niedziela, 7 czerwca 2020

Peregrynacja obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi - Artykuł w tygodniku Niedziela

W tygodniku Niedziela z dn 7 czerwca ukazał się artykuł z peregrynacji obrazu Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi. My jako Rodzina Krwi Chrystusa i wszyscy Parafianie mogliśmy świętować podwójną uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego i uroczystość Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi zawierzając Jej nasze rodziny, kapłanów i wszystkich parafian 

Artykuł 

Zawierzenie podczas Eucharystii sprawowanej przez O. Tadeusza Jacka OFMConv

Maryja, która patrzy i słucha

W parafii św. Karola Boromeusza we Wrocławiu, z inicjatywy Wspólnoty Krwi Chrystusa, 23 maja została wystawiona reprodukcja obrazu Matki Przenajdroższej Krwi.

Wcześniej obraz peregrynował po rodzinach parafii.
Podczas każdej Mszy św. 24 maja zawierzano parafię Matce Królowej Przenajdroższej Krwi, powierzając wszystkie troski i problemy jej w trudnym czasie pandemii. W kościele gromadzili się wierni i zatrzymywali na chwilę modlitwy przed obrazem.
Historia obrazu nawiązuje do czasów misji ludowych, na które był zabierany i w tym celu został namalowany. Św. Kasper del Buffalo wybrał go na oficjalny wizerunek Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa. Obraz nazywany jest: Madonna Wspomożycielka Wiernych, Madonna Misji, Madonna Kielicha, Madonna Przenajdroższej Krwi.
Choć nosi takie nazwy, to w jego centrum znajduje się Jezus a głównym tematem jest Jego Krew, którą ofiarowuje w kielichu.
Maryja podtrzymuje Dzieciątko lewą ręką a prawą zaprasza do przyjęcia kielicha. Matka i Dziecko patrzą wprost na wpatrującego się w obraz.
Madonna ma też odkryte ucho, jest nastawiona na słuchanie. Wierni mogą mieć nadzieję, że przyjmie ich troski i prośby i przekaże Jezusowi - tak jak w Kanie Galilejskiej. n

MARZENA CYFERT

Artykuł z tygodnika Niedziela z dnia 7 VI 2020

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz