piątek, 30 kwietnia 2021

Maj szczególny miesiąc Maryi

Litania do Maryi - Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison
        Chryste, usłysz nas.
        Chryste, wysłuchaj nas.
        Ojcze z nieba, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Synu, Odkupicielu świata, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Duchu Święty, Boże,   zmiłuj się nad nami.
        Święta Trójco, Jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

        Maryjo, któraś powiedziała tak Bożemu planowi, módl się za nami.
        Maryjo, wzorze poświęcenia życia Bogu,
        Maryjo, zaproszenie do komunii z Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym,
        Maryjo, wzorze wierności w naśladowaniu Chrystusa,
        Maryjo, ofiarna aż do całkowitego oddania się Bogu, 
        Maryjo głosie wzywający do jedności pomiędzy ludźmi i narodami
        Maryjo, wspaniały owocu zbawienia,
        Maryjo, obliczu nowego człowieka odkupionego przez Krew Chrystusa,
        Maryjo, która wzbudzasz w wierzących modlitwy czułości, cierpienia i nadziei,
        Maryjo, sakramencie życia,
        Maryjo, posłanniczko Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym,
        Maryjo, głosie tych, którzy nie mają głosu,
        Maryjo, Wspomożycielko tych, którzy walczą o zachowanie godności                    
        i o wspólnotę z innymi,
        Maryjo, niewiasto wytrwała w ubóstwie i cierpieniu,
        Maryjo, obrończyni nienarodzonych i starców,
        Maryjo, rozumiejąca zapomnianych i opuszczonych,
        Maryjo, Matko pełna czułości dla maluczkich, ułomnych i kalek,
        Maryjo, obrończyni sierot, wdów i bezrobotnych,
        Maryjo, nadziejo chorych i uzależnionych,
        Maryjo, mocy prześladowanych i uprowadzonych,
        Maryjo, współumierająca z torturowanymi i mordowanymi,
          Maryjo, solidarna z bezbronnymi, odrzuconymi, uciśnionymi 
          i wykorzystywanymi,
        Maryjo, oblicze prawdziwego wyzwolenia kobiet,
        Maryjo, będąca z kobietami upokorzonymi przez życie,
        Maryjo, pociecho matek zatroskanych, opuszczonych, 
        wyśmianych i samotnych,
                                                          
 Maryjo, towarzyszko służących, opiekunek dzieci i osób starszych,
         Maryjo, wcielona w różnorodności ras ludzkich,
         Maryjo, Matko ludzi wszystkich kontynentów świata,
         Maryjo, znaku Bożego oblicza dla poniżanych,
         Maryjo, solidarna z pokrzywdzonymi i obrażanymi,
         Maryjo, świadku walk i krwawej historii narodów wyzyskiwanych,
         Maryjo, głosie kultur niszczonych i zmuszanych do milczenia,
         Maryjo, zwiastunko zmartwychwstania dla narodów świata,
         Maryjo, Matko i Królowo Przenajdroższej Krwi,

        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
        Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

        Módlmy się
          Matko cierpienia i nadziei, która nadal pozostajesz pod drzewem
          krzyża, pozostań z nami i u boku tych, którzy cierpią. 
          Wypraszaj u swego Syna łaski dla Twoich dzieci samotnych,                             
   o     obnażonych ze wszystkiego, prześladowanych i cierpiących.     
          Otrzyj nasze łzy i obudź w nas nadzieję pełni życia i nowego świata, 
          który nadejdzie. Amen.


Ułożyli; ks. Barry Fischer CPPS i ks. Dario Caal CPPS
Tłumaczenie; ks. Wojciech Czarnatowicz CPPS
Za zezwoleniem władz kościelnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz