wspólnie ze Wspólnotą i parafianami przeżywaliśmy w tym ważnym dla nas dniu.
Na Mszę zaprosiłem także animatorów diecezjalnych i parafialnych z Wrocławia, nie mogłem natomiast zaprosić wszystkich członków WKC z poszczególnych parafii, ponieważ obowiązywał nas reżim sanitarny ograniczenie (w kościele mogło przebywać jednorazowo 120 osób, myślę, że mi wybaczą ci, których nie zaprosiłem – przepraszam Was wszystkich).

                                                                                                         Antoni
     

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz