sobota, 10 kwietnia 2021

Niedziela Miłosierdzia Bożego
"Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy była Świętem Miłosierdzia.” — (Dz. 299) - słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny

Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Największą z nich jest  obietnica "zupełnego odpuszczenia win i kar", czyli takiej łaski, jaką otrzymujemy tylko w Sakramencie Chrztu Świętego. Odpust można ofiarować za siebie lub za duszę jednego zmarłego, intencję tę należy określić przed uzyskaniem odpustu.

Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

Jezus powiedział do Siostry Faustyny: Żądam od ciebie uczynków miłosierdzia, które mają wypływać z miłości ku Mnie. Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić. Podaję ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia bliźnim: pierwszy – czyn, drugi – słowo, trzeci – modlitwa; w tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu (Dz. 742).

Pragnę aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich Dusz a szczególnie dla biednych grzeszników

W tym dniu otwarte są wnętrzności MIŁOSIERDZIA MEGO WYLEWAM całe morze ŁASK na dusze które się zbliżą do ŹRÓDŁA MIŁOSIERDZIA MOJEGO

Która dusza przystapi do spowiedzi i KOMUNII ŚWIĘTEJ dostapi zupełnego Odpuszczenia win i kar

Niech się nie lęka zbliżć do Mnie żadna dusza chociażby grzechy jej były jako szkarłat, Miłosierdzie Moje jest tak WIELKIE, że przez cała wieczność NIE ZGŁĘBI GO żaden umysł, ani ludzki, ani anielski (Dz.699)


Miłosierdzie Boże link do filmu

Słowa Jezusa do Alicji Lenczewskiej

W stosunku do twoich bliźnich kieruj się miłosierdziem a nie sprawiedliwością. Ty nie jesteś w stanie osądzić niczego sprawiedliwie. Mogę uczynić to tylko Ja. Nikomu z ludzi nie nakazywałem oceniać i karać. Wręcz przeciwnie: przestrzegałem przed tym i zakazałem.

Przyszedłem, jako Człowiek, by nauczać miłosierdzia. Pokazałem to całym Moim życiem i Moim nauczaniem. To jest wzór dla każdego i Mój nakaz.

Poprzez Moje miłosierdzie patrz na każdego i odnoś się do każdego. Tych, którzy czynią zło, którzy błądzą, otocz największą miłością i miłosierdziem - w swym wnętrzu i w zewnętrznych przejawach twego stosunku do nich. Kochaj ich, módl się za nich i pokutuj, aby uleczyć krzywdę, jaką wyrządzają sobie i innym. I aby wynagrodzić ich zdradę Miłości.

Stałem się Człowiekiem i jestem wśród ludzi po to, abyś oddając Mi wszelki ból, jaki odczuwasz stykając się ze złem w drugim człowieku i w świecie, mogła jednoczyć się ze Mną, trwać we Mnie i miłować Miłością Miłosierną każdego.

Ja Jestem Miłosierdziem danym światu i każdemu człowiekowi. Jestem Miłosierdziem, które pragnie ogarnąć cały świat, wszystkie serca, by ocalać, uzdrawiać, przemieniać.

Szczytem miłosierdzia jest okazać je swym prześladowcom. Szczytem miłości jest ich miłować szczerze. Przyszedłem na świat i jestem, aby tego uczyć.

Nie pokazuję ci nędzy ludzkiej po to, byś ją oceniała, by budziła się w tobie chęć krytyki, – ale po to, abyś ogarniała Miłosierdziem, czyniła pokutę i składała ofiary przebłagalne.~

Każda modlitwa jest wymianą nędzy świata na Miłosierdzie Boże. Jest kanałem dzieki któremu ta wymiana istnieje. 

         

Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie, Jezu Ufam Tobie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz