Konferencja wygłoszona przez ks. Bogusława Witkowskiego CPPS pt. „Gorliwość na wzór św. Kaspra”

Koronka do Krwi Chrystusa z tematem Gorliwość na wzór św. Kaspra — modlą się: ks. Bogusław Witkowski CPPS, ks. Daniel Mokwa CPPS i br. Leonard Wąsik CPPS